l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مطالب چرا اینجا هستیم؟
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

تجربه چیزی نیست که برای یک انسان روی می‌دهد بلکه چیزی است که انسان با آنچه که برایش روی داده، انجام می‌دهد.
وقتی برای دیگران لقمه ی بزرگتر از 
دهانشان باشی!! 
آنها چاره ای ندارند جز آنکه 
خردت کنند ، تا برایشان اندازه شوی پس مراقب معاشرت هایت باش.
The
Experience is not what happens to a human being, but what the human is doing with what he has done.
When others have a larger mouth than
Be your mouth !!
They have no choice but to
Take care of your friendship to measure them.
تصمیم بگیرید چه میخواهید بعد روی آن تمرکز کنید. آن را باور کنید ، در موردش فکر کنید بعد منتظر وقوع و تجلی آن باشید. این فرایند خلقت است.
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﭼﻮﺏ کبریتهای ﺳﻮﺧﺘﻪ می‌مانند
ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ میخواهی ﺑﮑﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺷﻦ نمی‌شوند!
ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ میکند
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﺴﻮﺯﺍﻥ
زندگی را رنگی تازه بزن
مهم نیست چندبار شکست خورده ای
فراموش نکن تو در واقع راه های پیروزی را امتحان کرده ای.
Decide what you want to focus on then. Believe it, think about it, then wait for it to emerge. This is the process of creation.
Gone days
Burned to stick matches
Do whatever you want
They will not turn on again!
Only their blackness infects your hands
Do not waste your days
Get your life fresh
No matter how many times you failed
Do not forget, you really have tried the ways of victory.
در مسیری حرکت نکنید که
ترس شما را وادار به حرکت کند ...
در مسیری گام بردارید که
عشق و لذت ، شما را
به حرکت وا میدارد ...
Do not move on
Your fear is forcing you to move ...
Take the path that
Love and enjoy you
To move ...
@myahyas
@mysyahyabot
#memyahyas
https://telegram.me/myahyas
http://sam226y.mihanblog.com:: مرتبط با: گفتگو با خدا , سخنان بزرگان , چرا اینجا هستیم؟ ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 18 خرداد 1398

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ
ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮐﻢ ﺣﺮﻓﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺯﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺼﺒﯿﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﺨﯿﻠﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺿﻌﯿﻔﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮﻩ؟
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ...(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ‏)
ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ:
ﭘﺪﺭﺍﻥ و ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ؛
ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ...
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ، ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 18 خرداد 1398

تفاوت میان عادت و اعتیاد

بسیاری از ما انسان ها به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی خاص عادت می کنیم اما از این بابت صدمه ای به ما وارد نمی شود چون می توانیم هر زمان که اراده كنیم مصرف یک ماده اعتیاد آور یا پرداختن به یک فعالیت خاص را متوقف کنیم. آنچه اعتیاد را از عادت متمایز و متفاوت می سازد این است که ما ماده مورد نظر یا رفتار خاص را با وجود پی آمدهای منفی آن که کاملا قابل پیش بینی و جدی هستند همچنان ادامه می دهیم.

١. عادت – با داشتن انتخاب همراه است. فردی که به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی عادت کرده است می تواند هر زمان که اراده کند از عادت خود دست بردارد.

٢. اعتیاد – با مسائل روانی و جسمی همراه است . فرد به دلیل ابتلا به بیماری اعتیاد، اراده خود را از دست داده و علیرغم آگاهی از پی آمد های زیانبار مواد مخدر یا رفتار اعتیادآور، همچنان به آن ادامه می دهد.

myahyas@

کانال کمک و رهایی


بیماری اعتیاد همچون هر موجودی میخواهد زنده بماند و بقای او فقط در حالتی ممکن است که شما نا آگاهانه خود را با آن یکی بدانید . در این حالت بیماری اعتیاد شما میتواند برخیزد ، بر شما تسلط پیدا کند ، شما بشود و از طریق شما زندگی کند .

بیماری اعتیاد نیاز دارد تا از شما تغذیه کند . همه ی تجاربی که با انرژی او هماهنگ باشند ، هر عاملی که به هر شکلی درد بیشتری تولید کند ، خشم ، ویرانگری ، نفرت ، غم ، ماجراهای عاطفی ، خشونت ، یا حتی بیماری های جسمی ، این بیماری اعتیاد را تقویت می نماید . بنابراین هنگامی که بیماری اعتیاد ، شما را تسخیر کند ، شرایطی را در زندگی برایتان پدید می آورد که بازتاب ارتعاش انرژی خود اوست تا بتواند از آن تغذیه کند .

درد ، فقط می تواند از درد تغذیه شود . درد نمیتواند شادی را فرو ببرد ، چون برایش غیر قابل هضم است .

@myahyas

کانال کمک و رهایی

.

از پس رنجها و دردها در زندگی نکته ای نهفته است ....

سخت نگیر ... نه مشکلات متعلق به توست و نه تو متعلق به مشکلات هستی

شکوه و عظمتِ واقعے در این نیست که بهتر از دیگران باشیم !

در این است که:

بهتر از گذشتهِ خود باشیم.

آری ... تو فقط یک رقیب داری و آنهم خود توست.

دست از مقایسه خود یا دیگران بکش.

دست از قضاوت دیگران بردار .

فقط برای امروزت زندگی کن...

ترس از این که بدون استفاده از رفتار مخرب قدیمی ، زندگی مان چگونه خواهد گذشت باید در ما از بین برود .

باید برای برطرف شدن نواقص شخصیتی به نیروی برترمان اعتماد کنیم و تمایل پیدا کنیم که شانس خود را بیازمائیم.

کانال کمک و رهایی
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , چرا اینجا هستیم؟ , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: ترس , عادت , اعتیاد , مسائل جسمی و روانی , روابط , بیماری اعتیاد , گذشته و حال ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 7 مهر 1396
شکست 

بخشی از زندگی هر 

انسانی است اگر شکست

نخورید، نمی آموزید 

و اگر نیاموزید 

هرگز تغییر نخواهید کرد..!

تو به دیگران یاد می دهی چطور با تو
 برخورد کنند،

وقتی تو تغییر می کنی آنها هم تغییر
 می کنند،
هنگامی که شروع به احترام گذاشتن به
 خودت می کنی درواقع به دیگران نحوه
 محترمانه برخورد کردن با خودت
 را می آموزی،
وقتی در روابطت قدرتمندانه ظاهر
 می شوی، دیگران یاد می گیرند با فرد
 توانمندی روبرو هستند،

می خواهی آدم ها را تغییر دهی؟؟؟

بهترین راه تحول آنها، ایجاد دگرگونی 
در خود تو است،

تو بهتر شو تا دیگران برخورد بهتری با تو
 داشته باشند...!
تنها زمانى صبور خواهى شد
كه صبر را یک قدرت بدانی نه 
یك ضعف! آنچه ویرانمان میكند 
روزگار نیست ، حوصله ی كوچك براى"آرزوهاى بزرگ"ماست ...
:: مرتبط با: چگونگی عملکرد , چرا اینجا هستیم؟ ,
:: برچسب‌ها: شکست ؛ تغییر ؛ پیروزی , آرزوهاى بزرگ , توانمندی , احترام گذاشتن , محترمانه برخورد کردن ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی در تلگرام , دنبال کنید ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 24 شهریور 1396
1امروز بیشتر زندگی میکنم...

امروز می‌دانم که با مسائلی رو در رو خواهم شد که فراتر از مشکلات و مسائل هر روزه است و به راحتی رفع شود و یا قابل حل نیست. امروز سعی می‌کنم که با یک خنده خوب در حل مسائل و رفع مشکلات تلاش کنم و با نیرو بخشیدن به خود از انرژی مثبتی که در برنامه‌‌ی خودیاری کسب می‌کنم، به نحو احسن صرف خود و همدردان کنم. من با کسب عشق از خالق مهربانم، می‌توانم با عشق و احترام به خود و دیگران خدمت کنم. آیا متوجه شده‌ام که فلسفه‌ی زندگی در جمع بودن و در ارتباطات جمعی خلاصه شده است؟ آیا می‌دانم من در این جماعت رُشد پیدا کرده و تغییر خواهم کرد؟ مکتب من جلسات خودیاری قدمهاست و فلسفه‌ی من خودشناسی با اصول انسان‌ساز قدم‌هاست.
2جلسات جای امنی است!

" اجازه نخواهم داد، رنجشهای کهنه مدتها مرا آزار دهد. من امروز زندگی بهتر و دلپذیرتری می سازم."
بخشیدن، فراموش کردن نیست، رهایی یافتن از آسیب و صدمات است. »

3از نا امیدی تا اشتیاق

زمانی که فرایند بازساز ی تخریب های گذشته را شروع می کنیم, شاید نتوانیم زمینه هایی را که درآنها به رشد نیازداریم شناسایی کنیم.
 ازکسانی که رفتارهایشان آنی و ازروی احساس بوده است, به کسانی تبدیل می شویم که تصمیماتشان باید همیشگی باشند. یا باید چیزی ما را به سمت جلو هل دهد, یا به سمت عقب بکشاند.
 اگر هدف نداشته باشیم, برای سرگرم کردن خودمان به وسوسه و اجبار روی می آوریم. 
درجازدن و به سمت جلو حرکت نکردن می تواند منجر به نومیدی ما گشته و به آسانی درما خودخوشنودی و بی تفاوتی ایجاد کند.

4بیان آنچه هستیم...

وقتی که به سختی می توانیم چراغ بهبودی خودمان را روشن نگاه داریم و درعین حال فکر می کنیم که باید پیام بهبودی را به دیگران نیز برسانیم,
ممکن است احساس ناراحتی و شرم کنیم.
 آن مسئولیتی که در رابطه با رساندن پیام احساس می کنیم, می تواند برایمان دست آویزی باشد تا حقیقت زندگی مان را مشارکت نکنیم. 
اما بدون این حقیقت ما اصلأ پیامی برای رساندن نداریم
زمانی که ذهن ما بسته باشد, نور به سختی می تواند به درون آن نفوذ کند. 
اقرار آغاز تغییر است.

5کدام نیروی محرک!؟

شورواشتیاق خیلی به درماندگی شباهت دارد : آن مانند نیرویی است که به ما انگیزه و انرژی داده و ما را به سمت جلو پرتاب می کند. اما کمتر پیش میاید که آن را از بیرون ازخود دریافت کنیم. 
شور اشتیاق از درون ما بلند می شود. هرچه بیشتر از شور و اشتیاق خود استفاده کنیم, مقدار بیشتری از آن را درخود خواهیم یافت. 
تغییر حالت از درماندگی به شور و اشتیاق از موضوعاتی است که در قدم اول بدان برمی خوریم.
 سفر ما همیشه درحال آغاز بوده و ظرفیت مان برای رشد روحانی و همچنین نیازمان بدان نامحدود می باشد.

6تغذیه مناسب!؟

وقتی یادمی گیریم سفر خود 
را به جای درد و درماندگی با شور و اشتیاق تغذیه کنیم, همان ابزاری که ما را از آستانۀ مرگ بیرون کشیدند می توانند برایمان معجزات نامحدودی به ارمغان آورند. درفرایند بهبودی تحولی برای تک تک مان اتفاق می افتد که ما طی یک لحظۀ غیرقابل توصیف از درماندگی به شورو اشتیاق می رسیم. در آنجایی که انگیزۀ ما سابقأ ترس از درد کشیدن بیشتر بود, به تدریج در کشمکش هایمان فرصت های جدیدی برای رشد می یابیم و تمایل پیدا می کنیم انگیزۀ خود را برای پیشرفت, از ترس به امید تغییر دهیم. 
ممکن است این اولین بیداری روحانی مان نباشد, اما واضح است که روح مان نسبت به احتمالات جدیدی بیدار گشته است.

7مسیر درست

ایمان داشتن به فرایندبهبودی بدین معنی است که حتی اگر فکر کنیم به آنجایی که درنظرداشتیم نرفته ایم, درحال حرکت به سمت درستی می باشیم.
 با چالش های بزرگتری مقابله می کنیم, برروی ارزشهایی که تا به حال نداشتیم پافشاری می کنیم و حتی زمانی که تحمل آنها بسیار سنگین به نظرمی آید, نسبت به مسئولیت هایمان متعهد باقی می مانیم.
8قابلیت اجرا

ما یاد می گیریم نیروی برترمان کمک می کند تا آنچه را که خودمان نمی توانیم انجام دهیم, به انجام برسانیم.
 اما او آنچه را که خودمان بتوانیم انجام دهیم, برایمان انجام نخواهد داد.
 پی بردن به این مسئله که ما واقعأ چقدر می توانیم کارانجام دهیم, برایمان شگفت آور خواهد بود. زمانی که دست از تلاش برای کنترل چیزهایی که درمقابل آنها عاجز هستیم برمی داریم, به نقاط قوت خود و همچنین چگونگی استفاده از آنها برای ایجاد تغییر درخودمان و دنیای اطرافمان, پی می بریم.

9عضو مفید

امروز ما جزئی از کل هستیم که این به بیرون از NA نیز مرتبط می شود : 
آنچه که ما در NA راجع به اتحاد می آموزیم, به ما کمک می کند یادبگیریم چطورعضوی از خانواده و یا جامعۀ خود باشیم یا بتوانیم به عنوان یک عضو در هر تیمی, چه دررابطه با کار و چه دررابطه با تفریح, نقش خود را ایفا کنیم. 
10یاد می گیریم هیچ وقت تنها نیستیم :
 ما دراینجا در کنار هم قرار داشته و از یکدیگر حمایت می کنیم. با رشد تجارب مان, بیشتر و بیشتر به این واقعیت اعتماد می کنیم.

11شروع وصل شدن 

زمانی که امید به واقعیت تبدیل می گردد, زندگی هایمان تغییر می کنند. 
تجاربمان باورهایمان را اذعان می کنند و باورهایمان رشد نموده و تبدیل به ایمان می گردنند. 
زمانی که ایمان مان نیز رشد نموده و تبدیل به آگاهی می شود, آن برنامه ای که به سختی تمرین می کردیم, جزئی از آنچه که هستیم می گردد. 
چیزی را که ازهمان ابتدا درجستجویش بودیم در اینجا پیدا می کنیم: وصل شدن به دیگران, وصل شدن به یک نیروی برتر, وصل شدن به دنیای اطراف مان و شگفت آور تر ازهمه, وصل شدن به خودمان

12خدا هیچوقت به تو نان نمی دهد...
او راههای رسیدن به نان و موقعیتهای کسب آن را میدهد
این هنر توست که آنها را دریابی

یکی از مهم ترین آزادی هایی که در دسترس داریم، توانایی برای تغییر فرضیه های گذشته مان در بارۀ دنیای اطراف است. این توانائی ما را قادر می سازد گزینه هایی را بیینیم که پیش از این تصورش را هم نمی کردیم

ترسی که بیماری مان در ما ایجاد می کند, برخی اوقات باعث می شود نتوانیم بیش از حد از حوزۀ راحتی خود دور شویم، مبادا که به خطر بیفتیم. 
امتحان نمودن چشم انداز های نو و همچنین اعتقادات و تجربیات تازه، همه و همه می تواند بخشی از زندگی روحانی باشد. 
یقین داشتن از اینکه برداشت ما نسبت به مسائل درست است, می تواند ما را از تواضعی که به شدت بدان نیاز داریم دور نگاه دارد.

روشن بینی یکی از سنگ های زیرین بهبودی ما است که این شامل روشن بینی نسبت به برنامۀ خودمان نیز می گردد. هنگامی که آموزش پذیر نباشیم، به دردسر می افتیم. 
بسیاری از اوقات به جای گذاشتن تابلوی راهنما، یک مانع ایجاد می کنیم. هنگامی که به جای گذرگاه, دیوار می سازیم، نه تنها احتمالات تازه را از بین می بریم، بلکه خودمان را در روش های کهنۀ دیدن و فکر کردن محبوس می کنیم.

زمانی که فکر می کنیم می دانیم برنامۀ NA دقیقا چه قابلیت هایی داشته و چه را عرضه می نماید، هیچ فضایی برای رشد آن و یا ادامه رشد خودمان در برنامه باقی نمی گذاریم. بدتر از همه، هنگامی که به چیز بیشتری نیاز داریم متوجه می شویم خود را متقاعد کرده ایم آنچه که بدان نیاز داریم از طریق NA قابل دسترسی نیست.

تمایل ما به در میان گذاشتن تجربیات جاری مان درطی بهبودی ، به گروه هایمان کمک می کند تا همان رشد و نوسازی را که ما به عنوان یک فرد تجربه کرده ایم, تجربه نمایند.
 در مسیر بهبودی، نقاط شروع بسیاری را تجربه می کنیم. در همان اوایل یاد می گیریم که می توانیم روزمان را دوباره از هر موقعی که می خواهیم آغاز کنیم.
:: مرتبط با: پیام های دوستان همدرد , چرا اینجا هستیم؟ , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 23 شهریور 1396
فرق آرامش و آسایش چیست؟

آسایش یک امر بیرونی و آرامش یک پدیده ی درونیه  مردم ممکنه خیلی تو آسایش باشند اما معدود افرادی هستن که درآرامش زندگی میکنن 

آسایش یعنی راحتی در زندگی که با امکانات و ثروت خوب و زیاد به دست میاد هرچی دلشون بخواد میخرن هر کجا خواستن میرن و ...

آرامش رو کسانی دارن که از درون سالم و سلامتند شاید بی چیز باشن اما دلشون خوشه به اونچه دارن راضین چه خوب میشد که ما در  عین آسایش، آرامشم   اگر در خود هیچ امیدی حس نمی کنید، به این معنی نیست که هیچ امیدی وجود ندارد؛ فقط به این علت است که شما به وجود امید اعتقاد ندارید. از آنجایی که ذهن مسوول هدایت بدن است ، نهایتا این ذهن است که باعث می شود رویایی به تحقق برسد و یا بالعکس. 
واقعیت زندگی شما بازتابی از اندیشه و تفکرات شماست و یکی از راههایی است که باعث می شود هرچه که بدان باور دارید اتفاق بیافتد.
 بعضی وقتها بهتر است آنچه را که فکر می کنید نمی توانید انجامش دهید حداقل تلاشتان را بکنید و در نهایت متوجه می شوید که شما واقعا می توانید. 
همه اینها از درون آغاز می شود. شما افکارتان را تنظیم می کنید و تنها کسی که می تواند سر پا نگهتان دارد ، خود شما هستید      
     وقتی که کلمه ی اعتیاد به گوش ما میخوره ذهن ما سریع میره به سمت مواد مخدر
در صورتی که اعتیاد یعنی وابستگی به هرچیزی که نمیتونی ترکش کنی و در صورت نبودنش حالت بد میشه
یک لیستی تهیه کردم تا ببینی که چقدر ما باید روی خودمون کارکنیم و چقدر اعتیادهای پنهان و آشکار داریم و چقدر
نیاز به ترک اینهارو داریم

وابستگی به تلویزیون ( یعنی بدون تلویزیون زندگی برات سخته؟)

وابستگی به تلفن (چه تلفن همراه چه ثابت) یعنی اگه تلفن یکماه قطع باشه حالت بد میشه؟

وابستگی به اینترنت( یعنی اگه اینترنت نداشته باشی کلافه میشی)

وابستگی به پدر و مادر( یعنی بدون حمایت و حضور اونها زندگیت سخت میشه؟)

وابستگی به راحتی(یعنی اگه سختی بیاد توی زندگیت از هم میپاشی؟)

وابستگی به پول. ( یعنی اگه بی پول بشی به هم میریزی)

وابستگی به تایید دیگران(یعنی اگه دیگران نظر منفی نسبت به تو داشته باشند باز هم حالت خوبه؟)

وابستگی به جنس مخالف (یعنی بدون حضور جنس مخالف آنگونه که باید شاد و آرام نیستی؟)

وابستگی به کتاب (یعنی بدون کتاب احساس کمبود و تنهایی میکنی؟)

وابستگی به جمع ( یعنی اگر قرار باشه که یک مدت تنهای تنها باشی کلافه میشی؟)

وابستگی به حرف زدن(یعنی سکوت کردن برات سخته؟)

وابستگی به موسیقی و صدا(یعنی باید گوش شما همیشه یک صداهایی رو بشنوه؟)

وابستگی به لباسی خاص. (یعنی همیشه ناخوداگاه دنبال لباسهایی میگردید که شمارو خاص جلوه بده؟)

وابستگی به آرایش( درخانمها)
یعنی اگه آرایش نداشته باشید احساس بدی بهتون دست میده؟)

وابستگی به نق زدن و گیر دادن
( یعنی اگه بخواهید به چیزی گیر ندید و نق زنید اذیت میشید؟)

وابستگی به گروه
یعنی اگه قرار باشه در هیچ گروهی نباشید احساس بدی پیدا میکنید؟

وابستگی به دوستان
(یعنی بدون دوستان زندگیتون دچار رکود میشه؟)

وابستگی به کار
(یعنی اگه کار رو تعطیل کنید انگار گمشده دارید؟)

وابستگی به گوشت خوردن
(یعنی نمیتونید گوشت خوردن رو کم یا قطع کنید؟)

وابستگی به خاطرات گذشته
(یعنی نمیتونید خاطرات گذشته رو فراموش کنید؟)

وابستگی به درس خوندن
(یعنی نمیتونید درس نخونید؟)

وابستگی به قبیله و طایفه
(یعنی میتونی به قبیله و طایفه ت افتخار نکنی؟)

وابستگی به قضاوت کردن
(یعنی نمیتونی قضاوت نکنی؟)

وابستگی به ماشین
بدون ماشین حالت بد میشه؟

وابستگی به فکر کردن
یعنی میتونی فکر نکنی؟

وابستگی به حرص خوردن
(یعنی میتونی حرص نخوری؟)

وابستگی به کنترل اوضاع و کنترل دیگران
(میتونی به دیگران اجازه بدی برای خودشون زندگی کنند نه باب میل شما؟)

وابسته به خواب زیاد
(یعنی میتونی خوابت رو کنترل کنی؟)


اینها نمونه هایی هستند که ما رو به فکر فرو میبرند که از خودمون سوال کنیم
چرا بدون اینها زندگی برای ما سخت میشه؟
و چرا ما به اینها وابسته هستیم؟
امیدوارم راجع به این مطلب بسیار عمیق فکر کنید و به جای ناراحت شدن و سرزنش خودتون دنبال کم کردن این وابستگیها باشیم

هیچ کاری به اندازه ی خودسازی ارزشمند نیست
و هیچ دانشی به اندازه ی خودشناسی مفید نیست

سلام  خسته نباشی  در صورت  امکان  لینک ما رو هم  در اختیار دوستان همدرد بزارید ممنون می شویم ؛کانال کمک و رهایی 
بی کلام اینجا باش
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 9 آبان 1395

 

«با هم بودن پس از جلسات، فرصتهای خوبی برای مشارکت کردن مسائلی است که در طی جلسه فرصت بحث درباره آنها را پیدا نمیکنیم.»


اعتیاد فعال، ما را از جامعه جدا کرد و ما را منزوی کرد. ترس در محور این انزوا قرار داشت. معتقد بودیم اگر به دیگران اجازه شناخت خود را بدهیم، آنها فقط درمییابند که ما چه معایب بیشماری داریم. در آن صورت، تنها یک قدم با طرد شدن فاصله خواهیم داشت 

وقتی به اولین جلسه NA میآییم، معمولاً از رابطه آشناییت و دوستی سایر معتادان در حال بهبودی با یکدیگر تحت تأثیر قرار میگیریم. ما نیز اگر به خود اجازه دهیم، میتوانیم به سرعت بخشی از این انجمن شویم. یک راه برای شروع این است که بعد از جلسات به اتفاق اعضای انجمن به کافیشاپ محل برویم.  

در این محافل میتوانیم دیواری که ما را از دیگران جدا میکند، از میان برداریم و به مسائلی درباره خود یا سایر اعضای NA پی ببریم. گاهی اوقات دو به دو میتوانیم مسائلی را با یکدیگر در میان بگذاریم که ممکن است مایل به افشای آن در جمع گروه نباشیم. یاد میگیریم در بسیاری از این محافل آخر شب صحبتهای کوتاهی کنیم و روابط دوستی عمیق و پایداری را نیز برقرار نماییم.   

با وجود دوستان جدید خود در NA دیگر مجبور به زندگی در انزوا نیستیم. میتوانیم بخشی از مجموعه بزرگتر یعنی انجمن معتادان گمنام شویم. 

          25                  اسفند

فقط برای امروز:  از انزوا رهایی پیدا میکنم. سعی میکنم نسبت به انجمن NA احساس تعلق کنم.
:: مرتبط با: فقط برای امروز , چرا اینجا هستیم؟ ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 25 اسفند 1391

خداوندا،دانشی عطا فرماتا بتوانیم کلمات را مطابق با احکام الهیت به رشته تحریر درآوریم.غریزه فهم عزم عزیزت را در ما بکار،ما رابه خدمت اراده خود در آورده و سند از خود گذشتگی  مان را صادرکن،تا این کلمات در حقیقت از آن تو باشد نه از آن ما. شاید بدین وسلیه دیگر لازم نشود که هیچ معتادی در هیچ جا از درد اعتیاد هلاک شود . آمین

بهبودی،چیزی است که در جلسات ما جریان دارد و مسئله مرگ و زندگی است.

ما متوجه شدیم این برنامه وقتی کار می کند که بهبودی را در الویت قرار دهیم.

در اینجا ما با سه واقعیت هشدار دهنده روبرو شدیم:

1>>> ما در مقابل اعتیاد عاجزیم و زندگی مانغیر قابل اداره است.

2>>> با آن که ما مسئول بیماری خود نیستیم،اما مسئول بهبودی خود هستیم.

3>>>ما دیگر نمی توانیم مردم،جاها و چیزها را مسئول اعتیاد خود بدانیم و باید با مشکلات و احساسات خود روبرو شویم.


<<<ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود>>>

همه ما به عنوان یک فرد معتاد،تنهایی،درد و نا امیدی ناشی از اعتیاد را تجربه کرده ایم

فرد معتاد»»گوشه گیر، تنها ودرد کشیده از مصرف مواد مخدر، نا امید

مشخصات بیماری اعتیاد»»سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»پیش رونده

از نظر روانی»»»»»»»»لاعلاج و مرموز

از نظر روحی»»»»»»»»کشنده

وضعیت فرد معتاد در برابراعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»اجبار به مصرف مواد مخدر

از نظر روانی»»»»»»»»وسوسه و اشتغال فکری

از نظر روحی»»»»»»»»انکار،توجیه و بهانه

عوارض بیماری اعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»برده اعتیاد

از نظر روانی»»»»»»»»زندانی افکارو احساسات

از نظر روحی»»»»»»»»محکوم به احساس گناه خویشتن

حالتهای فرد معتاد در برابربیماری اعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»ناتوان

از نظر روانی»»»»»»»»نادان

از نظر روحی»»»»»»»»نگران

عاقبت بیماری اعتیاد>>> زندان ،تیمارستان،آوارگی و یا مرگ است

هسته مرکزی اعتیاد»»باورهای نادرست،ناقص،کهنه و پوچ،خرافاتی،دور از ارزش

ریشه بیماری اعتیاد»»ترس خود محوارنه

اساس بیماری اعتیاد»»توجیه و انکار

ساختمان  بیماری اعتیاد»»وسوسه و اجبار

نتیجه دنبال کردن زندگی به روال برنامه و بهبودی

از نظر جسمی»»»»»»»»مسئول (بهبودی نه بیماری اعتیاد،خدامحوری نه خود محوری)

از نظر روانی»»»»»»»»سازنده (دنبال کردن گوهر گرانبهای بهبودی،اختیار مندی و پیدا کردن حقیقت )

از نظر روحی»»»»»»»»قابل قبول (پذیرش بیماری اعتیاد،سلامتی و سر زنده گی بدون مصرف مواد)

پذیرش بیماری اعتیاد و پذیرش بهبودی و پاکی

پذیرش سه اصل روحانی قدم یک 1 (صداقت)2 (پذیرش)3 (تسلیم)

دستاورد شرکت در جلسات

آرامش داشتن/تجربه گرفتن/عاجز بودن/استفاده از اصول/مشارکت کردن/تمرین و تکرار استفاده از حسنها و توانایی ها/ خواندن و مطالعه نشریات/گوش کردن و صبور بودن/ احساس همدردی در جمع / باور داشتن خود و نیروی برتر/ تمرین اصول برنامه و غیره...................................

دستاورد کارکرد قدم های دوازده گانه

اعتماد و باوربه خود باوری/تسلیم اصول برنامه و راهنما/تمرین ایجاد ارتباط/صادق بودن با خود و دیگران/فراموش نکردن عجزهای گذشته/دوری از لذت جویی ها/تعادل و تناسب داشتن/تراز گرفتن از خود/سپاس گذار و مراقبه/ امید واری و غیره.........................................................

دستاورد زندگی به روال برنامه فقط برای امروز به خودت بگو

افکارم را بر روی بهبودیم متمرکزخواهم کرد،زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدر روز خوبی خواهم داشت.

به کسی درNA اعتماد خواهم کرد ،کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند.

برنامه ای خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

به کمکNA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم.

ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند،فکر خواهم کرده. مادامی که این راه رادنبال کنم،از هیچ چیز واهمه نخوا هم داشت.
:: مرتبط با: فقط برای امروز , چگونگی عملکرد , چرا اینجا هستیم؟ , برنامه معتادن گمنام چیست؟ , معتاد کیست؟ , اصول روحانی , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 8 مهر 1391
با سلام به دوستان همدرد . اگر نگاهی به فصل معتاد كیست داشته باشیم اثرات بیماری اعتیاد را در زن و مرد می بینیم و متوجه برده اعتیاد زندانی افكار ومحكوم احساس گناه خویشتن می شویم ودر فصل دوم هم به این موضوع اشاره شده معتادان گمنام انجمن زنان و مردانی است كه می آموزند چگونه بدون مصرف مواد مخدر زندگی كنند و ما حق بهبودی را با درد پرداخته ایم در سنت یكم از اختلاف عقیده و ناساز گاری بعضی از اعضا صحبت می شود ولی وقتی منافع مشترك در راس قرار می گیرد نا سازگاری كنار میرود و وحدت گروهی برای كمك به یك معتاد ورساندن پیام شكل می گیرد و ما فقط به لطف خدا و وجدان گروه می توانیم برای تعقیب زندگی به روال برنامه هر عضوی كه تمایل به شركت كردن در جلسات بهبودی را دارد بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفی. نژاذ. عقاید مذ هبی . جنسیت. و وضع مالی در فضای بهبودی داشته باشیم و از اصول غافل نباشیم زیرا هیچ چیز ارزش در مانی كمك یك معتاد به معتاد دیگر را ندارد. 
این نگاه از اولین برخورد ما شکل می گیرد و به عنوان یک عضو خدمتگذار ( خدمت خوش آمدگویی را به عهده گرفتیم) آغاز می شود تا با آ غوشی از ,محبت , مهر و صمیمیت ورود اعضا را به انجمن معتادان گمنام خو ش آمد بگوییم و با شرکت و مداومت در گروه می توانیم ورود تازه واردین را خوب در انجمن حس کنیم که نیاز به همدردی دارد تا در جمع ما احساس امنیت کند:: مرتبط با: معتاد کیست؟ , برنامه معتادن گمنام چیست؟ , چرا اینجا هستیم؟ , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 22 شهریور 1391

 چرا اینجا هستیم

قبل از پیوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختیار زندگی خود را كاملاً از دست داده بودیم و دیگر نمی‌توانستیم مانند دیگران زندگی كنیم و از آن لذّت ببریم. برای زندگی به چیزی متفاوت نیاز داشتیم و تصور می‌كردیم كه آن را در مواد مخدر پیدا كرده‌ایم . برای ما مواد مخدر مهمتر از خانواده، همسر و فرزندانمان شده بود و می‌بایستی آنرا به هر قیمتی به دست می‌آوردیم. در این راه به بسیاری از مردم لطمه‌های شدید زده‌ایم اما بیش از همه خودمان را آزار داده‌ایم. ما به خاطر نداشتن جنبة قبول مسئولیت‌های فردی، در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست می‌كردیم و اینطور به نظر می‌رسید كه نمی‌توانیم زندگی را آن طور كه هست قبول كنیم.اكثر ما متوجه شده بودیم كه اعتیادمان یك خودكشی تدریجی است. اما اعتیاد، این دشمن زیرك زندگی، قدرت انجام هر گونه اقدامی را از ما سلب كرده بود. در نهایت بسیاری از ما كارمان به زندانها كشیده شد. بسیاری دست به دامن پزشكان، روانپزشكان و یا مذاهب شدیم، اما هیچ یك از آنها برای حل مشكل ما كافی نبود. بیماری ما همیشه یا دوباره عود می‌كرد و یا بدتر می‌شد. تا عاقبت از روی ناچاری در معتادان گمنام به یكدیگر پناه آوردیم. 
پس از پیوستن به انجمن معتادان گمنام متوجه شدیم كه ما افرادی بیمار هستیم و از بیماریی رنج برده‌ایم كه درمان شناخته‌شده‌ای ندارد. اما به هرحال می‌توان آن را در نقطه‌ای از فعالیت باز داشت و پس از آن امكان بهبودی هم وجود دارد.
:: مرتبط با: چرا اینجا هستیم؟ ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 2 تیر 1391
 
< ><>