l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مطالب چگونگی عملکرد
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

راز تغییر كردن

در این است كه كل

انرژی تان را روی ساختن

عادات جدید متمركز كنید؛

نه روی جنگیدن

با عادات قدیمی!!

هرچه بیخیال تر باشی شادتری

راز آرامش و رضایت درون

چند نفری که در جستجوی آرامش و رضایت درون بودند نزد استادی رفتند واز او پرسیدند:

استاد شما همیشه یک لبخند روی لبت است و به نظر میرسد خیلی آرام و خشنود هستی لطفا به ما بگو که راز خشنودی شما چیست؟

استاد گفت بسیار ساده. من زمانی که دراز می کشم . دراز می کشم زمانی که راه میروم . راه میروم زمانی که غذا میخورم. غذا می خورم..

آن چند نفر عصبانی شدند و فکر کردند که استاد آنها را جدی نگرفته است .به او گفتند که تمام این کارها را ما هم انجام می دهیم. پس چرا خشنود نمی شویم وآرامش نداریم.

استاد به آنها گفت زیرا زمانی که شما دراز می کشید به این فکر می کنید که باید بلند شوید .زمانی که بلند می شوید به این فکر می کنید کهcom

ا باید بروید و زمانی که دارید می روید به این فکر می کنید که چه غذایی بخورید.

فکرشما همیشه در جای دیگر است ونه در آنجایی که شما هستید.زمان حال تقاطع گذشته وآینده است وشما در تقاطع نیستیدبلکه در گذشته و یادر آینده هستید به این علت است که از لحظه هاتان لذت واقعی نمی برید زیرا همیشه در جای دیگر سیر می کنید و حس می کنید زندگی نکرده اید و یا نمی کنید..

مراقب باشید:

بعضی ها

برای زمین زدن شما

تمام تلاش خود را میکنند

ولی

در مقابل چشمان شما

تظاهر به کمک کردن میکنند.

هیچ جهنم و‌ بهشتی وجود ندارد. بنابراین از جهنم نترسید و طمع بهشت نداشته باشید. همه آنچه که وجود دارد این لحظه است، شما می‌توانید این لحظه را جهنم سازید یا بهشت.

@myahyas

https://www.instagram.com/p/B01TiVspglP/?igshid=1p...

@mysyahyabot

#memyahyas

https://telegram.me/myahyas

http://sam226y.mihanblog.com

One of the strongest drivers of success is passion. When you do something, do it vigorously and with all your might. Be active, energetic, passionate, self-confident, and confident to reach your goal. No great goal can be achieved without passion.

The secret to change

That is the whole

Build your energy

Focus on new habits;

Not fighting

With old habits !!

The happier you are, the happier you are

The secret of inner peace and satisfaction

Some people who were in search of peace and inner satisfaction went to the professor and asked him:

Your master is always a smile on your lips and you seem to be very calm and please tell us what is the secret of your pleasure?

Master said very simple. When I lie down. I lie down when I walk. I walk when I eat. I am eating..

The few people got angry and thought that the Master had not taken them seriously. They told him that we were doing all this. So why don't we enjoy it and not have it.

Master told them because when you lie down you think you have to get up. When you get up you think where you should go and when you get there you think about what to eat. .

Your mind is always somewhere else, not where you are. The intersection of the past and the future is now, and you are not at the intersection, but in the past and the future because it is because you do not enjoy your moment because you always travel elsewhere and You feel like you haven't lived or you don't.

be careful:

Some

To land you

They do their best

But

In front of your eyes

They pretend to help.

There is no hell and no heaven. So don't be afraid of hell and don't have the greed of heaven. All that exists is this moment, you can make this moment hell or heaven.

@myahyas

@mysyahyabot

#memyahyas

https://telegram.me/myahyas

http://sam226y.mihanblog.com https://www.instagram.com/p/B01TiVspglP/?igshid=1d...
:: مرتبط با: گفتگو با خدا , چگونگی عملکرد , اصول روحانی , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: https://www.instagram.com/p/B01TiVspglP/?igshid=1p5tse3mohxsq , کمک‌ و رهایی اینستاگرام ,
:: لینک های مرتبط: تلگرام , اینستاگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : سه شنبه 15 مرداد 1398

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ
ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮐﻢ ﺣﺮﻓﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺯﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺼﺒﯿﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﺨﯿﻠﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺿﻌﯿﻔﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ...(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ‏)
ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ:
ﭘﺪﺭﺍﻥ و ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ؛
ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ...
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ، ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 18 خرداد 1398
برای شناختن آدما
اینقدر عجله نداشته باش!
روزگار,ذات تک تک آدمها را به تو نشان می دهد!
و تو میرنجی از خودت و قضاوتهای عجولانه ی زود هنگامت
یک روز به آدمها نگاه میکنی...
و میبینی آنهایی که فکر می کردی بدهستند برایت بزرگترین کارها را کرده اند!
و آنها که دوستشان داشتی و فکر می کردی همیشه دستت را برای بلند شدنت از زمین می گیرند...
زمینت زده اند آنقدر محکم که صدای
خورد شدن استخوانهایت را باتمام وجود
شنیده ای آدمها را قضاوت نکن!
✅روزگار بهترین قاضی است...

Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat:: مرتبط با: سخنان بزرگان , چگونگی عملکرد , اصول روحانی , قدم های دوازده گانه ,
:: لینک های مرتبط: اینستاگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 28 اردیبهشت 1398
معنای زندگی من چیست؟
بدون شک معنای زندگی در طول زندگی تغییر می کند و این کاملا خوب است. نکته مهم این است که همیشه با معنای زندگی و ارزش هایمان در ارتباط باشیم.
سوالاتی که می توان از خود پرسید:
چرا اینجا هستم؟
چه چیزی برایم مهم است؟
دوست دارم به خاطر چه ویژگی هایی به خاطردیگران  سپرده شوم؟
چه چیزی به زندگی من معنی می دهد؟
چه کاری دوست دارم برای دیگران انجام دهم؟
یاد بگیریم:
 باهم باشیم ؛
 بدون تصاحب یکدیگر
همنوا باشیم ؛
 بدون تصرف اندیشه یکدیگر
 همکار باشیم ؛
 بدون دخالت در کار یکدیگر
همدل باشیم ؛
بدون راهیابی به راز یکدیگر
 همنشین باشیم ؛
 بدون تجاور به مرزهای یکدیگر
این چهار اصل در زندگی خیلی مهم هستند :
صادق باش هنگامی که فقیری!!؛ 
ساده باش وقتی که ثروتمندی!!!! 
مودب باش وقتی که قدرتمندی!!!!
و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی....!!!!!!!
الماس از تراش؛ 
و انسان از تلاش می درخشد.
‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز روز سپاسگزاری از خداوند است.
او که عشق را آفرید و عاشقی را به ما آموخت،
تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن.
ایمان بیاوریم:
به پرواز یک پرنده
به طلوع آفتاب
به تغییر یک فصل
به آواز یک پرنده
به لmyahyas
 رهگذر
به گرمای یک دست
به حضور یک دوست
و ایمان بیاوریم به عشق
و به خدایی که همیشه با ماست ..:: مرتبط با: گفتگو با خدا , فقط برای امروز , چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: لینک های مرتبط: معنای زندگی چیست , کمک و رهایی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 11 آبان 1397
‌‌

تأییــــــــــد طلبی

 اگر شما جویای تأیید دیگران باشید ،
 از دستیابی به آن
 فقط خوشحال می شوید ،
 ولی اگر به آن احتیاج داشته باشید
 در صورت بدست نیاوردنش
 از پا در خواهید آمد.
 و موجودیت شما
 قربانی نظریات و تمایلات
 دیگران خواهد شد.

 شناخت دیگران،
     هـوش و آگـاهـی است ..
 ولی شناختِ خـود،
        خـرد نــاب اســت ..

 تسلط بـر دیگران،
          قـدرت اســت ..
 ولی تسلط بـر خـود،
    قـدرت حقیقی اســت .
به پاهای خودت
موقع راه رفتن نگاه کن...
داٸما یکی جلو هست و یکی عقب...
نه جلویی بخاطر جلو بودن مغرور میشه...
نه عقبی چون عقب هست شرمنده و ناراحت...
چون میدونن شرایطشون داٸم عوض میشه...
روز های زندگی ما هم دقیقا همین حالته...

دنیا دو روزه...
روزی با تو ، روزی علیه تو...
روزی که با تو هست، مغرور نشو...
روزی که علیه تو هست، ناامید نشو...
 
هر دو میگذرن...:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: تأییــــــــــد طلبی , قدرت حقیقی , هوش و آگاهی , موجودیت , تسلط بر دیگران , کمک و رهایی ,
:: لینک های مرتبط: تلگرام , اینستاگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 29 بهمن 1396

تسلیم , اغلب حسی از ضعف , شکست

یا حسی از اسارت را معنی می‌دهد . اما

وجه دیگری از کلمه 'تسلیم' هست که معنای

آزادی را میدهد . او خیلی ساده بمعنای رشد

یافتن از محدود به نامحدود , ادغام شدن در

الوهیت , در آن اقیانوس فراخ وجود است . یک

شخص ضعیف نمی‌تواند تسلیم شود . وقتی

که انسان تمامی تنش‌ , هراس , اضطراب و کوته

بینی را وانهد , آنچه که در او طلوع می‌کند آزادی ,

سرور واقعی , مَحبت واقعی است – این آن تسلیم

است .

دعا تقاضا نیست، بلکه تسلیم نفس است. دعا، ستایش نیست.

دعا، حالتی بسیار عمیق از احساس قدردانی است.

و جایی که شدت احساس وجود دارد، هیچ کلمه ای وجود ندارد.

مهم نیست

که قفلها دست کیست

مهم اینست

که کلیدها دست خداست

در این شب زیبای زمستانی از ته دل

دعا میکنم شاه کلید تمام قفلها را

از خداوند هدیه بگیرید.

https://telegram.me/myahyas

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAaiVRqmn5SixKsA

http://sam226y.mihanblog.com/

4://www.instagram.com/p/Bd59jphBo5S/
:: مرتبط با: گفتگو با خدا , اصول روحانی , چگونگی عملکرد , دیدگاه , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: تسلیم , ضعف , اسارت , طلوع آزادی , ستایش خداوند , کمک و رهایی , سپاسگزاری و شکر ,
:: لینک های مرتبط: تلگرام , اینستاگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 28 دی 1396

..٩ چیز که مانع ٩ چیز دیگر است:

** بسیار مهم،

١. غرور، مانع یادگیری

٢. تعصب، مانع نوآورى

٣. کم رویی، مانع پیشرفت

٤. ترس، مانع ایستادن

٥. عادت کردن، مانع تغییر

٦. بدبینی، مانع شادی

٧. خودشیفتگی، مانع معاشرت

٨. شکایت، مانع تلاش گری

٩. خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت

تسلیم حقیقی بسیار فراتر از این است

كه دستهایتان را بالا ببرید و بگویید:

"من تسلیمم."

تسلیم حقیقی یعنی این كه

غرور،ترسها و شك های خود

را از جلوی مسیر بردارید

تا عشق خالص خدا بتواند

به صورت هدایت درونی وارد شود.

تسلیم حقیقی یعنی سپردن

نیاز های معنوی خود به قدرتی بالاتر..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

10نكته

١_ ترسناك ترین جای جهان ذهن شماست.

٢_ عمل باشید نه عكس العمل ، صدا باشید نه انعكاس صدا .

۳_ مراقب بدن خود باشید ، زیرا تنها جایی است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنید .

٤_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند .

٥_ آرزو كردن برای اینكه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.

٦_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمیشود.

٧_ اگر كسی كار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نكنین.

٨_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.

٩_ كسانی كه در گذشته زندگی می كنند، آینده خود را محدود می كنند.

١٠_ هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم ، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم .

‌‌‌

موفقیت یعنی : از مخروبه های شکست ، کاخ

پیروزی ساختن

موفقیت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند

موفقیت یعنی:ازتجارب انسانهای موفق درس گرفتن

موفقیت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواریها

موفقیت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن

موفقیت یعنی :اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن آن

موفقیت یعنی: باشرایط مختلف خود را وفق دادن

موفقیت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار

موفقیت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساختن

موفقیت یعنی : نا کامی ها را جدی نگرفتن

موفقیت یعنی : تکیه گاه بودن برای دیگران

موفقیت یعنی : توانایی دوست داشتن

موفقیت یعنی : عاشق زندگی بودن

موفقیت یعنی : با آرامش زیستن

موفقیت یعنی : قدردان بودن

موفقیت یعنی : صبور بودن

Myahya20@ تلگرام

https://t.me/myahyas

@Myahya20
:: مرتبط با: اصول روحانی , چگونگی عملکرد ,
:: برچسب‌ها: موانع , اصول روحانی , نواقص , کمبود های اخلاقی , کمک و رهایی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 29 مهر 1396

تعصب چیست؟

تعصب شایع ترین بیمارى فكرى در

جوامع عقب افتاده است، درمان آن

نیز بسیار دشوار است؛ چون هیچكس

خود را متعصب نمى داند،

باورهاى متافیزیكى انسان متعصب،

بسیـار بیشتر از دانش هاى دنیوى

اوست، او پیش از اینكه بداند و بشناسد و بخواند باورمند است!

باورهاى متافیزیكى در غیبت عـلم،

از سنگ و چوب بت مى سازند و

از زمیـن و زمـان؛ مقدسات !

"مَردم" چیست؟

مَردم به موجودی گفته میشه که از بدو تولد همراهیت میکنه و تا روز مرگت مجبوری که برای اون زندگی کنی.

برای مَردم خیلی مهمه که تو ...

چی میپوشی؟

کجا میری؟

چند سالته؟

بابات چیکارس؟

ناهار چی خوردی؟

چند روز یه بار حموم میری؟

چرا حالت خوب نیست؟

چرا میخندی؟

چرا ساکتی؟

چرا نیستی؟

چرا اومدی؟

چرا اینطوری نوشتی؟ عاشق شدی؟

چرا اونطوری نوشتی؟ فارغ شدی؟

چرا چشات قرمزه؟ حشیش کشیدی؟

چرا لاغر شدی؟ شکست عاطفی خوردی؟

چرا چاق شدی؟ زندگی بهت ساخته؟

و چراهای بسیاری که تا جوابش رو بدست نیاره دست از سرت ور نمیداره.

مَردم ذاتا قاضی به دنیا میاد.

بدون ِ اینکه خودت خبر داشته باشی، جلکسه دادگاه برات تشکیل میده،

روت قضاوت میکنه،

حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشی.

مَردم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هرجا بری میتونی ببینیش، حتی تو خواب.

اما مَردم همیشه از یه چیزی میترسه،

از اینکه تو بهش بی توجهی کنی، محلش نذاری، حرفاش رو نشنوی و کاراش رو نبینی.

پس دستت رو بذار رو گوشت، چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو.

این دو تعریف را به خاطر بسپارید…!

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ:

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

حالا با درک این دو تعریف

از امروز به بعد رو زیباتر زندگی کنید

چه کسی مسئول احساسات امروز ماست؟

چه کسی تصمیم می گیرد روزمان را چگونه سپری کنیم؟

کیست که به ما فرمان می دهد درست یا نادرست رفتار کنیم؟

آیا کسی جز خودمان هست ؟

ما مسئول نوع نگاه،اندیشه ها،اعمال و روابط مان هستیم.این هم مهم نیست که بعضی از انسان های اطراف مان چقدر کوچکند ولی بسیار مهم است که ما چقدر بزرگیم؟بگذار هر چه می خواهند نادرست رفتار کنند،مهم بازخورد و واکنش درست ماست.

فروتنی بسیار بالاتر از گذشت

و بخشش دیگران است

فروتنی یعنی قضاوت نکردن ،

دروغ نگفتن ،

خودمحوری نکردن ،

خود را برتر ندیدن ،

استعمار نکردن ،

زور نگفتن ،

حق به جانب نبودن ،

حسادت نکردن ، خوبی و کمک .....

‏‎
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , دیدگاه , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: تعصب , رفتار , مردم , اندیشه ها , شخصیت امروز , واکنش مثبت ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : سه شنبه 11 مهر 1396

تفاوت میان عادت و اعتیاد

بسیاری از ما انسان ها به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی خاص عادت می کنیم اما از این بابت صدمه ای به ما وارد نمی شود چون می توانیم هر زمان که اراده كنیم مصرف یک ماده اعتیاد آور یا پرداختن به یک فعالیت خاص را متوقف کنیم. آنچه اعتیاد را از عادت متمایز و متفاوت می سازد این است که ما ماده مورد نظر یا رفتار خاص را با وجود پی آمدهای منفی آن که کاملا قابل پیش بینی و جدی هستند همچنان ادامه می دهیم.

١. عادت – با داشتن انتخاب همراه است. فردی که به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی عادت کرده است می تواند هر زمان که اراده کند از عادت خود دست بردارد.

٢. اعتیاد – با مسائل روانی و جسمی همراه است . فرد به دلیل ابتلا به بیماری اعتیاد، اراده خود را از دست داده و علیرغم آگاهی از پی آمد های زیانبار مواد مخدر یا رفتار اعتیادآور، همچنان به آن ادامه می دهد.

myahyas@

کانال کمک و رهایی


بیماری اعتیاد همچون هر موجودی میخواهد زنده بماند و بقای او فقط در حالتی ممکن است که شما نا آگاهانه خود را با آن یکی بدانید . در این حالت بیماری اعتیاد شما میتواند برخیزد ، بر شما تسلط پیدا کند ، شما بشود و از طریق شما زندگی کند .

بیماری اعتیاد نیاز دارد تا از شما تغذیه کند . همه ی تجاربی که با انرژی او هماهنگ باشند ، هر عاملی که به هر شکلی درد بیشتری تولید کند ، خشم ، ویرانگری ، نفرت ، غم ، ماجراهای عاطفی ، خشونت ، یا حتی بیماری های جسمی ، این بیماری اعتیاد را تقویت می نماید . بنابراین هنگامی که بیماری اعتیاد ، شما را تسخیر کند ، شرایطی را در زندگی برایتان پدید می آورد که بازتاب ارتعاش انرژی خود اوست تا بتواند از آن تغذیه کند .

درد ، فقط می تواند از درد تغذیه شود . درد نمیتواند شادی را فرو ببرد ، چون برایش غیر قابل هضم است .

@myahyas

کانال کمک و رهایی

.

از پس رنجها و دردها در زندگی نکته ای نهفته است ....

سخت نگیر ... نه مشکلات متعلق به توست و نه تو متعلق به مشکلات هستی

شکوه و عظمتِ واقعے در این نیست که بهتر از دیگران باشیم !

در این است که:

بهتر از گذشتهِ خود باشیم.

آری ... تو فقط یک رقیب داری و آنهم خود توست.

دست از مقایسه خود یا دیگران بکش.

دست از قضاوت دیگران بردار .

فقط برای امروزت زندگی کن...

ترس از این که بدون استفاده از رفتار مخرب قدیمی ، زندگی مان چگونه خواهد گذشت باید در ما از بین برود .

باید برای برطرف شدن نواقص شخصیتی به نیروی برترمان اعتماد کنیم و تمایل پیدا کنیم که شانس خود را بیازمائیم.

کانال کمک و رهایی
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , چرا اینجا هستیم؟ , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: ترس , عادت , اعتیاد , مسائل جسمی و روانی , روابط , بیماری اعتیاد , گذشته و حال ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 7 مهر 1396

تنها چیزثابت:تغییرکردن

https://t.me/myahyas

انسان آگاه می داند كه زندگی پیوسته در حال تغییر است.

زندگی یعنی تغییر.

فقط یك چیز همیشگی است و آن خود تغییر است.

هر چیز دیگری غیر از تغییر، ‌تغییر می یابد. پذیرش ماهیت متغیر زندگی، پذیرش این هستی متغیر با تمام فصلها و حال و هوایش،‌ پذیرش این جریان پایدار كه هیچگاه برای یك لحظه از حركت بازنمی ماند،‌ شادمان بودن است.

آنگاه هیچ كس نخواهد توانست شادمانی تو را بر هم زند.

تمایل تو به دوام و ثبات است كه تو را به دردسر می اندازد.

تو می خواهی زندگی بدون تغییری را در پیش گیری و این ممكن نیست-

تو به دنبال ناممكن هستی!

كودك، جوان خواهد شد و جوان پیر.

كسی كه دیروز زنده بود امروز خواهد مرد.

اگر تو تمام این تغییرات و روال آنرا بپذیری و در كمال شادی بگذاری كه این روال ادامه یابد و بدانی كه زندگی یعنی حركت و تغییر،‌ آنگاه هیچكس نخواهد توانست شادمانی تو را از بین ببرد.

هرلحظه همگام با قافله هستی حركت خواهی كرد و گرنه از آن عقب خواهی ماند.

زندگی همواره به پیش می رود اما مردم همیشه از آن عقب هستند.

تا به نقطه ای برسند كه زندگی اكنون آنجاست، زندگی دوباره پیش می افتد.

زندگی همچون رودخانه است:‌

راكد نیست، ‌روان است.


مرز اسرار

اگر چیزهایی را که موجب ترس ما میشود، بررسی کنیم، معمولاً به تلاش خود برای پنهان کردن یکی از جنبههای شخصیت خود که از آن خجالت میکشیم، پی میبریم، جنبهای که حتی آن را به خود نیز نقبولاندهایم. نمیخواهیم دیگران از ناامنیها، رنج یا احتیاج ما مطلع شوند. بنابراین، از بر ملا کردن آنها صرفاً خودداری میکنیم. شاید تصور کنیم اگر کسی از نواقص ما خبر نداشته باشد، این نواقص دیگر وجود نخواهند داشت.

اینجاست که روابط ما قطع میشود. هر کسی که وارد زندگی ما میشود، از نقطه‌ای که اسرار ما شروع می‌شود، فراتر نخواهد رفت. برای حفظ صمیمیت در یک رابطه، ضروری است نواقص خود را اذعان کنیم و آنها را بپذیریم. وقتی این کار را انجام میدهیم، مخفیگاه انکار که برای پنهان نگاه داشتن این مسائل ساخته شده، نابود میشود و ما قادر به برقراری روابط با دیگران خواهیم شد. @myahyas

https://t.me/myahyas

:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 6 مهر 1396


"الگوی زیبایی برای دیگران باش" سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کند. از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند. از اخلاق برایش نگو! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد. از تعهد برایش نگو! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد. "بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسنددوست من

ذهن و قلب در دو سو نشسته‌اند، و هر کدام پیشنهاداتی می‌دهند

پیشنهاداتی متناقض و مخالف هم

ذهن به دنبالِ تأمینِ امنیت‌هاست و مُدام برنامه‌ریزی می‌کند تا روزی، جایی و در موقعیتی، فلان و بهمان امنیت به خطر نیفتد

اما قلب فقط ندای اعتماد سر می‌دهد. قلب می‌گوید هر آنچه هست و نیست، بهترین حالتی‌ست که می‌توانست باشد و باید همین‌گونه می‌بوده است.

قلب همیشه به دنبالِ رضایت، خشنودی، سپاسگزاری، آرامش و شادمانی‌ در لحظه‌ی حال است.

قلب همواره به دنبالِ «بودن» است اما ذهن همیشه به دنبالِ «شدن»

و این شما هستید که انتخاب می‌کنید!

انتخابِ اینکه با ذهن زندگی کنید و یا قلب را سروری دهید.

و آدمی دقیقاً بر سرِ همین دو راهی، درست رو در روی سوالِ ایمان قرار می‌گیرد.

خداوند از طریقِ قلب و در لحظه‌ی اکنون حضور دارد.

#قدرت‌ما‌خداونداست

@myahyas
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد ,
:: برچسب‌ها: پذیرفتن , سپاسگزاری , تعهد , تغییر واقعی , تامین امنیت , قدرشناسی , خود شناسی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 2 مهر 1396
فراموش نكنیم 
که در بسیاری از اوقات در زندگی زندگی می کنیم و در یک دست ما یک صد کلیدی است، نباید انتظار داشته باشیم که کلید در بسته اصلی کلید اول باشد. 
ممکن است مجبور شویم بمانیم و همه 100 کلید را امتحان کنیم تا یکی از آنها را باز کند. 
گاهی اوقات كلید صدم كلیدی است كه باز می شود و شرط رسیدن به این كلید امتحان نود و نه كلید دیگر است. 
یادآوری می شود که زندگی را هرگز نخواهیم فهمید اگر کلیدی سیتی امتحان نکنیم فقط به این دلیل که نود و نه کلید قبلی جواب ندادند.
از روی زمین همین زمن خوردن و دوباره بلندنشدست.
که معنای زندگی فهمیده می شود.
دست به دامن خدا 
که میشوم ....
چیزی آهسته 
درون من به صدا می آید که 
نترس! 
از باختن تا ساختن 
دوباره فاصله ای نیست ...

هنگامی که آن را میبینیم، دوستش داریم بیمار می شویم امتحان الهی است!
و وقتی شخصی که دوستش نداریم بیمار می شویم عذاب خدا است ... !! 
بعد از آن آنسس ‡ه دوستش داریم دچار مصیبتی می شود می گویم از بس ‡ خوب بود ...!
و هنگامی که شخصی شخصی است، دوستش نداریم به مصیبتی دچار می شود می گوئیم از بس ‡ه ظالم بود ... !!! 
مراقب باشید ما ...
قضا و قدر الهی را آنطور که هست، به اشتراک بگذارید.
همه ما حامل عایوب بسیاری هستیم و اگر عروس از خداوند نام برده شود، قلب ما از شدت خجالت فرو می ریزد.
پس عیب جوی نكتنیم در حالی که خیلی زیاد است چون خون در رگها، در حال حاضر وجود دارد 
تسلط به معنای داشتن روشنایی لازم برای دیدار مسائل به طریقی جدید و همچنین تمایل به زندگی از طرق مختلف است. زمانی که با روشن بینی به چشم انداز جدید نگاه می کنیم، با بیشتر سوالات روبرو می شویم، در حالی که امید داریم به جواب برسیم. هر بار با فرصتی جدید که قبلا برای ما پیش نیامده بود، ما می توانیم به دست آوردن بیشتر رهایی دست یابیم. ما آزادیم تا افکتمان، چشم اندازمان و زندگی مان را تغییر دهیم. آزادی به این معنی است که دیگر در غفلت و 
قصور زندگی نمی کنیم و بیشتر و بیشتر در می یابیم که تسلیم شدن
 تا چه حد نیاز به شهامت دارد 
مهربانی ساده است، سادهتر از آنچه فکرش را بکنی.
کافی است به ایمان داشتن باشی و به معجزه مهر ...
کافی است به چشم هایتان بیاموزی که چشم آینه روح است؛
و عشق و مهربانی می تواند با نگاه در تمام عالم پراکند ...
کافی است به دلتای یادآوری کنی همیشه دلهای، که درد را برطرف می کنند و نیاز به همدلی دارند ...
حتی اگر صبوری سنگینشان کاهش یابد ...
کافی است یادگیری بقای انسان بودن فقط زنده بودن نیست، باید زندگی کرد و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریدگان خداوند نیست.
و باور کنید که در این دنیا هیچ چیز به اندازه "مهربانی" زیبا نیست!
اتکاء به اراده و ذهن خود برای مهار غرایز ممکن نیست. 
وقتی ما بر اساس هویت فردی در زندگی حرکت می کنیم، حتی اگر شخص خیرخواهی باشد، در برابر افراد و چیزهایی قرار می گیرند که با مخالفت ما مخالف هستند. 
در این هنگام برای مراقبت از نیازها و دستیابی به خواسته های خود با دیگران وارد جنگ میشویم. این موارد را در رابطه با والدین با فرزندان و همچنین ارتباطات عاطفی مشاهده می کنیم. 
خیلی از مسائل با نیت خیرخواهانه دست به اقداماتی میزنیم که از طریق غلبه نیروی ظهور و خودخواهی به نهایت منجر به صدمه به خود و دیگران میشود. 
منیت ساخته شده نیازها و غریز است. 
روانی و روحی ترسناک به دلیل عدم تعادل در ارضاء غریز ایجاد می شود. برای احراز هویت شخصی، ما نیازمند اراده قوی از خود هستیم. 
این اراده همان اراده نیروی برتر است که می تواند راه نجات از شرایط مخرب فعلی باشد. 
خدایا ...
به آنچه که دادی تشکر می کنم
به آنچه که ندادی تفکر!
به آنچه که گرفتهی تذکر!
که ..
داده ات نعمت!
نداده ات حکمت!
و گرفته ات عبرت است:: مرتبط با: گفتگو با خدا , چگونگی عملکرد ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 26 شهریور 1396
شکست 

بخشی از زندگی هر 

انسانی است اگر شکست

نخورید، نمی آموزید 

و اگر نیاموزید 

هرگز تغییر نخواهید کرد..!

تو به دیگران یاد می دهی چطور با تو
 برخورد کنند،

وقتی تو تغییر می کنی آنها هم تغییر
 می کنند،
هنگامی که شروع به احترام گذاشتن به
 خودت می کنی درواقع به دیگران نحوه
 محترمانه برخورد کردن با خودت
 را می آموزی،
وقتی در روابطت قدرتمندانه ظاهر
 می شوی، دیگران یاد می گیرند با فرد
 توانمندی روبرو هستند،

می خواهی آدم ها را تغییر دهی؟؟؟

بهترین راه تحول آنها، ایجاد دگرگونی 
در خود تو است،

تو بهتر شو تا دیگران برخورد بهتری با تو
 داشته باشند...!
تنها زمانى صبور خواهى شد
كه صبر را یک قدرت بدانی نه 
یك ضعف! آنچه ویرانمان میكند 
روزگار نیست ، حوصله ی كوچك براى"آرزوهاى بزرگ"ماست ...
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , چرا اینجا هستیم؟ ,
:: برچسب‌ها: شکست ؛ تغییر ؛ پیروزی , آرزوهاى بزرگ , توانمندی , احترام گذاشتن , محترمانه برخورد کردن ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام , دنبال کنید ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 24 شهریور 1396
روزی که 
افکارم قدرت تشخیص,
راجع به خوب وبد 
اعمال دیگران راپیدامیکند,
درمی یابم ساعات سخت
 و طاقت فرسایی در انتظارمن است.
دهان شما خروجی افکار شماست...
وقتی باز میشود سریعترین راه برای درک شخصیتتان در اختیار مخاطب قرار میگیرد، 
ﺍﺯﻋﺎﻟﻤﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻘﻞ ﮐﺴﻲ ﭘﻲ ﺑﺮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ..
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ: اﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻪ ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﺪ..
مراقب کلاممان باشیم کلاممان ویترین افکار و تربیت و شخصیت و سوادمون..  خیلی مراقب باشیم... از زبانمان برای مهرورزی و مهربانی استفاده کنیم

مراقب افکار منفی، 
حتی کوچکترینشان باشید؛ 
کوچکترین حفره ها هم ‌می‌توانند
بزرگترین کشتی‌ها را غرق کنند.
ارزش نوشتن در بهبودی 

وقتی سردرگم و در عذاب هستیم، راهنما گاهی اوقات به ما میگوید: «درباره آن بنویس.» گرچه شاید هنگام بیرون آوردن دفترچه یادداشت  گلایه کنیم، اما به خود این فرصت را میدهیم به آنچه ما را آزار میدهد، سر و سامان دهیم. وقتی قلم روی کاغذ میآوریم، میدانیم قادر به پایان دادن به سردرگمی خود هستیم و متوجه علت واقعی رنج خود میشویم.  

نوشتن به خصوص در هنگام کارکرد قدمها میتواند ارزشمند باشد. بسیاری از اعضاء دفتر رویدادهای روزانه نگه میدارند. فکر کردن درباره قدمها، تعمق درباره معانی آنها و تجزیه تحلیل اثر آنها به تنهایی برای اکثر ما کافی نیست. خاصیتی در عمل فیزیکی نوشتن وجود دارد که در حفظ اصول بهبودی در ذهن و قلب، به ما کمک میکند.

مزایایی که از طریق عمل ساده نوشتن به دست میآوریم، بسیار است. روشنی فکر، بازگشایی قفلهای درونی ما و ندای وجدان تنها چند نمونه از این مزایاست. نوشتن به ما کمک میکند با خود صادق باشیم. مینشینیم، افکار خود را آرام میکنیم و به قلب خود گوش میدهیم. چیزهایی که در سکوت میشنویم حقایقی است که بر روی کاغذ میآوریم.
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: افکارم قدرت تشخیص , مراقب افکار منفی , روشنی فکر , بازگشایی قفلهای درونی ما , فکر کردن درباره قدمها , تعمق درباره معانی آنها و تجزیه تحلیل , افکار و تربیت و شخصیت ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 19 شهریور 1396


   مهارت های ارتباطی با دیگران


یکی از موضوعاتی که در زندگی مهم است مهارت های ارتباطی با دیگران است که امروزه کلاس ها و کارگاه های مختلفی با موضوع مهارت های ارتباطی برگزار میشود. برای اینکه بتوانید رابطه خود را با دیگران بهتر کنید به موضوعات زیر دقت فرمایید:

۱- سعی کنیم دیگران را همانطور که هستند به عنوان یک انسان که دارای قدرت تفکر هستند تحویل بگیریم و در رابطه با آنها نسبی فکر کنیم زیرا هر انسانی یک خوبی هایی دارد و یک بدی ها اگر ما انسان ها فقط به بدی های همدیگر نگاه کنیم هیچ جامعه و اجتماعی تشکیل نخواهد شد؛

۲- زندگی خود را کاملا وقف دیگران نکنیــم و زندگیمــان را با دیگران تنظیم نکنیم؛

۳- از آنجا که هیچ انسانی توانایی خواندن ذهن دیگران را ندارد، بنابراین به هیچ وجه ذهن خوانی نکنیم و به برداشت های شخصی خود از رفتارهای دیگران اعتماد نکنیم؛

۴- بد را با بد جواب ندهیم زیرا مانند خود فرد بدکار خواهیـم شد؛

۵- گذشت و بخشــش نشانه آگاهی و شناخت بالاست بنابراین دیگران را ببخشیم و به آنها نیکی کنیــم؛

۶- همیشه با خود بگوییـم که ارزش روان و ذهن من بسیار بالاتر از آن است که به خاطر رفتار یا گفتار دیگران خود را تنبیه کنم؛

۷- نقاط مثبت و خوبی های دیگران را هم ببینیـم؛

۸- احساسات خودمان را اعم از ناراحتی و خوشحالی در فضای مناسب و با احترام به دیگران بگوییم و نظر دیگران را جویا شویم؛

۹ - سعی کنیم جرأت نه گفته را تمرین کنیم و تعارفات را کنار بگذاریم وهمچنین پذیرش نه شنیدن راهم در خودمان بالاببریم.

دوستان گلم اینکارها با اندوختن دانش قدمهای دوازده گانه وبکاربردن
آنها بطور روزانه درزندگی حاصل میشود نه فقط بادانش تنها ... 
دانش + عملکرد..
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد ,
:: برچسب‌ها: تعارفات , ناراحتی و خوشحالی , گذشت و بخشــش , رفتار یا گفتار , قدرت تفکر , مهارت های ارتباطی , نشانه آگاهی و شناخت ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 19 شهریور 1396
دوازده قدم:

۱.من نمی توانم
۲.خدا میتواند
۳.میسپارم به خدا
۴..نگاه به درون
۵.پذیرش نواقص
۶.آمادگی برای تغییرخود
۷.دنبال کردن کمک خدا
۸.تمایل داشتن  
۹.جبران کردن
۱۰. تراز روزانه 
۱۱.دعا ومراقبه
۱۲.خدمت کردن
حق انتخابی درکار نیست . شیوه زندگی برپایه اصول دوازده قدم برای ما اجبار است تازنده بمانیم . کسانی که کوتاهی کردند یا لغزش کردند ، یا زندگیشان آشفته شده ، یا زیر خروارها خاک دفن شده اند .
 جلسه رفتن یک اجبار است نه یک انتخاب
کانال کمک و رهایی لینک گروه https://t.me/joinchat/AAAAAA439UW9QjBD3dg5gQکانال گروه کمک و رهایی  بی کلام اینجا باش
                فقط باش.. ارتباط با ادمین⬅️@Myahya20 بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.. (https://telegram.me/myahyas) @myahyas:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 15 خرداد 1396
پانزده نوع ثروت واقعی که داشتن آنها ما را ثروتمند میکند: 
1-ادب
2-یادگیری مادام العمر
3-نگرش مثبت
4-ارتباط موثر
5-انضباط شخصی
6-تندرستی واقعی
7-آرامش خاطر
8-خلاقیت
9-عشق ورزیدن به کار
10-داشتن برنامه و هدف
11-داشتن قلب و زبان شاکر
12-درک دیگران
13-استفاده موثر از زمان
14-بخشندگی
15-اعتماد به نفس
ثروتمند شدن سخت نیست
اولین گامی که برای سپردن به
خداوند لازم است ما برداریم،
این است که پیوند خود را با
عجز خود تمدید وتاکید کنیم !!!
وقتى با دیدگاهى وسیع به زندگى نگاه كنیم، درمى یابیم كه روزهاى سخت
برابر است با تجربه هاى ارزشمند.
رشد و تكامل روح ما در گرو تحمل و بردبارى ماست...
گر چند لحظه آرام بگیریم، گذشته خود را به یاد بیاوریم و به زندگی خود در این مرحله از بهبودی بیندیشیم؛ خیلی زود متوجه خواهیم شد رشد شخصی ما دراین مدت چشمگیر بوده است...
آدرس گروه
 کمک و رهایی
لطفا حمایت کنید جهت تبادل تجربه
انشاله در مسیر بهبودی کنار هم باشیم
به ما بپیوندید
 گروه کمک و رهایی https://t.me/joinchat/AAAAAELrwNCz6DvsZ0NwiA                                                                                                                                                              بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.. https://telegram.me/myahyas              
کمک و رهایی
داداش خسته نباشی  در صورت  امکان  لینک ما رو هم  در اختیار دوستان همدرد بزار ممنون می شویم  کانال کمک و رهایی 
:: مرتبط با: گفتگو با خدا , چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: ارتباط موثر , داشتن برنامه و هدف , اعتماد به نفس , تجربه هاى ارزشمند , دیدگاهى وسیع به زندگى , یادگیری مادام العمر , نگرش مثبت ,
:: لینک های مرتبط: پست تلگرام , ارتباط با کانال ما , کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : سه شنبه 9 خرداد 1396
کمک و رهایی, myahya 
✍️1مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست؟
پاسخ:
اعتیاد،بیماری،درد،رنج،تنهایی،وبدبختی است.نداشتن کنترل بر احساسات ونحوه صحیح بروز آن هاست.بیماری اعتیاد،اشتغال فکری،وسوسه،خودمحوری
اجبار،وانکار است که اگر درمان نشود باعث زوال،انحطاط،ودر پایان مرگ میشود.بیماری اعتیاداز نظرجسمی،روحی
روانیوروحانی مارا تخت تاثییر قرار میدهد.اعتیاد یعنی نداشتن تعادل،
اعتیاد تعریف جامع وخاصی نداردو هر کس بنا برتخصصتعریفی از ان ارایه میدهدودر مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد روانشناسان از جنبه روانی،جامع شناساناز نظر اسیب های اجتماعی و خانوادگی،پزشک از نظر جسمی و یک فرد
از نظر مذهبی کم رنگ شدن خمیر مایه های مذهبی و از رفتن ایمان .....
بروز اعتیادخود مجزا است واستفادهاز ان (نقایص اخلاقی)باعث بروز رفتاری غیر منطقی وخارج شدناز تعادل فرد میشود.بیماری اعتیاد کمبود قدرت وتوجه
ونیز عدم تمرکزاست.بیماری اعتیاد از کودکی همراه فرد بوده وهمواره او را مجبور میکند کهدر امور زندگی از رفتارهای منفی وخودمحورانه استفاده کند که با مصرف مواد مخدر به اوج میرسد بیماری اعتیاد یک خلا معنوی است که مشخصه اصلی ان از دست دادن کنترل واختیار زندگی است .اعتیاد،ناهنجاری شخصی وفرار از مسولیت میباشد ...

کمک و رهایی, 
✍️سوال دوم از قدم اول:
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat

ادامه مطلب

:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست , آیا اخیرابیماری من فعال بوده است؟ , وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم , چه احساسی , دارم , ایا در ان حال افکارمن طریقه خاصی رو دنبال میکند ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 4 خرداد 1396


 انرژی از بین نمیرود تبدیل میشود.
راستی انرژی ما به چی تبدیل میشود!؟!؟!؟
به اخم کردن
به تحقیردیگری
به عصبانیت
به حسادت
به افکار منفی
به ...منفی؟؟؟
یا 
انرژی مون تبدیل میشه 
به لبخند
به تشویق
به خندیدن
به افکار مثبت
به همکاری
به هم نوع دوستی
به امید
به اعتماد به نفس ؟؟؟
کدام یک؟؟؟
این ما هستیم که تصمیم میگیریم انرژی مان به منفی یا به مثبت تبدیل كنیم.
گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت
بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست
که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست
به خاطر خودت می‌گویم
خودت را ببخش
که حق لذت بردن از زندگی را بگیری...
حق دوباره شروع کردن را…
پس دست در دست کودک درونمان دهیم
برای لحظه‌ای هر چند کوتاه...
بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره
کودکی کند...
تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه
بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای ؛ تحویل دهی ... 
خواه با فرزندی خوب ...
خواه با باغچه ای سرسبز ...
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی .
خواه با حل مشکلی هر چند کوچک از بنده ای
و اینکه بدانی ... 
حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است .
این یعنی تو موفق شده ای!
ایمان
نیروی است که 
باعث میشود
تحت هرشرایطی
 به تلاش خود
ادامه دهیم
با خودت #تکرار کن
‌« امروز زیباترین روز زندگی من است.
تمام موهبت های الهی به سمت من
روانه هستند. و من با آغوشی
باز مشقول دریافت آنها هستم. »
خداوندا سپاسگذارم

بی کلام اینجا باش
                فقط باش.. ارتباط با ادمین⬅️@Myahya20 بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.. (https://telegram.me/myahyas@myahyas:: مرتبط با: گفتگو با خدا , چگونگی عملکرد ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام , دنبال چی می گردی اینجا پیدا میشه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
راز_داشتن_آرامش_درونی
راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
۱- راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.
۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، ...گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
۴- راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.
۵- راز آرامش درون در دل نبستن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
۶- راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.
۷- راز آرامش درون در آروز نداشتن است، این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.
۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.
۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
۱۶- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.
۱۹- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
۲۱- راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.
۲۳- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.
۲۵- راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.
۲۶- راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.
‍ مهربان خدای من ...
این دست های خالی به سوی تو بلند میشود
تو خود ای خزانه دار بخشش ها، 
بهترین ها را برای ما و دوستانمان محقق کن!
اگر قابل بدانی
دعا میکنم هیچ بنده ای از بندگانت، عمر به بیماری نگذراند
و اسیر درد و رنج نگردد…
دعا میکنم شفا دهی تمام دردمندان را...
سلامت بدار تمام کسانی را که جز تو پناه و یاوری ندارند
و براستی که همه ما کسی جز تو نداریم…
پر کن دامان کسانی را که دستشان به درگاه بی نیاز توست
و صبور گردان تمام منتظران و بی قراران را ...
آمین
داداش  کانال کمک و رهایی بی کلام اینجا باش
                فقط باش.. ارتباط با ادمین⬅️@Myahya20 بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.. (https://telegram.me/myahyas
کمک و رهایی هنوز دیر نیست  http://sam226y.mihanblog.com/

کمک و رهایی
داداش خسته نباشی  در صورت  امکان  لینک ما رو هم  در اختیار دوستان همدرد بزار ممنون می شویم 
کانال کمک و رهایی :: مرتبط با: گفتگو با خدا , چگونگی عملکرد ,
:: برچسب‌ها: راز آرامش درون , آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری. , خویشتنداری است , انرژیهای خود را پراکنده نکن , ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است , اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی. , کار کردن درکناردیگران ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 23 اردیبهشت 1396
 

 


 
< ><>