l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مطالب مفاهیم دوازده گانه
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

گرچه جلسات بهبودی مهم ترین خدمت NA است ، ولی تنها راه تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما نیست. خدمات دیگر NA هم موجب جذب معتادانی كه هنوز در عذابند به جلسات ما می شوند; خدماتی چون رساندن پیام به معتادان در زندان ها ، در دسترس قرار دادن نشریات بهبودی و فراهم آوردن شرایط مناسب تا گروهها بتوانند تجارب خود را با یكدیگر در میان بگذارند. هیچ یك از این خدمات به تنهائی، از لحاظ ارزش پیام رسانی به هیچ وجه با جلسات بهبودی قابل مقایسه نیستند. اگر چه هر یك در مجموعه برنامه ای كه انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند. ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهائی قادر به انجام آن نیستیم. این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما.(کتابچه 12 مفهوم خدماتی.مفهوم1)
مفهوم 1 چگونه به توسعه خدمات ما کمک میکند؟ 
گروهها با بوجود آوردن ساختار خدماتی و فراغت از انجام خدمات ، خود به انجام تنها هدف اصلیشان که رساندن پیام است میپردازند و ساختاری که به منظور توسعۀ خدمات بوجود آمده با تشکیل کمیته ها و شرح وظائف به انجام خدمات میپردازند و در سطحی وسیعتر از آنچه که یک گروه میتواند خدمات را در جهت انجام هدف اصلی ، حفظ منافع مشترک و حفظ و رعایت کامل سنتها انجام میدهند و باعث توسعۀ گروهها و پیام انجمن میشود.... 
وقتی منافع مشترک را در راس قرار دهیم و اتحاد و وحدت داشته باشیم و به نوعی اشتیاق اعضا به همان هدف اصلی برنامه باشد توسعه خدمات کار برد پیدا می کند گروه ها به تنهایی نمی توانند کاری راانجام دهند و بیشتر تمرکز به بهبودی دارند با این همه ما نیاز به خیلی از خدمات داریم تا هدف اصلی برنامه را داشته باشیم ودر راه پیام رسانی ضمینه ها را برای ساختار خدماتی بوجود آوریم که این کار با ملحق شدن گروه ها در خدمات شکل می گیرد تا در راه ارتقا و گسترش خدمات کمیته هایی را تشکیل دهیم و پیام انجمن را به دیگران انتقال دهیم 
وقتی که اولین گروهNAتشکیل شد ،همون موقع نیازدیده شد تاساختاری به وجود آید تا اعضای گروه بهبودی خود را دنبال کنند .،این ساختار به وجود آمد تانیازهای گروههاراتأمین کنند،
وبرای این که پیام انجمن توسعه پیداکند ،کمیته هایی تشکیل شد تا این پیام را به طور وسیع تری گسترش دهند که این امر باعث میشود که گروههای بهبودی درگیرمسائل خدماتی نشوند وتمرکز خود را به روی بیماری اعتیاد،بهبودی وتازه واردین بگذارند .وظیفه گروهها برای توسعه خدمات این است که ساختار را ازلحاظ ایده ،پول ومنابع انسانی حمایت کنند ،تاساختارخدماتی هم با حمایتی که گروهها ازساختارمیکنند،خدماتشان به روز باشد ودرجهت انجام هدف اصلی حرکت کنند. 
در اول مفهوم یک صحبت از هدف اصلی انجمن دارد . هر گروه که خود را na بداند مطمنا" برای هدف انجمن و تحقق بخشیدن به آن خود را ملزم به تشکیل یک ساختار به همراه دیگر گروهها می داند . گرد هم آمدن گروهها در مفهوم یک منظور بوجود آوردن کمیته هایی که بتوانند نیاز های مشترک گروهها را با توجه به منابعی ( ایده -نفر -پول ) که گروهها تامین می کنند بطور منسجم و پیوسته در راستای هدف انجمن انجام دهند . پس نتیجه می گیریم ما با اجرای مفهوم یک راه توسعه وپیشرفت انجمن را بطور دسته جمعی ( گروهها ) انجام می دهیم ...... یک تجربه ای که این روزها شنیده ام یکی از شوراهای محلی ناحیه ما خودشان کمیته های فرعی تشکیل داده اند و برای این کمیته ها تنخواه تعیین کرده اند و می خواهند خودشان به تنهایی پیام رسانی و اطلاع رسانی کنند به نظر من این کار یعنی رد کردن مفهوم یک و جدایی از ساختار و زیر پا گذاشتن وجدان گروهها که به ساختار رای داده اند واین نوع تصمیمات فقط باعث منزوی کردن خودشان و خسارت زدن به اعضای آن گروهها می شوند
Although NA meetings serve an important improvement, but not the only way to achieve the main goal of our association. None of these services individually, in terms of messaging values ​​are not comparable in any way with recovery sessions. We can help each other to do something that we are not able to do it. This sentence is true in our personal recovery and we are about to serve. (The 12 service manual. Sense 1)
1 How to develop the services we help?
A main purpose of the services in order to protect the common interests of developing and maintaining full respect for the traditions and groups carry the message board ....
We'll pass on the message forum
When NA was formed first, then I was Nyazdydh Tasakhtary arise to pursue their recovery team., This structure was created to Tanyaz·hay Grvhharatamyn,
The idea is that the structure in terms of money, human resources support, support groups Tasakhtarkhdmaty with Azsakhtarmyknnd, Vdrjht services performed to date are the main target.
The main objective of the Forum is one of the first to speak.According to the sources (ideas - people - money) that provide coherently and consistently in line with the target groups and associations do. then conclude with a way of extending the concept of the collective community (groups) do:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 18 مرداد 1392
هدف اصلی انجمن ما رساندن این پیام است كه یك معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف كند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا كند . یكی از اصلی ترین راههای رساندن این پیام , جلسات ما و از طریق کمک یك معتاد به معتاد دیگر است. این جلسات بهبودی كه هر روز در سراسر دنیا توسط هزاران گروه معتادان گمنام برقرارمی شود ، مهم ترین خدمتی است كه انجمن ما ارائه می كند.(کتابچه 12 مفهم خدماتی .مفهوم 1)
آیا مفهوم 1 با هدف اصلی انجمن مغایرتی دارد؟ 
خیر هیچ مغایرتی ندارد با این درک که مفهوم اول برای تحقق بخشیدن و دنبال کردن هدف اصلی انجمن ، ادغام و تقسیم شدن ساختار خدماتی را انجام می دهد تا با هماهنگی و حمایت منابع ، خدمات انجمن همان هدف اصلی را برای جذب و ورود معتادانی که هنوز در عذابند را بوجود آورند چرا که ما این نکته را از یاد نمی بریم که به تنهایی کاری را نمی توانیم از پیش ببریم
برگزاری جلسات بهبودی بهترین راه رسیدن به هدف اصلی ورساندن پیام به یک معتاددرحال عذاب است ولی تنهاراه نیست.
مابرای برگزاری جلسات نیازبه خدماتی داریم ونمیبایستی برای اینکه ازمسیرخودغافل نشویم درگیرآن مسائل شویم.
مانیازبه دانش روز،نشریات روز،آگاه سازی واطلاع رسانی،نداشتن دغدغه خاطربخاطر محل برگزاری جلسه خودبرای جذب تازه وارد داریم.
اینهارانمیتوانیم خودانجام دهیم.چون طبق سنت 5مافقط یک هدف داریم ووظیفه یک گروه تشکیل جلسه هست ولاغیر.

پس مفهوم یک رااجرامیکنیم تابتوانداین کارها رابرایمان انجام دهد
امکان دارد کسی که از بیرون نگاه کند و سنت 5 ما و مفهوم ا ما رو بخونه فکر کنه که این دوتا با هم جور در نمیاد ولی در داخل انجمن اکثر ما میدونیم که یکی از راههای بهتر کارکرد سنت 5 مفاهیم ما میباشند که مهم ترین آن مفهوم یکم خدماتی میباشد
برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های NA ، گرد هم می آیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات NA در کل گردد.(مفهوم اول خدماتی)
همانطور که ذکر شده گروه های NA برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما که همان رساندن پیام انجمن به معتاد در حال عذاب میباشد و برای اینکه خود را درگیر مسائل جانبی مثل تهیه و خرید نشریات و چاپ و ترجمه نشریات و اطلاع رسانی به جامعه و سازمانهایی که با آنها تعامل داریم و برای جلوگیری از خیلی از دوباره کاریها گرد هم می آیند و ساختار خدماتی تشکیل میدهند که به آنها در ارائه خیلی از خدماتی که ممکن است گروه را از هدف اصلی جدا کرده و به مسائل حاشیه ای میبرد کمک کند و این کار باعث این میشود که خدمات بهتر رسیده شود و در واقع خدمات ما همان وسائل پیام رسانی ما میباشند . پس هیچگونه مغایرتی بین مفهوم اول ما و پیام انجمن ندارد بلکه در راستای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ساختار خدماتی بوجود آمده. 
The main goal of our association is to convey the message that an addict, any addict, can stop cravings and lose and find a new way of life. One of the main ways to convey this message to our meetings and through one addict helping another. The recovery meetings every day around the world by thousands of Narcotics Anonymous group is established, the most important service that our community provides. (Booklet 12 service concept. Sense 1)
The main aim of the association is in violation of one?

The best way to achieve the main goal of treatment sessions Vrsandn Mtaddrhal email to a punishment but not Tnharah.
Meetings Mabray need for the services we Vnmybaysty Azmsyrkhvdghafl not to get involved.
Manyazbh science issues of the day, awareness and information, having trouble attracting newcomers have Khvdbray Khatrbkhatr the meeting.
Aynharanmytvanym Khvdanjam process. 5 Mafqt a target because traditionally we have a group meeting there Vlaghyr modules.
The concept of a Tabtvandayn Raajramyknym Rabrayman things to do
The first is the concept of service
To realize the main goal of our Community Groups, NA, come together to create a structure which develops, coordinates and provides services in the NA. (The first service)
It is these that have better service, and in fact, our messaging service are the same device. No contradiction between the concept and the message board is not the first, but in order to realize our goal of community services has arisen.:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 18 مرداد 1392
به‌نظر شما چرا یك خدمتگزار باید گزارش بده و این گزارش چه ویژگی‌هایی باید داشته‌باشه؟
این کار ضمن اینکه تمرین یک تراز است خدمت گذار با مسئولیتی که دارد بهتر می تواند شفافیت نوع خدمتش را به گروه پاسخگو باشد و در نیز کمکی است تا اعضای گروه بهتر بتوانند در مورد نقاط ضعف و قوت تعمق کرده ودر انجام هدف اصلی بهتر پیام رسانی داشته باشند لازم است خدمتگذاران گزارش موثررا برای گروه داشته باشند
ویژگی های یک گزارش موثر فضایی را به وجود می آورد تا
تعامل همفکری و درک متقابل را تجربه کنیم
رابطه باز و صمیمانه ای بین اعضاء داشته باشیم
گزارشی کامل و شفاف و روشنی را برای دیگران بیان کنیم
به سئوال و جواب دیگران بدون خصومت شخصی پاسخ دهیم
همکاری و هماهنگی بین خدمتگزاران و اعضاء ی گروه را داشته باشیم
خدمت کنیم و فرصت خدمت به دیگران را فراهم سازیم
حضور به موقع و مستمر در جلسات بهبودی و اداری را داشته باشیم :: مرتبط با: سنت های دوازده گانه , مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 6 بهمن 1391
مفهوم نهم - 

.: تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنکام تصمیم گیری در نظر داشته باشند :. 
تجربه به ما نشان دادهاست افكار كسانی كه با ما موافق نیستند اغلب همانی است كه بیشتر از همه به شنیدنش نیاز داریم مفهوم نهم این بعداز بهبودی ما را در محیط خدماتی به كار می گیرد هنگام تصمیم گیری گروه ها هیآت های خدماتی و كمیته ها ما بایست فعالانه خواستارتمامی نقطه نظرات موجود باشند ( دوازده مفهوم خدماتی مفهوم نهم )

مفهوم نهم و سنت دو خیلی رابطه كار بردی باهم دارند چرا كه ما به صدای تنها و مخالف هم گوش می دهیم تا در مورد موضوع بحث و گفتگو شود تاگروه در گرفتن تصمیمات با بیداری وجدان نقطه نظرات را دنبال كنند :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 27 دی 1391
مفهوم هفتم راهی برای به كار بردن اصل وجدان گروه در حوزه خدماتی است، این مفهوم پیشنهاد می كند كه هر كمیته خدماتی بابیست همه اعضای خود را به شركت در تصمیم گیری های آن كمیته تشویق كند . چون با گردهم اوردن نظرات متفاوت انها ، به كمیته خدماتی مان فرصت می دهیم تا وجدان گروهی كاملا آگاه و متعادل به وجود آورد و ما را به تصمیمات حساس و منطقی رهنمون سازد .
هیئتهای خدماتی و كمیته های ما . نشانگر تلاقی نظرات و تجارب در معتادان كمنام هستند . آنچه هر یك از اعضا وقف تصمیم گیری ها می كنند ، مهم است . نحوه شركت و حضور در سطح گروه كاملا ساده است : اگر شما عضو یك گروه هستید ، می توانید كاملا در تصمیم گیریهای گروه شركت كنید . نحوه شركت و حضور در تصمیم گیریهای هیئت های خدماتی و كمیته ها به درگیری بیشتری نیاز دارد ، اما همین اصول نیز در آن جا كاربرد دارد . بیان آگاهانه و آزادانه وجدان شخصی ، جزئی ضروری در وجدان گروهی در هر سطحی است.
خدمات در NA كوششی گروهی است . نمایندگان خدماتی ما و نیز دیگر خدمت گزاران مورد اعتماد ما همگی ، در برابر انجمن NA در کل مسئول هستند. شركت و حضور هر یك از اعضا ارزش بسیاری دارد ، چون ما خواستار بیان وجدان گروهی جامع در كل هستیم .
مقررات خاصی برای به كارگیری مفهوم شركت و حضور ، در شرایط مختلف وجود ندارد . در یك فضای آكنده از عشق ، احترام متقابل ، مباحثه رک و باز هرعضو از كمیته خدماتی بر روی هر یک از این مسائل به راحتی تصمیم می گیرد . در موارد مهم كه بر گروه ها اثر می گذارد ، كمیته خدماتی مستقیما از گروهها درخواست راهنمائی می كند . اگر جه در اكثر موارد كمیته خدماتی از اختیار واگذار شده جهت انجام مسئولیت های محوله از طرف گروه ، استفاده می كند و مسائل را در جلسات خدماتی به نحوه معمول رتق و فتق می كند .
اصل روحانی گمنامی در NA اساس و بنیاد مفهوم هفتم است . این اصل انجمن ما را به سوئی سوق می دهد كه برای فعالیت هر عضو در خدمات NA اهمیت قائل شویم . مفهوم هفتم با اصرار بر هم سنگ بودن نظرات هر عضو اصل گمنامی را اعمال می كند . اگرچه ممكن است ما در همه تصمیم گیری ها یی كه در انجمن می شود شركت نكنیم ، ولی همه ما حق شركت كامل و برابر در تصمیم گیری های كمیته ای كه در آن عضو هستیم را داریم. متن کامل مفهوم هفتم از کتاب خدمات محلی چاپ سال 1385
.: همه اعضای یک کمیته خدماتی, مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات ان کمیته به عهده دارند, پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت کنند :. 
خدمات در NA كوششی گروهی است . نمایندگان خدماتی ما و نیز دیگر خدمت گزاران مورد اعتماد ما همگی ، در برابر انجمن NA در کل مسئول هستند. شركت و حضور هر یك از اعضا ارزش بسیاری دارد ، چون ما خواستار بیان وجدان گروهی جامع در كل هستیم . 
مفهوم هفتم و به کار گیری اصل وجدان گروه در ساختار خدماتی
کمیته های خدماتی شکل می گیرند تا با وجدان گروهی کاملا" آگاه و متعامل خدمتی را بوجود آورند
تشویق و شوق همه اعضاء برای شرکت در تصمیم گیریهای کمیته ها ی خدماتی
گرد هم آوری نظرات متفاوت ( مخالف و موافق) و رسیدن به فهم مشترک گروهی
با کمک و درک نیروی برتر ما را به تصمیمات حساس و منطقی رهنمون می سازد
استفاده از اختیار واگذار شده توسط گروهها
فضای آکنده از عشق و احترام متقابل :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 28 مهر 1391
كلید بكارگیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است كه نیاز به انجام دارد آسان ترین راه ، به كار گرفتن ان از همان ابتدا است . در ابتدا وقتی كه یك وظیفه خدمت را به وجود می آوریم ، باید نوع اختیاری كه جهت انجام آن واگذار خواهیم كرد و نحوه پاسخ گوئی آن مورد نظر قرار گیرد . پس از آن یك خدمت گزار مورد اعتماد مشخص ، هیئت خدماتی یا كمیته باید به عنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد . این اصل ساده در تمام خدمات معتادان گمنام از گروه تا خدمات جهانی به كار گرفته می شود . 
وقتی ما تصمیم می گیریم كه یك وظیفه خدماتی خاص باید انجام شود و به وضوح می گوئیم كه كدام خدمت گزار مورد اعتماد یا هیئت خدماتی یا كمیته ، اختیار انجام این وظیفه را دارد ، از سردر گمی بی مورد جلوگیری می نمائیم . آن گاه دو كمیته نخواهیم داشت كه سعی در انجام یك كار واحد داشته باشند . و دوباره كاری كنند و بر سر حدود اختیارات با یكدیگر مجادله كنند . گزارش های هر پروژه ، مستقیم از یك منبع تصمیم گیری ارائه می شود ، كه حاوی بهترین اطلاعات ممكن است بدین گونه مسئولیت خدماتی محول شده ، سریع و دقیق انجام خواهد شد ، چون دیگر پرسشی در مورد این كه چه كسی مسئول انجام آن است وجود نخواهد داشت . اگر مشكلی هم در پروژه ظهور كند. دقیقا می دانیم برای رفع آن به كجا مراجعه كنیم . وقتی روشن می كنیم كه اختیار هر مسئولیت خدماتی به چه كسی واگذار شده است از عهده انجام مسئولیت ها بخوبی برخواهیم آمد .
وقتی که محدوده تصمیم گیری را برای هر مسئولیت خدماتی تعریف كنیم ، محدوده پاسخگوئی را نیز مشخص كرده ایم . همان طور كه پیشتر در مفهوم چهارم دیدیم و در مفهوم هشتم نیز با آن روبرو خواهیم شد ، پاسخ گوئی ویژگی اصلی خدمت در NA است . وقتی به خدمتگزاران مورد اعتماد خود مسئولیت انجام وظیفه خدماتی خاصی را می دهیم ، آنها را برای اختیاری كه به آنها واگذار كرده ایم نیز پاسخگو می دانیم . از آنها انتظار داریم كه در دسترس باشند; پیوسته پیشرفت خود را گزارش كنند و با ما در مورد مسئولیت های خود مشورت نمایند. 
پاسخگوئی بدان معنا نیست كه به كسی اختیاری بدهیم و زود آن را پس بگیریم . بلكه به این معنی است كه می خواهیم از تصمیم گیری های خدمتگزاران مورد اعتمادمان برای انجام وظیفه ای كه بدان ها محول كرده ایم باخبر باشیم . ما می خواهیم امكان تاثیر گذاری بر تصمیمات ، را داشته باشیم ، به خصوص اگر مستقیما بر ما اثری داشته باشند و اطلاعات ما در مورد هر مسئولیتی كه به ساختار خدماتی محول شده است ، کمک میکند تا اگر مشكلی پیش آمد ، بتوانیم در اصلاح آن كمك كرده و نقش داشته باشیم .
مفهوم پنجم كمك می كند كه اختیارا های خود را در خدمت به معتادان گمنام مسئولانه واگذار كنیم . از طریق به كارگیری مفهوم پنجم . ما با خدمتگزاران مورد اعتماد خود قراردادی ساده و صریح می بندیم . از همان ابتدا ، خدمتگزاران می دانند كه از آنها چه می خواهیم و انتظار داریم چه تصمیماتی را خودشان بگیرند و تا چه حدی برای كار خدماتی كه از جانب ما انجام می دهند پاسخ گویشان می دانیم . به كارگیری مفهوم پنجم وظیفه ای نیست كه آسان گرفته شود . مفهوم پنجم از ما می خواهد به دقت خدمتی را كه می خواهیم انجام شود مورد نظر قرار دهیم; كسی كه باید این كار ار انجام دهد مشخص كنیم; اختیار لازم جهت انجام كار را واگذار نمائیم و مراقب پاسخگوئی برای انجام وظایف باشیم . به كارگیری آگاهانه مفهوم پنجم به سعی و كوشش نیاز دارد ، اما نتایج آن به زحمتش می ارزد.
متن کامل مفهوم پنجم از کتاب خدمات محلی ( چاپ 1385 )
.: برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود, باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد :. 
مفهوم پنجم حد و حدود اختیارات برای خدمت درna را برای خدمتگذار فراهم میكند كه بتوانیم تعهدی را قبول كنیم و مسئولانه جهت انجام كار واگذار شده نقطه پاسخ گو برای گروه باشیم . مشورت پذیر بوده و هماهنگ با سایر خدمتگذاران گزارش شفاف را ارائه دهیم
اولین چیزی رو كه مفهوم پنجم به اون اشاره میكنه،نوشتن اساسنامه دقیق،جامع و كامله.این مفهوم میگه تنها یك تصمیم گیرنده و پاسخگو برای هر وظیفه ای باید انتحاب بشه.گزارش هر پروژه،فقط از یك جا ارائه بشه،كه بهترین اطلاعات،سریع ودقیق باشه.محدوده تصمیم گیری ،محدوده پاسخگویی رو هم مشخص میكنه،پس دیگه افراط و تفریط نداریم. 
توی این مفهوم اصول روحانی ،اعتماد،تعهد،شهامت،انضباط شخصی،درستكاری،ثبات قدم،تحمل و محبت،هماهنگی،و دور اندیشی نقش پر رنگتری دارند.
اعتماد:این اعتماد دو طرفه است،هم از طرف اعضا هم از طرف خدمتگزاران.
تعهد:یا خدمت قبول نكنم یا با تمام توان در انجام اون كوشش كنم.
شهامت:برای پاسخگویی اماده ام و اگر اشتباهی كردم عواقب اون رو می پذیرم.
انضباط شخصی:همیشه اماده ارائه گزارش،دقیق كامل و جامع هستم.
درستكاری:خدمت،امانتی در دست منه،مواظب این امانت باشم.
ثبات قدم:تصمیم گیری و اجرای اون،نیاز به اراده قوی داره.
تحمل و محبت:تویNA همگی همدرد هستیم،چه سوال كننده،چه پاسخ دهنده،نیاز ما تحمل و محبته.
هماهنگی:اگرچه فقط یه نفر پاسخگوست،ولی كارها به صورت گروهی انجام میشه.
دوراندیشی:اگه قراره رهبر یه گروه باشم،باید چشم اندازه وسیعی رو در نظر بگیرم. 
وقتی که محدوده تصمیم گیری را برای هر مسئولیت خدماتی تعریف كنیم ، محدوده پاسخگوئی را نیز مشخص كرده ایم . همان طور كه پیشتر در مفهوم چهارم دیدیم و در مفهوم هشتم نیز با آن روبرو خواهیم شد ، پاسخ گوئی ویژگی اصلی خدمت در NA است . وقتی به خدمتگزاران مورد اعتماد خود مسئولیت انجام وظیفه خدماتی خاصی را می دهیم ، آنها را برای اختیاری كه به آنها واگذار كرده ایم نیز پاسخگو می دانیم . از آنها انتظار داریم كه در دسترس باشند; پیوسته پیشرفت خود را گزارش كنند و با ما در مورد مسئولیت های خود مشورت نمایند.(کتابچه 12 مفهوم)

منظور از محدوده تصمیم گیری در مفهوم5 چیست؟ 
مفهوم پنجم کمک میکند که اختیارهای خود را در خدمت به معتادان گمنام مسئولانه واگذار کنیم . از طریق به کارگیری مفهوم پنجم ، ما با خدمت گزارن مورد اعتماد خود قرار دادی ساده و صریح می بندیم . از همان ابتداء آنها می دانند که از آنها چه می خواهیم و انتظار داریم چه تصمیماتی را خودشان بگیرند و تا چه حدّی برای کار خدماتی که از جانب ما انجام می دهند پاسخ گویشان می دانیم . بکار گیری مفهوم پنجم وظیفه ای نیست که آسان گرفته شود . مفهوم پنجم از ما میخواهد به دقّت خدمتی را که میخواهیم انجام شود مورد نظر قرار دهیم ؛ کسی را که باید این کار را انجام دهد مشخص کنیم ؛ اختیار لازم جهت انجام کار را واگذار نمائیم و مراقب پاسخ گوئی برای انجام وظائف باشیم . بکار گیری آگاهانۀ مفهوم پنجم به سعی و کوشش نیاز دارد ، امّا نتایج آن به زحمتش می ارزد ( مفهوم پنجم پاراگراف آخر ) 
محدوده تصمیم گیری در خدمات انجمن معتادان گمنام به این معنی است که یک خدمتگذار تا یک حد و اندازه ای که در شرح وظایف او قید شده میتواند تصمیم گیری و کاری و خدمتی را انجام دهد و وقتی که نیاز است تصمیماتی خارج از شرح و ظائف و حیطه خدمتی اش بگیرد باید آن را با هر سطح از ساختار خدماتی که در آن خدمت میکند در میان بگذارد تا در صورت صلاحدید و تایید شدن توسط سطح ساختار خدماتی آن خدمت و انجام آن کار به او محول شود و این کار باعث بهتر انجام شدن خدمات و پاسخگویی بهتر یک خدمتگذار میشود . 
مفهوم پنجم كمك می كند كه اختیار های خود را در خدمت به معتادان گمنام مسئولانه واگذار كنیم . از طریق به كارگیری مفهوم پنجم ما با خدمتگزاران مورد اعتماد خود قراردادی ساده و صریح می بندیم . از همان ابتدا ، خدمتگزاران می دانند كه از آنها چه می خواهیم و انتظار داریم چه تصمیماتی را خودشان بگیرند و تا چه حدی برای كار خدماتی كه از جانب ما انجام می دهند پاسخ گویشان می دانیم . به كارگیری مفهوم پنجم وظیفه ای نیست كه آسان گرفته شود . مفهوم پنجم از ما می خواهد به دقت خدمتی را كه می خواهیم انجام شود مورد نظر قرار دهیم; كسی كه باید این كار ار انجام دهد مشخص كنیم; اختیار لازم جهت انجام كار را واگذار نمائیم و مراقب پاسخگوئی برای انجام وظایف باشیم . به كارگیری آگاهانه مفهوم پنجم به سعی و كوشش نیاز دارد ، اما نتایج آن به زحمتش می ارزد.(کتابچه 12 مفهوم)

آیا پاسخگویی در مفهوم پنجم تنها در صورت بروز مشکل صورت میگیرد؟ 
خیر.حتی برای پیشرفت هم میشه از این اصل استفاده كرد.اگه پاسخگویی رو به بازجویی و باز خواست ترجمه كنم(بدترین حالت ترجمه)جایی برای پیشرفت پیدا نمیشه.ولی اگه پاسخگویی رو چراغ هدایت ترجمه كنم(یكی از حالتهای خوب ترجمه)اون موقع راههای پیشرفت یكی یكی جلو چشم من پیدا میشه. 
قطعاً جواب این سؤال خیر است بخوبی میدانیم و تأکید مفهوم پنجم نیز بر این است که خدمتگزاران ما از طریق دادن گزارش پاسخگو ی کسانی هستند که انتخابشان کرده اند ضمن اینکه در مواقع بروز مشکل با اینکار درخواست راهنمائی هم میکنند ، دادن گزارش نقطۀ پاسخگو ئی آنهاست تا ما را از نحوۀ انجام خدماتشان به همان شکل که از آنها خواسته ایم مطمئن کنند و خود نیز از انجام درست کارها اطمینان حاصل کنند پس پاسخگوئی و دادن گزارش به زمان بروز مشکلات اختصاص ندارد... 
پاسخگوئی بدان معنا نیست كه به كسی اختیاری بدهیم و زود آن را پس بگیریم . بلكه به این معنی است كه می خواهیم از تصمیم گیری های خدمتگزاران مورد اعتمادمان برای انجام وظیفه ای كه بدان ها محول كرده ایم باخبر باشیم . ما می خواهیم امكان تاثیر گذاری بر تصمیمات ، را داشته باشیم ، به خصوص اگر مستقیما بر ما اثری داشته باشند و اطلاعات ما در مورد هر مسئولیتی كه به ساختار خدماتی محول شده است ، کمک میکند تا اگر مشكلی پیش آمد ، بتوانیم در اصلاح آن كمك كرده و نقش داشته باشیم .(کتابچه 12 مفهوم)

آیا مفهوم پنجم باعث محدود کردن خدمتگزاران و از بین رفتن خلاقیتها وتوانایی های فردیشان میشود ؟ 
کلید به کار گیری مفهوم پنجم: در تعریف وظیفه ای است که به خدمتگذار داده می وشود
آسان ترین راه به کار گیری مفهوم پنجم: وقتی وظیفه ای را به وجود میاوریم نوع اختیار و وظیفه پاسخگویی باید مد نظر باشد
اختیارات در خدمات: یک خدمتگذار مورد اعتماد و شخص تصمیم گیرنده می باشد که باید پاسخگو باشد،اصل ساده اختیار و پاسخ از گروه تا خدمات جهانی مورد استفاده می باشد
از سر در گمی بی مورد،موازی کاری و مجادله برسر حد و حدود اختیارات کمیته ها جلوگیری می کنیم و در کل با مشخص کردن وظیفه و اختیار از عهده سریع و دقیق مسئولیت ها به خوبی استفاده می کنیم. 
هرگز در انجمن این چنین نیست که پاسخگوئی به معنای محدود کردن خدمتگزاران و از بین رفتن خلاقیتها و توانائیهای فردی آنها که بعضاً بخاطر همان توانائیها انتخابشان کرده ایم باشد بلکه قصدمان از در خواست پاسخ گوئی این است که اولاً از انجام صحیح کارها اطمینان حاصل کنیم ثانیاً اگر جائی مشکلی در کار باشد به خدمتگزارانمان در رفع آن کمک کنیم و بتواند از رهنمودهای گروهی بهره مند شود و از همه مهمتر این است که تأثیر گزاری بر تصمیماتی که تأثیر مستقیم بر ما و گروه هایمان میگزارد را از دست ندهیم... 
مفهوم پنجم از ما می خواهد به دقت خدمتی را كه می خواهیم انجام شود مورد نظر قرار دهیم; كسی كه باید این كار ار انجام دهد مشخص كنیم; اختیار لازم جهت انجام كار را واگذار نمائیم و مراقب پاسخگوئی برای انجام وظایف باشیم . به كارگیری آگاهانه مفهوم پنجم به سعی و كوشش نیاز دارد ، اما نتایج آن به زحمتش می ارزد.
فواید پاسخگویی در مفهوم پنجم چیست؟

زمانیکه قبل از تشکیل کمیته و انتخاب خدمتگزار ، هدف از تشکیل ، شرح وظائف و نقطۀ پاسخ گوئی را به وضوح مشخص کنیم باعث ایجاد رابطۀ دائم و مستمر بین گروهها با کمیته های خدماتی می شویم ، پاسخگویی بهتر است به صورت مستقیم ، مکتوب و مطلوب انجام شود پاسخگویی باعث می شود از انجام صحیح کارها اطمینان پیدا کنیم رابطۀ دائم و مستمر بین خدمتگزاران ، ساختار و گروهها شکل بگیرد ، ساختار حمایت و راهنمایی لازم را از گروهها دریافت کند و گروهها را از مسائل روز خود آگاه کنند و از نیازهای گروهها مطلع شوند.
در کتابچه مفاهیم خدماتی آمده است که پاسخگویی ویژگی اصلی خدمت در NA است. وقتی که 
ما خدمتگذاران مورد اعتماد خود را از روی آگاهی انتخاب کرده و یکسری وظایف و اساسنامه ای برای 
آنها تدوین میکنیم با این کار خود چهارچوب و وظایف و اختیارات او را مشخص کرده ایم و از او میخواهیم 
که در چهارچوب آن اساسنامه حرکت کند و در هر جا که از او گزارش شفاف خواستیم خدمتگذار نیز 
طبق وظایف خود پاسخگوی ما باشد و این امر به پیام رسانی و شفافیت خدمات و اینکه اگر راهکار 
وایده و نظر جدید و کمک تازه ای نیز در دست ما باشد به آن خدمتگذار مورد نظر کمک میکنیم و 
باعث بهتر انجام دادن آن خدمت توسط آن خدمتگذار مورد نظر خواهیم شد . 
ما می خواهیم امكان تاثیر گذاری بر تصمیمات ، را داشته باشیم ، به خصوص اگر مستقیما بر ما اثری داشته باشند و اطلاعات ما در مورد هر مسئولیتی كه به ساختار خدماتی محول شده است ، کمک میکند تا اگر مشكلی پیش آمد ، بتوانیم در اصلاح آن كمك كرده و نقش داشته باشیم.(کتابچه 12 مفهوم) 

آیا پاسخگویی به معنای دخالت و یا پس گرفتن اختیارات است؟ 
خیر. کاملا برعکس .اینکار برای تقویت ،حمایت و آگاهی گروه ها میباشد تا در صورت لزوم بتوانند در اصلاح و ارائه راهنمایی به خدمتگزاران موثر واقع شده و نقش حمایتی خود و آنچه مفهوم دوم از آن به (انجام وظایف بصورت مسئولانه) یاد میکند مورد توجه قرار گیرد. زمانیکه توی اساسنامه شرح وظائف و حدود اختیارات و نقطۀ پاسخگویی خدمتگزاران تدوین میشود بخاطر کنترل کردن و نظارت دائم بر اعمال خدمتگزاران نیست بلکه میخواهیم از انجام درست کارها مطلع شویم در صورت لزوم در تصمیم گیریها شرکت کنیم و حمایت و راهنمائیهای لازم را اعمال کنیم و این به معنای پس گرفتن و مداخله نیست ، البته همۀ اینها مطالبی است که ایده آلهای ما را در خدمات نشان میدهد به امید روزی که نگاه ما به پاسخگوئی به کسانی که انتخابمان کرده اند دخالت نباشد و به درک این مطلب برسیم که پاسخگوئی قسمت مهمّی از شرح وظائف ما در همۀ سطوح خدماتی میباشد . . . 
کلید بكارگیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است كه نیاز به انجام دارد آسان ترین راه ، به كار گرفتن ان از همان ابتدا است . در ابتدا وقتی كه یك وظیفه خدمت را به وجود می آوریم ، باید نوع اختیاری كه جهت انجام آن واگذار خواهیم كرد و نحوه پاسخ گوئی آن مورد نظر قرار گیرد . پس از آن یك خدمت گزار مورد اعتماد مشخص ، هیئت خدماتی یا كمیته باید به عنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد . این اصل ساده در تمام خدمات معتادان گمنام از گروه تا خدمات جهانی به كار گرفته می شود . (کتابچه 12 مفهوم)

چه ارتباطی بین مفهوم 3 و 5 وجود دارد؟ 
ارتباط مهمی كه توی مفهوم سوم و پنجم وجود داره اعتمادیه كه توی اونها پنهون شده.یعنی توی مفهوم سوم به خدمتگزار میگیم اینقدر اختیار می دیم،و توی مفهوم پنجم میگیم براساسه اختیاری كه به شما دادیم تصمیم بگیر.
من وقتی به كسی اعتماد میكنم ناخواسته به اون طرف مقابل، یه اعتماد به نفس هم منتقل می كنم.اینطوری میشه گفت كه با این اعتماد باعث میشم تا استعدادهای خودش رو شكوفا كنه.
واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی آزادی عمل بیشتری بدهد. ( به کار گیری مفاهیم اول ،دوم و سوم ) کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و آسان ترین راه،به کار گرفتن آن از همان ابتدا است. راهنمای خدمات محلی 
وقتی ما تصمیم می گیریم كه یك وظیفه خدماتی خاص باید انجام شود و به وضوح می گوئیم كه كدام خدمت گزار مورد اعتماد یا هیئت خدماتی یا كمیته ، اختیار انجام این وظیفه را دارد ، از سردر گمی بی مورد جلوگیری می نمائیم . آن گاه دو كمیته نخواهیم داشت كه سعی در انجام یك كار واحد داشته باشند . و دوباره كاری كنند و بر سر حدود اختیارات با یكدیگر مجادله كنند.(کتابچه 12 مفهوم)

سطوح مختلف ساختار چگونه موجب بوجود آمدن وظایف خدماتی میشوند؟ 
كدام سطح ساختار باعث بوجود امدن وظیفه خاصی میشه،در اولویت نیست،بلكه پیشرفتی كه از این وظیفه حاصل میشه اهمیت داره.
فكر میكنم سال گذشته بود كه،اطلاع رسانی به روابط عمومی تغییر نام پیدا كرد.البته نمیدونم از كدوم سطح ساختار این پیشنهاد مطرح شد،ولی از زمانی كه این تغییر نام شكل گرفت توی كمیته ای كه من خدمت دارم،اساسنامه هیچ تغییری نكرد،یعنی ما نسبت به اهمیت این قضیه بی تفاوت بودیم و همین مساله باعث شد مدت شش ماه كمیته روابط عمومی بدون خدمتگزار باشه،و الان هم با تغییر توی چندتا بند از اساسنامه،فقط یه مسكن برای این درد پیدا كردیم نه درمان.
الان با كار كردن این مفهوم تازه به اهمیت سنت یازده و "سیاست روابط عمومی" دارم پی میبرم.وقتی كه یكی از سطوح خدماتی پیشنهاد یك خدمت جدید یا وظیفه جدید رو میده باید به دقت اساسنامه رو باز بینی كنیم تا در اینده با مشكلات كمتری مواجه بشیم.
به نظر من
"مفهوم پنجم به قوانین اساسنامه نویسی اشاره كاملی داره"یعنی رعایت مفهوم پنجم مساوی با یك اساسنامه قوی است. 

گروهها به منظور انجام خدماتی که به منابعی بیشر از منابع در اختیار یک گروه نیاز دارند با ادغام منابع گروهها ساختاری بوجود می آورد با شرح وظائف ، حدود اختیارات و محدودۀ پاسخ گوئی مشخص ، که این ساختار برای برآوردن نیازهای گروهها در سطوح مختلف وظائفی را به وجود می آورد و به کمیتۀ خود محول میکند که از دوباره کاری و بی نظمی جلوگیری کند از هدر رفتن منابع و تداخل کمیته ها در امورات یکدیگر ممانعت بعمل آورد و تمامی منابع N A را در جهت بهتر انجام شدن هدف اصلی بکار گیرند . . . . 
پس از آن یك خدمت گزار مورد اعتماد مشخص ، هیئت خدماتی یا كمیته باید به عنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد . این اصل ساده در تمام خدمات معتادان گمنام از گروه تا خدمات جهانی به كار گرفته می شود. گزارش های هر پروژه ، مستقیم از یك منبع تصمیم گیری ارائه می شود ، كه حاوی بهترین اطلاعات ممكن است بدین گونه مسئولیت خدماتی محول شده ، سریع و دقیق انجام خواهد شد ، چون دیگر پرسشی در مورد این كه چه كسی مسئول انجام آن است وجود نخواهد داشت . اگر مشكلی هم در پروژه ظهور كند. دقیقا می دانیم برای رفع آن به كجا مراجعه كنیم . وقتی روشن می كنیم كه اختیار هر مسئولیت خدماتی به چه كسی واگذار شده است از عهده انجام مسئولیت ها بخوبی برخواهیم آمد .(کتابچه 12 مفهوم)

دو اصل تصمیم گیری و پاسخگویی چه جایگاهی در مفهوم پنجم دارند؟ 
اختیارات خدمات در NAرا باید مسئولانه واگذار کنیم،و پاسخگویی ویژگی اصلی خدمت گزارن در NA می باشد لازم است در صورت بروز مشکلات بخصوص اگر مستقیما" بر ما اثری داشته باشد گروهی تصمیم گیری کنیم و به اصلاح آن بپر دازیم مفهوم پنجم صراحتاً می گوید بعد از انتخاب خدمتگزار شرح وظائف را برای او مشخّص میکنیم و در مقابل همین شرح وظائف از او پاسخ گوئی میخواهیم تا بتواند مفهوم پنجم را بخوبی رعایت کند پس نکات مهم مفهوم پنجم تصمیم گیری و پاسخگوئی است چرا که وقتی خدمتگزار به حدود اختیارات خود آشنا باشد از به هدر رفتن وقت ، نیرو ، توان و صرف هزینه های بیهوده و دوباره کاری و ایجاد هرج و مرج جلو گیری میکند . ضمن اینکه طبق این مفهوم خدمتگزار بایستی برای انجام هر چه بهتر خدمت خود طرح و برنامه داشته باشد و پس از انجام کارها گزارش شفاف ارائه دهد و از این طریق پاسخگوی کسانی باشد که انتخابش کرده اند . . . .
وقتی به خدمتگزاران مورد اعتماد خود مسئولیت انجام وظیفه خدماتی خاصی را می دهیم ، آنها را برای اختیاری كه به آنها واگذار كرده ایم نیز پاسخگو می دانیم . از آنها انتظار داریم كه در دسترس باشند; پیوسته پیشرفت خود را گزارش كنند و با ما در مورد مسئولیت های خود مشورت نمایند.(کتابچه 12 مفهوم)

نوع اجرای خدمات چگونه در مفهوم پنجم مورد توجه قرار گرفته است؟ 
وقتی به خدمتگزاران مورد اعتماد خود مسئولیت انجام وظیفه خدماتی خاصی میدهیم ،آنها را برای اختیاری که به آنها واگذار کرده ایم پاسخگو میدانیم. از آنها انتظار داریم:
۱ در دسترس باشند ۲ پیوسته پیشرفت خود را گزارش کنند ۳ با ما در مورد مسئولیتهایشان مشورت نمایند.
سؤالات طرح شده برای مفاهیم خیلی بهم نزدیکند به تبع همین نزدیکی جوابها به هم شبیهند به هر جهت نوع اجراء خدمات در N A بستگی به شرح وظائف هر خدمتگزار دارد و نحوۀ اجرائ آن بستگی به شرح وظائف و حدود اختیارات و محدودۀ پاسخگوئی خدمتگزار و سطح خدماتی مربوطه دارد 
در مفهوم پنجم خدماتی از ما میخواهد که از خدمتگذارن مورد اعتماد خود پاسخی شفاف و گزارشی شفاف دریافت کنیم و وقتی که یک خدمت گذار اگر بخواهد پاسخ و گزارشی شفاف به سطح ساختار ارائه دهد با ید خدمتی که بعهده او گذاشته شده را به بهترین نحو ممکن انجام داده تا در موقع گزارش گزارشی شفاف و بدون نقص را د اشته باشد و این امر به نوع خدمت رسانی بهتر و عملکرد آن خدمتگذار و پاسخگویی آن خدمتگذار کمک بسزایی کرده و باعث رشد و پیام رسانی بهتر خواهد شد. 

:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 23 مهر 1391
اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد . در بند زیر ، ما تعدادی از ویژگی هایی را كه باید هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد توجه قرار گیرد قید كرده ایم . هیچ رهبری نمونه كامل همه این ویژگی ها نیست; اینها ایده آل های رهبری موثر اند كه هرخدمت گزار مورد اعتمادی ارزویش را دارد. این ویژگی ها را هنگام انتخاب رهبران NA هر چه بیشتر مورد نظر قرار دهیم به همان نسبت خدمات ما بهتر خواهد بود.
سوابق شخصی و مدارج تحصیلی و حرفه ای اگر چه موثر و یاری دهنده است, اما لزوما دلیل رهبری موثر نمی باشند. وقتی خدمت گذار مورد اعتماد انتخاب می کنیم بهر حال به خود فرد اعتماد می کنیم و نه فقط به مهارت های او. یکی از نخستین نکاتی که هنگام انتخاب خدمت گزار مورد اعتماد به دنبالش هستیم فروتنی است. در خواست برای قبول رهبری خدمت و قبول مسئولیت برای معتاد در حال بهبودی تجربه ای فروتنانه است. از طریق تداوم در کار کرد دوازده قدم خدمت گزاران مورد اعتماد ما نه تنها با توانایی های خود بلکه با نقایص و محدودیت های خود اشنا شده اند. و می دانند که پذیرفته اند تا با کمک خدا به بهترین نحوی که می توانند به انجمن ما خدمت کنند. رهبران خوب در NA هیچ وقت فکر نمی کنند که باید هر کاری را فقط خودشان انجام دهند. آن ها دائم در خواست کمک نصیحت و راهنمایی می کنند. رهبران انجمن ما نمی بایست که دیکتاتور و یا دستور دهنده باشند. آن ها خدمت گزاران ما هستند. رهبری توانا با روحیه خدمت هرگز از طریق حکم متکبرانه و مکلف کردن دیگران به پیروی امکان پذیر نیست بلکه فقط از راه الگوسازی و کسب احترام امکان دارد و هیچ چیز ما را دعوت به احترام گذاشتن به خدمت گزاران مورد اعتماد خود نمی کند مگر این که فروتنی آنها به وضوح مشهود باشد.
رهبر لایق در NA یک رشته از خواص شخصیتی را که در رابطه با بیداری باشد به نمایش می گذارد. ما به کسانی کهبه ما خدمت می کنند اعتماد داریم که گزارش واقعی و کامل فعالیتهای خود را به ما بدهند.رهبران ما باید راستی و درستی لازم را جهت شنیدن حرفهای دیگران داشته باشند, , و در همان حال قادر باشند بر اصول منطقی پایداری کنند.مصاله کنند, مخالفت کنند بدون اینکه نا سازگار باشند. شهامت قبول تقصیر خود را داشته باشند و تسلیم شوند.ما خواهان خدمت گزاران مورد اعتمادی هستیم که تمایل به صرف وقت وانرژی در راه خدمت فعال به دیگران را داشته باشند, نشریات و منابع در دسترس را بخوانند وبیاموزند با کسانی که تجربه بیشتری در مورد مسئولیت آن ها دارند مشورت کنند و وظیفه ای را که ما بر عهده آنان گذارده ایم به دقت و تا حد امکان انجام دهند. صداقت, روشن بینی و تمایل برای بهبودی ضروری می باشند و همین طور لازمه رهبری نیز هست. 
هر عضو NA میتواند یک رهبر باشد و همه اعضای NA حق خدمت به انجمن را دارند . رهبری موثر در NA نه تنها میداند که چگونه خدمت کند بلکه میداند بعضی مواقع بهترین خدمت , کنار کشیدن و اجازه خدمت دادن به دیگران است. تشریفات اداری بیش از حد و کاغذ بازی , رشد انجمن ما را متوقف می کند. در حالی که جریان متناوب رهبری جدید , که توسط تداوم متعادل گردد, باعث رشد NA می گردد. یک رهبر موثر میداند که حفاظت از مفهوم تفاوت قائل شدن بین اصول و شخصیت ها در هنگام خدمت و رعایت اصل چرخش بسیار اهمیت دارد.
در بعضی پست ها, خدمت گزاران مورد اعتماد به مهارت خاصی نیاز دارند تا بتوانند رهبران موثری باشند. توانایی در ایجاد رابطه می تواند به خدمت گزاران مورد اعتماد کمک کند تا اطلاعات وایده های خود را با کمیته ای که در آن کار می کنند و همچنین با کسانی که به آنها خدمت می کنند در میان بگذارند. مهارت های سازمانی به خدمت گذاران مورد اعتماد کمک می کند تا مسئولیت های کوچک خدماتی را ساده تر و انجام وظایف دشوار را نیز راحت و سر راست کنند. توانایی رهبران در تشخیص این که اعمال امروز ما به کجا منجر می شود و همین طور راهنمایی ما در مورد نیازمان برای آماده شدن برای تقاضاهای فردا, می تواند به خوبی در خدمت معتادان گمنام قرار گیرد. تجربه های مشخص تحمیلی, تجاری, شخصی و خدماتی ممکن است موجب شود که معتادی رو به بهبود برای قبول خدمتی خاص مناسب تر باشد تا قبول خدماتی دیگر. اگر از اعضا بخواهیم وظیفه ای را قبول کنند که توانایی انجامش را ندارند به خودمان, انجمن و خدمت گزاران مورد اعتماد خود صدمه می زنیم.
وقتی به ویژگی های رهبری را كه از او می خواهیم خدمت كند به دقت توجه كنیم ، می توانیم با اطمینان خاطر فضای لازم را برای به كار گیری آن ویژگیها فراهم كنیم. ما می توانیم به رهبران موثر اجازه و آزادی در خدمت بدهیم, تا آنها نشان دهند كه به ما پاسخگو هستند; به طور منظم كارهای خود را گزارش می كنند و در صورت لزوم خواهان راهنمایی بیشتر می شوند . این حقیقت است كه رهبران ما ، خدمتگزاران مورد اعتماد می باشند و حكومت نمی كنند، اما در همان حال ما از خدمت گزاران مورد اعتماد خود انتظار داریم كه ما را راهنمایی كنند . اگر در انتخاب آنها دقت لازم را كرده باشیم ، با اطمینان خاطر می توانیم به آنها اجازه دهیم كه این كار را انجام دهند. 
رهبری موثر در معتادان گمنام ارزش والایی دارد و مفهوم چهارم در مورد خصوصیات و كیفیت هایی كه ما در هنگام انتخاب رهبر خود باید مورد توجه قرار دهیم صحبت می كند. اگر چه باید به خاطر داشته باشیم كه بسیاری از مسئولیت های خدماتی به چیزی جز تمایل به خدمت نیاز ندارد. مسئولیت های دیگر, گر چه مهارت های خاصی می طلبد ، ولی به هر حال انجامش بیشتر به بلوغ روحانی خدمت گزار مورد اعتماد و استحكام شخصی او بستگی دارد . تمایل و درك روحانی خدمت گزار مورد اعتماد نشانه هایی قوی از رهبری است كه ارزش والایی در معتادان گمنام دارد. 
باید به خاطر داشته باشیم ، كه رهبران NA ، فقط آن كسانی نیستند كه با رای ما انتخاب می شوند . امكان خدمت بدون چشم داشت از راههای گوناگون در معتادان گمنام وجود دارد . اعضای NA رهبری شخصی را با كمك در نظافت پس از برگزاری جلسات; مراقبت و اهمیت دادن بیشتر به خوش آمد گوئی به تازه واردان انجمن و راه های بی شمار دیگر تمرین می كنند. به عنوان معتادان در حال بهبودی هر یك از ما می تواند نقش رهبری را با نمونه سازی در خدمت به انجمن ایفا كند. این روحیه متواضعانه خدمت به دیگران پایه و اساس مفهوم چهارم و رهبری را در NA شكل می دهد.
متن کامل مفهوم چهام از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ 1385
.: رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد. ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرد :.

تداوم چرخش و تنوع و خلاقیت تعادل بوجود می‌آورد با رعایت اصل چرخش گمنامی و فروتنی در اعضاء شکل می‌گیرد. این امور به رشد NA کمک می‌کند. تحقق چرخش در خدمت از ستاره شدن عضو و انحصاری شدن خدمت جلوگیری می‌کند و بدین وسیله از خدمتگزاران نیز مراقبت می‌شود. خدمت عمومی شده و ضمناً اصول به ارجحیت خواهد رسید. 
- فرصت بهبودی بین اعضاء تقسیم میشود خدمتگزار خوب پیدا میشود و خدمت تبدیل به حکومت نمیشود و از اعضاء به طور مساوی استفاده میشود 
- نوبودن و شکوفا شدن استعدادها 
- جوان بودن و ویا بودن انجمن 
- کمک به رشد خدمتگزاران مورد اعتماد 
- تنوع افکار و خلاقیت اعضای مختلف که باعث درک متقابل می‌شود 
- احساس تملک نکردن خدمتگزار 
- متکی نبودن گروه به عضو خاص و ایجاد اعتماد به نفس در دیگر اعضاء گروه 
- رعایت کردن اصل چرخش باعث مشخص شدن مشکلات گروه و تلاش برای حل آنها خواهد گردید. 
- رعایت اصل گمنامی 
رهبری مؤثر در معتادان گمنام ارزش والایی دارد و مفهوم چهارم در مورد خصوصیات و کیفیت هایی که ما در هنگام انتخاب رهبران خود باید مورد توّجه قرار دهیم صحبت میکند . اگر چه باید بخاطر داشته باشیم که بسیاری از مسؤلیت های خدماتی به چیزی جز تمایل به خدمت نیاز ندارند . مسئولیتهای دیگر ، گرچه مهارتهای خاصّی می طلبد ولی بهر حال انجامش بیشتر به بلوغ روحانی خدمت گزار مورد اعتماد و استحکام شخصی او بستگی دارد . تمایل و درک روحانی خدمتگزار مورد اعتماد بودن نشانه هایی قوی از رهبریست که ارزش والایی در معتادان گمنام دارد . ( دوازده مفهوم ص10 پاراگراف آخر ) 
مفهوم چهارم در مورد نقش رهبری بحث میکند و همچنین در مورد ویژگیهای خدمتگزاران هنگام انتخاب آنها، باید در مورد انتخاب خدمتگزار به ویژگیهایی همچون صداقت ، تمایل ، روشن بینی ، تعهد ، مسؤلیت پذیری و تواضع و فروتنی و همچنین سوابق خدماتی افراد کاندید توجّه داشته باشیم...
سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ اگر دارد، چه نوع رهبری؟ آیا انجمنی که تصمیمات جمعی می‌گیرد به رهبر نیاز دارد؟
رهبری موثر در naارزشی والا دارد ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرد .‹‹ مفهوم چهارم خدماتی ›› با تمرین اصل روشن بینی روحیه خوش بینی نسبت به دیگران را در خو د پرورش داده ودر نتیجه تمایل پیدا می كنیم در خدمات خود منافع مشترك را به خاطر داشته باشیم تنها با ذهنی باز موفق خواهیم شد راهنمایی های نیروی برتر مهربان را تشخیص دهیم . در ارتباط با هدف ما تنها یك مرجع نهایی وجود دارد خداوندی مهربان كه به گونه ای ممكن خود را در وجدان گروه بیان كند . رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند آنها حكومت نمی كنند. 
رهبری در انجمن یک خدمت است نه یک امتیاز و درجه یا جایگاه برتری طلبی
N A خدمتگزاران مورد اعتمادی دارد که رهبر نامیده میشوند در سنت دوم گروه تصمیم میگیرد ،رأی میدهد و با استفاده از بیداری روحانی و وجدان گروه خدمتگزار مورد اعتماد خود را انتخاب میکند خدمتگزاری که پاسخگو است و به گروه حکومت نمیکند سوابق خدماتی درخشان دارد و عملکرد در بهبودی شخصی ، شهامت و فروتنی که حاصل از بیداری روحانی است در او وجود دارد و گروه را به سمت هماهنگی و ایجاد اتحاد سوق میدهد 
اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد . در بند زیر ، ما تعدادی از ویژگی هایی را كه باید هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد توجه قرار گیرد قید كرده ایم . هیچ رهبری نمونه كامل همه این ویژگی ها نیست; اینها ایده آل های رهبری موثر اند كه هرخدمت گزار مورد اعتمادی ارزویش را دارد. این ویژگی ها را هنگام انتخاب رهبران NA هر چه بیشتر مورد نظر قرار دهیم به همان نسبت خدمات ما بهتر خواهد بود.(کتابچه مفاهیم)

رهبری در NA به چه معنی است؟ 
رهبری در NA به معنی خدمتگزار بودن است ، رهبران N A در پی حفظ منافع مشترکی هستند که خود نیز از آن سهم میبرند رهبران ما طبق اساسنامه و با استفاده از خلاقیتهای شخصی و توانائیهای فردی که موقع انتخابات در نظر گرفته ایم به ما خدمت میکنند و به ما گزارش میدهند ، اگر هنگام انتخاب رهبرانمان به ویژگیهای فردی اشخاص توجه کنیم بخوبی اجازه میدهیم ما را و گروههایمان را رهبری کنند و به آنها اعتماد میکنیم...
هر عضو N.A می تواند یک رهبر باشد و همه اعضای N.A حق خدمت به انجمن را دارند.
رهبری موثر در معتادان گمنام ارزش والایی دارد و مفهوم چهارم در مورد خصوصیات و کیفیت هایی که ما در هنگام انتخاب رهبران خود باید مورد توجه قرار دهیم صحبت می کنداگر چه باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از مسئولیت های خدماتی به چیزی جز تمایل به خدمت نیاز ندارند. مسئولیت های دیگر،گر چه مهارت های خاصی می طلبد، ولی بهرحال انجامش بیشتر به بلوغ روحانی خدمت گزارمورد اعتماد و استحکام شخصی او بستگی دارد.تمایل ودرک روحانی خدمت گزار مورد اعتماد بودن نشانه هایی قوی از رهبری است که ارزش والایی در معتادان گمنام دارد. ( دوازده مفهوم خدمانی مفهوم چهار) 
هر عضو NA میتواند یک رهبر باشد و همه اعضای NA حق خدمت به انجمن را دارند . رهبری موثر در NA نه تنها میداند که چگونه خدمت کند بلکه میداند بعضی مواقع بهترین خدمت , کنار کشیدن و اجازه خدمت دادن به دیگران است. تشریفات اداری بیش از حد و کاغذ بازی , رشد انجمن ما را متوقف می کند. در حالی که جریان متناوب رهبری جدید , که توسط تداوم متعادل گردد, باعث رشد NA می گردد. یک رهبر موثر میداند که حفاظت از مفهوم تفاوت قائل شدن بین اصول و شخصیت ها در هنگام خدمت و رعایت اصل چرخش بسیار اهمیت دارد. (کتابچه مفاهیم)

چگونه یک رهبر از تاثیر شخصیت خود بر اصول جلوگیری میکند؟ 
یک رهبر و خدمتگذار با تجربه موقعی که میخواهد خدمتی را انجام دهد ابتدا باید با روشن بینی آن خدمت را انتخاب کند که مبادا از روی تایید طلبی باشد چون به محضی که خدمتگذاری بخواهد از روی تایید طلبی خدمتی را گرفته و انجام دهد خواه ناخواه با اراده شخصی جلو رفته و در آن قسمت از خدمت اعمال نفوذ کرد و تاثیرات شخصیتی خود را بر آن خدمت میگذارد همانطور که اکثر رهجو های یک راهنما را میبینی که دقیقا اخلاق و رفتار آنها هم مثل راهنمایشان شده این یعنی تاثیر شخصیت بر اصول.
یک رهبر خوب و آگاه باید سعی کند کلیه اصول و سنتهای انجمن را با دقت لازم و کافی و 
اگاهانه انجام دهد و باید این را بداند که خواه ناخواه و ناخواسته تاثیراتی بر روی افراد و اعضای 
تازه وارد خواهد گذاشت و در صورت امکان و تا حد ممکن باید همه اصول را رعایت تا اگر هم 
تاثیراتی بر اعضای جدید و تازه وارد خواسته یا ناخواسته گذاشته باشد از نوع مثبت آن باشد 
نه از نوع منفی آن . شخصیتها همیشه دستخوش تغییر و تحول می گردند اما اصول همیشه محکم و پا برجا هستند . من باید متوجه باشم که به عنوان یک خدمتگزار اصول را بر شخصیتها ترجیح داده و توجه خود را تنها بر روی اعضا قدیمی معطوف نکنم و به اعضای تازه وارد نیز توجه کنم . 
باید به خاطر داشته باشیم ، كه رهبران NA ، فقط آن كسانی نیستند كه با رای ما انتخاب می شوند . امكان خدمت بدون چشم داشت از راههای گوناگون در معتادان گمنام وجود دارد . اعضای NA رهبری شخصی را با كمك در نظافت پس از برگزاری جلسات; مراقبت و اهمیت دادن بیشتر به خوش آمد گوئی به تازه واردان انجمن و راه های بی شمار دیگر تمرین می كنند. به عنوان معتادان در حال بهبودی هر یك از ما می تواند نقش رهبری را با نمونه سازی در خدمت به انجمن ایفا كند. این روحیه متواضعانه خدمت به دیگران پایه و اساس مفهوم چهارم و رهبری را در NA شكل می دهد.(کتابچه مفاهیم) 


چگونه در خدمات میتوانیم الگوسازی کنیم تا بعدها دیگران طالب آن خدمت باشند؟ 
رهبری توانا با روحیه خدمت، هر گز از طریق حکم متکبرانه و مکلف کردن دیگران به پیروی ،امکان پذیر نیست، بلکه فقط از راه الگو سازی و کسب احترام امکان دارد . 
حال می توانیم با محبت/ مهربانی/تحمل/احترام/اعتمادو تعهد نقشی در الگوسازی داشت و فضای امن درگروه برای دیگران مهیا کرد و ارتباط موثر داشت
1.ابراز دوست داشتن،حمایت و کمک کردن به دیگران با محبت و صمیمیت و عشق 
2.بیان تقدیر و تشکر ،گذاشتن از کم و کاستیها و خطاهای خود و دیگران همراه با مهربانی و شفقت
3.پذیرش افکار دیگران ،رفتار دیگران ،نگاه دیگران همراه با صبر و تحمل
4. محترم شمردن عقایددیگران ،به نوع نشستن و پوشش وگوش دادن همراه با احترام 
5. توانایی، تعهد و تمایل ،نگرش مثبت و استفاده از اطلاعات دیگران همراه با اعتماد و تعهد مسئولیت ها
الگو سازی در خدمات به سادگی از طریق انجام خدمت صادقانه میسر میشود و در این مطلب که ساختار خدماتی است ، نه حکومتی تجلی پیدا میکند ، اینکه صادقانه و بدون چشمداشت خدمت کنم و هیچ انتظاری از هیچکس نداشته باشم و به فرصت خدمتی که در اختیارم گذاشته شده به چشم لطفی که گروه در حقم کرده نگاه کنم نه به عنوان برتری من نسبت به دیگران ، و به خاطر خدمتی که میکنم انتظار توجه و احترام ویژه از دیگران نداشته باشم و آن خدمت را یک امتیاز و درجه ای بالاتر برای خودم نسبت به دیگران نبینم 
وقتی به ویژگی های رهبری را كه از او می خواهیم خدمت كند به دقت توجه كنیم ، می توانیم با اطمینان خاطر فضای لازم را برای به كار گیری آن ویژگیها فراهم كنیم. ما می توانیم به رهبران موثر اجازه و آزادی در خدمت بدهیم, تا آنها نشان دهند كه به ما پاسخگو هستند; به طور منظم كارهای خود را گزارش می كنند و در صورت لزوم خواهان راهنمایی بیشتر می شوند . این حقیقت است كه رهبران ما ، خدمتگزاران مورد اعتماد می باشند و حكومت نمی كنند، اما در همان حال ما از خدمت گزاران مورد اعتماد خود انتظار داریم كه ما را راهنمایی كنند . اگر در انتخاب آنها دقت لازم را كرده باشیم ، با اطمینان خاطر می توانیم به آنها اجازه دهیم كه این كار را انجام دهند. (کتابچه مفاهیم)

در رهبری موثر در NA مهارتها و ویژگیها چه تفاوتی دارند؟ 
كتابچه دوازده مفهوم خدماتی ذكر شده:در بعضی پست ها ،خدمتگزاران مورد اعتماد به مهارتهای خاصی نیاز دارند تا بتوانند رهبران موثری باشند.
توی بخش خزانه داری،ترجمه نشریات،مدیریت سایت،و یا مدیریت فصل نامه پیام بهبودی،داشتن تحصیلات مرتبط و سوابق خدماتی،حائض اهمیت است.ولی به كفته شاعر:
تكیه بر تقوا و دانش در طریقت كافریست................رهرو گر صدها هنر دارد توكل بایدش
از انجاییكه این برنامه یك برنامه روحانی ساده و غیر مذهبی است،توكل به خدای مهربان،بدانگونه كه او را درك میكنیم،بهترین گزینه برای نمایش دادن ویژگیهای رهبری است.
به نظر من
اگه یه رهبر مهارتهای كمی داشته باشه،میتونه با سعی و تلاش این مهارتها رو بدست بیاره و یا از كسانی كه این مهارتها رو دارند كمك بگیره،ولی اگه ویژگیهای رهبری رو نداشته با شه و بخواد رهبری كنه،مطمئنآ به خودش ،ساختار خدماتی،و باور همدردهاش اسیب میرسونه.واسه همین فكر میكنم تفاوت مهارت و ویژگی توی همین اسیب هاست. 
۱-بلوغ روحانی
۲-استحکام شخصیتی
۳-تمایل و درک روحانی از خدمتگزار مورد اعتماد بودن
نشانه های قوی از رهبری است که برای انجمن محبوبمان بسیار ارزشمند است. 
در بعضی پست ها, خدمت گزاران مورد اعتماد به مهارت خاصی نیاز دارند تا بتوانند رهبران موثری باشند. توانایی در ایجاد رابطه می تواند به خدمت گزاران مورد اعتماد کمک کند تا اطلاعات وایده های خود را با کمیته ای که در آن کار می کنند و همچنین با کسانی که به آنها خدمت می کنند در میان بگذارند. مهارت های سازمانی به خدمت گذاران مورد اعتماد کمک می کند تا مسئولیت های کوچک خدماتی را ساده تر و انجام وظایف دشوار را نیز راحت و سر راست کنند. توانایی رهبران در تشخیص این که اعمال امروز ما به کجا منجر می شود و همین طور راهنمایی ما در مورد نیازمان برای آماده شدن برای تقاضاهای فردا, می تواند به خوبی در خدمت معتادان گمنام قرار گیرد. تجربه های مشخص تحمیلی, تجاری, شخصی و خدماتی ممکن است موجب شود که معتادی رو به بهبود برای قبول خدمتی خاص مناسب تر باشد تا قبول خدماتی دیگر. اگر از اعضا بخواهیم وظیفه ای را قبول کنند که توانایی انجامش را ندارند به خودمان, انجمن و خدمت گزاران مورد اعتماد خود صدمه می زنیم.(کتابچه مفاهیم)

وقتی خدمتگزاری را برای پست خدماتی انتخاب میکنیم که مهارتهای لازم برای آن خدمت را ندارد چگونه به او و خدمت و خودمان و NA صدمه میزنیم؟ 
روحیه ی متواضعانه خدمت به دیگران پایه و اساس مفهوم چهارم و رهبری را در N.A تشکیل می دهد،حال اگر ما این امر را در هنگام انتخاب خدمتگذارن مورد اعتماد نداشته باشیم به خودمان و انجمن و خدمتگذار مورد اعتماد صدمه می زنیم سنت چهارم در مورد نباید هایی به ما هشدار می دهد که می بایستی بیشتر به آنها توجه داشته باشیم تا صدمه ای به پیکره گروه و کل انجمن نزده باشیم، خالی از لطف نیست که اشاره ای به این نبایدها کنم
دیدن منافع شخصی یک گروه/تمر کز گروه بر روی چیزی جز هدف اصلی/ عدم رعایت سنتها و اصول در گروه/ رفتارهای خود محورانه فردی و گروهی/ بی توجه ای به خدمت ها و مسئولیت های گروهی/ عدم رعایت تصمیماتی که تاثیرات آن بر دیگر گروه ها و انجمن صدمه می زند/ بی توجه ای به رای وجدان گروهی/بی توجه ای به ویژگیهای انتخاب خدمتگذار مورد اعتماد 
بی توجهی به ویزه گیها و مهارتها ی کاندیدهای خدمتگزاری میتواند عواقب بدی برای عضو و انجمن به و جود آورد ما باید به هنگام انتخاب خدمتگزاران بدون هیچگونه غرض ورزی و کینه جویی و حتی باند بازی ورفیق بازی به عضوی که آن خدمت را میتواند انجام دهد رای دهیم .همانطور که خدمتگذار و ساختار از خدمات نفع میبرند به همان صورت و در نهایت سادگی هر دو به دلیل انتخاب نادرست آسیب میبینند ، پس وقتی در انتخاب خود دچار اشتباه بشویم و به ویژگیهای کاندیداها توجه نکنیم هم به پیکرۀ ساختار و هم به فردی که انتخابش کرده ایم صدمه میزنیم خود شخص هم همین طور است که اگر بدون در نظر گرفتن توانائیها و ویژگیهای لازم برای خدمت مورد نظر کاندید شود هم بخود و هم به ساختار خدماتی ، صدماتی میزند که گاهاً جبران ناپذیر خواهد بود ..
رهبر لایق در NA یک رشته از خواص شخصیتی را که در رابطه با بیداری باشد به نمایش می گذارد. ما به کسانی که به ما خدمت می کنند اعتماد داریم که گزارش واقعی و کامل فعالیتهای خود را به ما بدهند.رهبران ما باید راستی و درستی لازم را جهت شنیدن حرفهای دیگران داشته باشند, , و در همان حال قادر باشند بر اصول منطقی پایداری کنند.مصالحه کنند, مخالفت کنند بدون اینکه نا سازگار باشند. شهامت قبول تقصیر خود را داشته باشند و تسلیم شوند.ما خواهان خدمت گزاران مورد اعتمادی هستیم که تمایل به صرف وقت وانرژی در راه خدمت فعال به دیگران را داشته باشند, نشریات و منابع در دسترس را بخوانند وبیاموزند با کسانی که تجربه بیشتری در مورد مسئولیت آن ها دارند مشورت کنند و وظیفه ای را که ما بر عهده آنان گذارده ایم به دقت و تا حد امکان انجام دهند. صداقت, روشن بینی و تمایل برای بهبودی ضروری می باشند و همین طور لازمه رهبری نیز هست.(کتابچه مفاهیم)

رشته خواص شخصیتی در رهبری چیست و چگونه به دست می آید؟
درویژگی های یک رهبرمواردی دراین زمینه مطرح کردم.که میتوان به آنها اشاره کرد.ولی بطورکلی اگربخواهیم نظرم را درمورد این سوال عرض کنم.اولین مسئله وپارامترخاص درموردیک رهبرشناخت توانایی فردی اوست.(پاک بودن ودرمسیربهبودی که جزوشرایط خدمتی است وبنظرم به آن به این دلیل اشاره ابتدایی نکردم).دومین مورد قدرت سوال کردن است.یک خدمتگزارخوب باید بلد باشد بپرسد.(ما هیچکدام حرفه ای نیستیم وکاربلدبه انجمن نیامده ایم ضمن اینکه بصورت فردی اشتباه میکنیم.)سومین موردشهامت وقدرت پاسخگویی صادقانه است(انتقادپذیری ازخصوصیات رشددهنده خدمتی است).
مسلما خصوصیاتی چون فروتنی،اعتمادبه نفس درسخن گفتاروکردار،پذیرش وتسلیم را هرخدمتگزار دربدوشروع خدمتی بکمک بهبودی شخصی دریافتی از قدمهای دوازده گانه انجمن معتادان گمنام باید درک کرده باشدتا بتواندتوانمندی های خودرا شناسایی ودرجهت خدمت به همدردان خود فعالی عاشق وصادق وخالص باشد.

با کارکرد قدم های دوازده گانه سنت های دوازده گانه و مفاهیم خدماتی و عملکرد داشتن به آنها و به مشارکت گذاشتن آنچه که داریم جایگاه خود را در در دنیای امروز با عشق و زندگی پر کنیم و به نوعی در راه خدمت به دوستان همدرد شانه خالی نکینیم :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 21 مهر 1391
گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهائی ساختار خدماتی هستند كه خود آن را بوجود آورده اند . اما با این حال اگر بخواهند خود را مستقیم درگیر تصمیم گیری برای تمام هیئت ها و كمیته های خدماتی بكنند، وقت و انرژی كمی برای جلسات پیام بهبودی خواهند داشت. به همین دلیل گروه ها اختیار را به ساختار خدماتی واگذار می كنند تا برای انجام وظایف محوله تصمیم بگیرند.
واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی آزادی عمل بیشتری بدهد. تصمیم های خدماتی كه بر روی گروه ها تاثیر مستقیم ندارد می تواند سریعا گرفته شود: مثل خطوط تلفن ، پانل بیمارستان و زندان ، كوشش در اطلاع رسانی عمومی و برنامه های توسعه نشریات كه می توانند به سرعت پیشرفت كنند تا در خدمت اصلی NA باشند. و گروه های ما هم كه نیاز به تصویب تمام تصمیماتی را كه از طرف آن ها در امور خدماتی گرفته می شود ندارند ، آزاد خواهند بود تا تمام توجه خود را معطوف به رساندن پیام NA در جلسات خود نمایند .
ما اغلب طرح ها و دستورالعمل هایی را مورد استفاده قرار می دهیم كه به ما كمك كنند مفهوم سوم را بكار بندیم. ما به دقت موضوع كاری را كه می خواهیم انجام شود و همین طور حدود اختیارات را به كسانی كه قرار است آن وظیفه را انجام دهند توضیح می دهیم. اگر چه حتی ، كاملترین و جامع ترین دستورالعمل ها هم تمی توانند همه احتمالات را به حساب آورند. خدمت گزاران مورد اعتماد ما وقتی می توانند به بهترین وجه به ما خدمت كنند كه ما بدان ها در بكارگیری بهترین قضاوت شان برای انجام مسئولیت هایشان آزادی بدهیم. ساختار خدماتی باید همیشه مستقیم در برابر كسانی كه بدانها خدمت می كند جواب گو باشد ، اما در همان حال باید به آن در حدی معقول ، اختیار به انجام رساندن وظایفش را دارد. یک گروه هیت خدماتی ویا کمیته باید با وجدان گروه جمعی خود مشورت کند تا بهترین راه بکار گیری این مفهوم خدماتی دست یابد.
بعضی مواقع ما میترسیم از این واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد. اما مفاهیم اول , دوم وسوم طراحی شده اند تا بی ان که دستان خدمت گزاران مورد اعتماد خود را ببندیم. کمک کنند مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم. مفهوم سوم گروه های ما را تشویق می کند که بر روی مسئولیت خود تمرکز کنند در حالی که از دادن اختیار لازم به ساختار خدماتی جهت ارائه خدمات مورد نیاز NA اطمینان حاصل نمایند. مفاهیم دوازده گانه ما از گروهها نمی خواهد كه از اختیارات خود استعفا كنند یا آن را بدانگونه تفویض كنند ، كه به ساختار خدماتی اجازه داده شود تا هر كاری كه دوست دارد انجام دهد . گروهها بهر حال ساختار خدماتی را سازمان داده اند كه از طرف آنها و با راهنمائی آنها عمل كند. و هر زمانی هم كه گروهها احتیاج دارند اختیار نهایی خود را در مورد مسائل خدماتی اعمال كند‌،‌آنها را تشویق می كنیم كه این كار را بكنند . اگر چه در مسائل روز مره . گروه ها به هیئت ها و كمیته های خدماتی ما . اختیار اجرایی لازم را داده اند تا كار محوله را انجام دهند .
دادن اختیار می تواند یك مسئله ریسكی باشد, مگر این که وظایف مسئولانه انجام شود برای موثر واقع شدن مفهوم سوم ، مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا درآیند . مهم تر از همه این است كه ما باید در انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد و امین دقتی خاص بكنیم . ما نمی توانیم مسئولانه این اختیار را به كسانی واگذار كنیم كه اساسا و ذاتا ظرفیت مدیریت این اختیار را ندارند و یا تمایلی به پاسخگوئی كامل در مورد اعمال خود ندارند . اما ، اگر رهبران خود را به دقت انخاب كنیم ، و كسانی را برگزنیم كه می شود اطمینان كرد كه اختیار واگذار شده به خود را بطور مسئولانه جهت انجام وظایف محوله بكار می گیرند ، آن وقت می توانیم در مورد مفهوم واگذاری و تفویض ( دادن نمایندگی و وكالت ) احساس اطمینان و آسایش بنمائیم.
وقتی انجام كاری را از خدمتگزاران مورد اعتماد خود می خواهیم، باید به طور كامل و كافی موضوع آن را برایشان توضیح دهیم و باید حمایت مورد نیازشان را فراهم آوریم . پس از راهنمائی و حمایت ، باید اختیار لازم را نیز جهت تصمیم گیری در مورد انجام وظیفه ای كه به عهده شان گذارده ایم به آنها بدهیم . وقتی گروه ها اختیار كافی به ساختار سازمانی بدهند ، دیگر نیازی نیست در مورد هر تقاضای خدماتی در سطوح مختلف تصمیم گیری نمایند و هدف اصلی انجمن ما به بهترین وجه می تواند مورد توجه قرار گیرد . با قرار گرفتن مفهوم سوم در جای درست خود ، گروه های ما ازاد خواهند بود كه جلسات بهبودی را برگزار كنند و پیام NA را مستقیم به معتادانی كه هنوز در عذابند برسانند و در همان حال مطمئن باشند كه ساختار خدماتی كه بوجود آورده اند ، دارای اختیار لازم جهت گرفتن تصمیمات مربوط به انجام مسئولیت هایش می باشند.
متن کامل مفهوم سوم از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ سال 1385
: گروه های NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند :. 
دادن اختیار می تواند یك مسئله ریسكی باشد مگر این كه وظایف مسئولانه انجام شود و برای موثر واقع شدن مفهوم سوم مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا در آیند . مهم تر از همه این است كه ما باید در انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد و امین دقتی خاص بكنیم . ( دوازده مفهوم خدماتی .م. سوم. ص 7 )
مفهوم سوم در کل توجه و حرکت در راستای پیشبرد بهتر هدف اصلی است که با همکاری و هماهنگی گروه ها و ساختار خدماتی شکل می گیرد ،تا گروههای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار کنند.
گروه های NA >>حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ساختار خدماتی هستند که خودشان آن را به وجودآورده اند.
واگذاری اختیار>> همراه داشتن آزادی در عمل هم برای گروه ها و هم برای ساختار خدماتی که می تواند یک ریسک باشد.
واگذاری اختیار به معنی>> استعفای گروه ها از اختیارات خود نیست / تفویض جهت انجام هر کاری هم نیست 
اشاره کمی به موضوع دادن اختیار و یک ریسک می کنم .
خدمتگزار خودش نقطه پاسخگو در مود اعمالش باشد ،وظایف مسئولانه ای انجام دهد به نوعی تعهد خدمتی داشته باشد،به کار گیری قدم ها در زندگی و استفاده از سنت ها و مفاهیم در گروه و خدمات،هماهنگی و ارتباط با اعضاء و گروه های دیگر،
مشخص نمودن وظایف با توضیح کامل و کافی، انتخاب خدمتگذار مورد اعتماد و امین و غیره........................ 

اما با این حال اگر بخواهند خود را مستقیم درگیر تصمیم گیری برای تمام هیئت ها و كمیته های خدماتی بكنند، وقت و انرژی كمی برای جلسات پیام بهبودی خواهند داشت. به همین دلیل گروه ها اختیار را به ساختار خدماتی واگذار می كنند تا برای انجام وظایف محوله تصمیم بگیرند.(کتابچه مفاهیم)


اگر گروهها خود را درگیر تصمیم گیری در مورد هیاتهای خدماتی کنند چه اتفاقی می افتد؟ 

1.تصمیم های خدماتی که برگروهها تاثیر مستقیم ندارد می تواند سر یعتر گرفته شود
2.گروهها درگیر هر تصویب خدماتی نمی شوند
3. پاسخگویی بارزترین نتیجه حاصله از مفهوم سوم خواهد بود
4. انجام درست و به موقع کارها
5. در کل توجه و حرکت در راستای پیشبرد بهتر هدف اصلی انجمن معتادان گمنام 
 اگر گروهها بیش از حدّ مجاز خود را در گیر تصمیم گیری در مورد مسائل کمیته های خدماتی کنند خیلی ساده از انجام هدف اصلی دور میشوند به حاشیه میروند و اعضاء در گیر مسائلی میشوند که نفعی برای بهبودی آنها ندارد و تازه واردان گیج و سردرگم میشوند و اعضاء قدیمی از فرآیند بهبودی فاصله میگیرند و گرفتار آشفتگی و سردرگمی در زندگی میشوند... 
وقتی گروه ها اختیار كافی به ساختار سازمانی بدهند ، دیگر نیازی نیست در مورد هر تقاضای خدماتی در سطوح مختلف تصمیم گیری نمایند و هدف اصلی انجمن ما به بهترین وجه می تواند مورد توجه قرار گیرد . با قرار گرفتن مفهوم سوم در جای درست خود ، گروه های ما ازاد خواهند بود كه جلسات بهبودی را برگزار كنند و پیام NA را مستقیم به معتادانی كه هنوز در عذابند برسانند و در همان حال مطمئن باشند كه ساختار خدماتی كه بوجود آورده اند ، دارای اختیار لازم جهت گرفتن تصمیمات مربوط به انجام مسئولیت هایش می باشند.(کتابچه مفاهیم)


چگونه با به کارگیری این مفهوم گروهها تشویق میشوند که بر روی مسئولیت خود تمرکز کنند؟ 
و قتی گروهها در راستای مفهوم سوم حرکت می کنند در اصل به نوعی ساختار را کمک و همراهی میکنند ودر ضمن گروهها حد و اختیارات و نوع اختیار واگذار شده خود را دارد تا مسئولیت پذیری خود را داشته با شد گروهها اغلب در راستای بهبودی کمک می کنند تا جلسات منظم و مثمر ثمر داشته باشند ، وقت و انرژی بیشتر برای پیام رسانی به صورت مستقیم داشته باشند، تمرکز بر روی هدف اصلی(سنت پنجم) و مسئولیت خود داشته باشند
با قرار گرفتن مفهوم سوم در جای درست خود گروههای ما با فراق بال و خاطری آسوده جلسۀ بهبودی برگزار میکنند و خاطرشان از انجام درست خدمات مورد نیاز از طرف ساختار خدماتی آسوده است چرا که اختیارات لازم را جهت گرفتن تصمیمات لازم به کمیته ها و هیئت های خدماتی داده اند در اصل گروهها برای اینکه بتوانند به انجام تنها هدف اصلی خود بپردازند خود ساختاری رابوجود آوردند و بعد از تأمین منابع آنها ، از طریق فرستادن نمایندۀ بین گروهی لیست احتیاجات و نیازهای خدماتی خود را به اطلاع ساختار میرسانند و از طریق دادن اختیار و مسئولیت ، خود با آزادی کامل و به دور از هر گونه حاشیه بر روی مسئولیت خود که رساندن پیام است تمرکز میکنند و از طریق دادن اختیار لازم به ساختار خدماتی جهت ارائۀ خدمات مورد نیاز گروهها و N A اطمینان پیدا میکنند... 
گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهائی ساختار خدماتی هستند كه خود آن را بوجود آورده اند . 
(کتابچه مفاهیم خدماتی)
گروههای NA چگونه حافظ مسوولیت و اختیار نهایی در ساختار خدماتی هستند؟ 
گروه ها باتعیین خدمتگزاری آگاه وشرکت وی درجلسات شورا،شرکت درتصمیم گیری های ساختار،دادن ایده وپرورش خدمتگزار،...با تعیین اساسنامه ای قوی وشفاف وتعیین شرح وظایفی مشخص ونیزدادن اختیاراتی مشروط طبق اساسنامه شوراوهمچنین حمایت قوی مالی ومعنوی،وپاسخگویی بدون غرض ،دادن فرصت اشتباه منطقی ضمن اینکه تفویض اختیارلازم به ساختارخودمیکنند،حافظ مسئولیت نهایی نیزخواهندبود.
گروههای N A از طرق مختلفی اختیار و مسئولیت نهائی در خدمات را برای خود حفظ میکنند ، یکی از این طریق انتخاب نمایندۀ بین گروه و راهنمائی دائم او و فرستادن ایده و وجدان و منابع از همان طریق توانائی تأثیر گذاری خود را بر روی خدمات معتادان گمنام اعمال میکنند همینطور با اعلام احتیاجات و نیازهایشان برای بهتر انجام شدن تنها هدف اصلی اقتدار خود را بر روی ساختار خدماتی که بوجود آورده اند برای خود نگه میدارند....
واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی آزادی عمل بیشتری بدهد. تصمیم های خدماتی كه بر روی گروه ها تاثیر مستقیم ندارد می تواند سریعا گرفته شود: مثل خطوط تلفن ، پانل بیمارستان و زندان ، كوشش در اطلاع رسانی عمومی و برنامه های توسعه نشریات كه می توانند به سرعت پیشرفت كنند تا در خدمت اصلی NA باشند.(کتابچه مفاهیم)

مفهوم3 چگونه به آزادی عمل و پاسخگویی خدمتگزاران کمک میکند؟ 
طبق شرح وظائفی که حدود اختیارات و محدودۀ پاسخگوئی را برای خدمتگزاران معلوم و مشخص کرده است به آنها آنقدر آزادی عمل میدهیم که لازم نباشد برای گرفتن تصمیمات آنی که تأثیر مستقمی هم بر گروهها نمیگذارد گروهها را مورد مشورت قرار دهند و از این طریق آزادی گروهها در رساندن پیام بهبودی را دچار محدودیت کنند با واگذاری اختیارات لازم به ساختار خدماتی و خدمتگزاران مان به آنها کمک میکنیم که آزادی عمل لازم را برای انجام خدمات داشته باشند و لازم نباشد برای انجام هر کار جزئی به گروه مراجعه کند و بتواند با تکیه بر توانائیها و خلاقیت های فردی به بهترین شکل خدمات لازم را انجام دهند . و از این طریق اعتماد مان را نیز در مورد بکار گیری قضاوت هایشان برای انجام مسئولیت هائی که بعهده دارند را به آنها نشان میدهیم...
در مفهوم سوم وقتی ما اختیارات لازم را به ساختار میدهیم به آنها این آزادی را میدهیم که در مواردی که به na در کل اثر نمیگذارد و باعث لطمه و بدنامی انجمن نمیشود را سریع و در اسرع وقت و بون مشورت با گروهها انجام دهد و گروهها را درگیر مسائل جزیی نکند تصمیم های خدماتی كه بر روی گروه ها تاثیر مستقیم ندارد می تواند سریعا گرفته شود: مثل خطوط تلفن ، پانل بیمارستان و زندان ، كوشش در اطلاع رسانی عمومی و برنامه های توسعه نشریات كه می توانند به سرعت پیشرفت كنند تا در خدمت هدف اصلی NA باشند (کتابچه مفاهیم)
ساختارهای خدماتی چه تصمیماتی را میتوانند مستقیما بگیرند؟
گروهها با تدوین شرح وظائف در اساسنامه حدود اختیارات و محدودۀ تصمصم گیری را برای هر هیئت و کمیتۀ خدماتی از قبل تعیین و تعریف کرده اند که معمولاً شامل مواردی میشود که بر روی گروهها تأثیر مستقیمی ندارد و بیشتر در راستای پیام رسانی میباشد و به مسائل و مصالح گروهها مستقیماً تأثیر نمیگزارد..
برای تشکیل کمیته خود،انتخاب خدمتگزاران زیرمجموعه خودوگذاشتن شرایط خدمتی برای آنها،تصمیماتی خدماتی که برروی گروه ها تاثیرمستقیم ندارد میتواندسریعا گرفته شود: مثل خطوط تلفن،پانل بیمارستان وزندان،کوشش دراطلاع رسانی عمومی وبرنامه های توسعه نشریات که میتوانند به سرعت پیشرفت کنندتا درخدمت هدف اصلی NAباشند.
البته درتمامی این موارد تنهاخدمتگزارمورداعتماد پاسخگو خواهد بود.
مامیبایستی درانتخاب خدمتگزاردقت کافی کنیم این موضوع ضریب اشتباه را به حداقل ممکن میرساند
اگر رهبران خود را به دقت انخاب كنیم ، و كسانی را برگزنیم كه می شود اطمینان كرد كه اختیار واگذار شده به خود را بطور مسئولانه جهت انجام وظایف محوله بكار می گیرند ، آن وقت می توانیم در مورد مفهوم واگذاری و تفویض ( دادن نمایندگی و وكالت ) احساس اطمینان و آسایش بنمائیم.(کتابچه مفاهیم)

تفویض و واگذاری در مفهوم سوم به چه معناست؟ 

واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها وهم به ساختار خدماتی ما آزادی عمل بیشتری بدهد وقتی در غالب گروه جمعی خود حر کت می کنیم به نوعی مشورت کرده و از مفاهیم و خدمات استفاده می کنیم تا مسئولیت و تعهد داشته باشیم مفهوم سوم یعنی اعتماد داشتن به اعضا و گروه ، دادن اختیار به هر نوع شیوه خدمتی همراه با تصمیم گیری گروهی ، یعنی مشورت گروهی در تمام سطوح خدماتی برای پشبرد هدف اصلی 
تفویض و واگذاری در همۀ سطوح خدماتی به این معنا است که گروهها برای هر چه بهتر انجام شدن هدف اصلی و انجام خدمات لازم در این راستا ، اختیارات لازم را به ساختار خدماتی که در مفهوم اول برای هماهنگی ، توسعه و تأمین خدمات ایجاد کردند تفویض میکنند ضمن اینکه با تعریفی که در مفهوم دوم آمده مسئولیت و اختیار نهائی خدمات را برای گروههای N A حفظ میکنند تا بی آنکه خدمت گزاران خود را در انجام کارهای خدماتی محدود کنیم کمک کند مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم و هم گروهها با خیال راحت به کار پیام رسانی خود میپردازند و هم آزادی عمل لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام هر چه بهتر خدمات تفویض میکنند..
دادن اختیار می تواند یك مسئله ریسكی باشد, مگر این که وظایف مسئولانه انجام شود برای موثر واقع شدن مفهوم سوم ، مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا درآیند . مهم تر از همه این است كه ما باید در انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد و امین دقتی خاص بكنیم . ما نمی توانیم مسئولانه این اختیار را به كسانی واگذار كنیم كه اساسا و ذاتا ظرفیت مدیریت این اختیار را ندارند و یا تمایلی به پاسخگوئی كامل در مورد اعمال خود ندارند . اما ، اگر رهبران خود را به دقت انتخاب كنیم ، و كسانی را برگزینیم كه می شود اطمینان كرد كه اختیار واگذار شده به خود را بطور مسئولانه جهت انجام وظایف محوله بكار می گیرند(کتابچه مفاهیم)

در چه صورت میتوانیم از خدمتگزاران مورد اعتماد خود انجام کاری را بخواهیم؟ 
در صورتی میتوانیم انجام کاری را از خدمتگزاران خود بخواهیم که انجام آن کار به هنگام انتخاب آنها در شرح وظائف شان آمده باشد به عبارتی و بر طبق نوشتۀ کتاب ما به دقّت موضوع کاری را که میخواهیم انجام شود و همین طور حدود اختیارات را به کسانی که قرار است آن وظیفه را انجام دهند توضیح میدهیم اگر چه حتی کامل ترین و جامع ترین دستورالعمل ها هم نمیتوانند همۀاحتمالات را به حساب آورند . خدمتگزاران مورد اعتماد ما وقتی میتوانند به بهترین وجه به ما خدمت کنند که ما بدان ها در بکارگیری بهترین قضاوت شان برای انجام مسئولیت های شان آزادی بدهیم...12مفهوم ص7 
 ابتدااینکه طبق اصول سنتها ومفاهیم جلوبرویم)
اول اینکه خدمتگزارباوجدان گروه وطبق اساسنامه شرایط خدمتگزارانتخاب شود.
سپس شرح وظایفی روشن ومشخص برای انجام خدمتی خاص(پاسخگو مشخص باشد)
حمایت های مالی،دادن مشورت لازم،احترام به خدمتگزار،اعتمادکافی،دادن فرصت اشتباه منطقی،اعتمادبه قضاوت وراه حل خدمتگزار،اعتمادبه انتخابات درون کمیته ای وی ونیزپاسخگویی از خدمتگزاردرمواردلازم،عدم بی تفاوتی به نظرات وایده های نو وی درچهارچوب اصول برنامه...
مسائلی است که به ذهن من رسید بیان کن
بعضی مواقع ما میترسیم از این واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد. اما مفاهیم اول , دوم وسوم طراحی شده اند تا بی ان که دستان خدمت گزاران مورد اعتماد خود را ببندیم. کمک کنند مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم. (کتابچه مفاهیم)

چه ترسهایی ممکن است در در به کارگیری این مفهوم به سراغ ما بیاید؟ 
اگر بی توجه به مفاهیم اول و دوم به اختیاراتی که در مفهوم سوم به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیتهای شان میدهیم نگاه کنیم ممکن است به این فکر بیفتیم که واگذاری و تفویض اختیار به معنای از دست دادن کنترل گروه بر روی خدمات است و بترسیم که با تفویض اختیار دیگر کنترلی بر ساختار نخواهیم داشت و ساختار بدون نیاز به راهنمائیهای گروه بکار خود میپردازد پس اگر به مفاهیم قبلی توجه داشته باشیم بدون ترس و با خاطری آسوده و برای انجام مسائل روزمره اختیار اجرائی لازم را به هیئت ها و کمیته های خدماتی که خودمان ایجادشان کرده ایم تفویض میکنیم.
اگرمتوجه باشیم که مفهوم سوم آزادی بهمراه می آوردبدینگونه که اختیاردادن درچهارچوب دستورالمعل های ازپیش تعیین شده است،وما وقتی با هم تصمیمی را میگیریم ضریب خطا به حداقل میرسد.بدانیم که وقتی آگاهانه تصمیم گیری میکنیم مشورت میکنیم،خدمتگزارموثر انتخاب میکنیم،فرصت اشتباه به خود ودیگران میدهیم هیچ ترسی نباید وجودداشته باشد. ولی بهرحال ممکن است یک امرطبیعی باشد که حساسیت وکنترل وقضاوت برخی ترسها را زنده کند.ولی این نکته هم واقعیت دارد که انجمن سالهاست بدینگونه کارکرده وبایستی اعتمادکرد ولی اعتمادی منطقی آگاهانه درچهارچوب اساسنامه مشورت واصول روحانی 
ما اغلب طرح ها و دستورالعمل هایی را مورد استفاده قرار می دهیم كه به ما كمك كنند مفهوم سوم را بكار بندیم. ما به دقت موضوع كاری را كه می خواهیم انجام شود و همین طور حدود اختیارات را به كسانی كه قرار است آن وظیفه را انجام دهند توضیح می دهیم.(کتابچه مفاهیم)

داشتن اساسنامه در ساختارهای خدماتی چگونه به اجرای این مفهوم کمک میکند؟ 
اساسنامه یا دستورالعمل کمک زیادی در ساختار های خدماتی دارد به نوعی کلید راه حل بعضی از مسائل و مشکلات است که قبلا" در مورد آنها بحث و گفتگو شده است و تصمیمات و یا دستور العمل ( اساسنامه) می تواند از دوباره کاری ها جلو گیری کند 
خیلی واضح و روشن است که داشتن اساسنامه برای هر قسمت از ساختار و هر هیئت و هر کمیتۀ خدماتی لازم و ضروری است و بعد از تشکیل دقیقاً تشخیص میدهند و میدانند که هدف از ایجاد آن قسمت از ساختار انجام چه خدمتی یا خدماتی میباشد ، اساسنامه شرائط احراز پستهای خدماتی را تعیین میکند و هم چنین شرح وظائف خدمتگزاران و حدود اختیارات ومحدودۀ پاسخگوئی را به وضوح تعریف میکند ، هیئت یا کمیته ای که اساسنام نداشته باشد در وقت انجام خدمات دچار گیجی و سردر گمی و موازی کاری میشوند و بجای انجام هدف اصلی باعث به هدر رفتن منابع گروهها میشود :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 21 مهر 1391
ساختار خدماتی در NA را گروهها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای مشترك گروهها قرار گیرد. هیئت ها و كمیته های خدماتی در انجمن ما ایجاد شده اند تا كمك كنند گروهها تجارب خود را با یكدیگر در میان بگذارند; ابزاری را فراهم آورند كه گروهها بهتر بتوانند به وظایف خود عمل كنند; اعضای جدید را جذب جلسات بهبودی گروه ها كرده و پیام بهبودی معتادان گمنام را وسیع تر از آنچه یك گروه به تنهایی می تواند, انتقال دهند. چون گروه ها این ساختار خدماتی را به وجود آورده اند ، بنابراین اختیار نهایی در مورد همه امور آن و همین طور مسئولیت نهایی در حمایت از كلیه فعالیتهای آن ساختار را به عهده دارند و این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.
مسئولیت و اختیار دو روی یك سكه است و تمرین و انجام هر یك, تمرین و انجام دیگری نیز هست. وقتی كه گروههای ما منابعی ( وجدان ، ایده ، افراد و پول ) را فراهم می كنند كه جهت خدمات رسانی معتادان گمنام مورد نیاز است، آن ها در همان حال و به همان وسیله, ساختار خدماتی را نیز راهنمایی می كنند و آن را هدایت می كنند. حال به چند مثال در مورد چگونگی عملكرد این اصل نگاه می كنیم.
مهمترین منبعی كه توسط یك گروه به ساختار خدماتی اهدا می گردد ، صرفا یك حمایت روحانی است كه شامل ایده ها و وجدان آن گروه می باشد. بدون نظر گروه ها, ممكن است یك ساختار خدماتی نداند كه چگونه خدمتی مورد نیاز است یا این كه آن خدمتی كه ارائه می كند همان است كه گروهها می خواهند یا نه . گروهها ایده ها و راهنماییهای را كه ساختار خدماتی برای انجام مسئولیت های خود به آن نیاز دارد فراهم می كتتد. گروه ها با اعلام احتیاجات و اهم مسائل خود ، اقتدار خود را بر ساختار خدماتی كه به وجود آورند ، اعمال می كنند.
افرادی كه وقت خود را به انجام كارهای خدماتی اختصاص می دهند منبعی حیاتی هستند ، بدون آنها ، هیئت ها و كمیته ها نه تنها قادر به خدمت نخواهند بود بلكه حتی از بین خواهند رفت. مسئولیت گروه ها در قبال ساختار خدماتی این است كه نماینده خدماتی گروهی ( نماینده گروه ) را انتخاب كنند كه بتواند به بهترین وجه از منافع گروه خود و كل انجمن NA حمایت كند. با دقت در انتخاب نماینده گروه و حمایت كردن و راهنمایی مداوم او ، گروه توانائی خود را در تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر روی خدمات معتادان گمنام اعمال می كند. گروه با انتخاب یك نماینده حائز شرایط و فرستادن او برای خدمت از طرف خود ، قسمت اعظمی از مسئولیت و اختیار خود را برای خدمات در NA به انجام می رساند.
برای انجام خدمات NA به پول نیز نیاز هست. بدون آن ، خطوط تلفن ما قطع می شود ، فهرست جلسات چاپ نخواهد شد ، نشریات NA برای توزیع موجود نخواهد بود ، پانل ها ی بیمارستان و زندان ما جزوات لازم را نخواهد داشت و كارمندان اطلاع رسانی ما قادر نخواهند بود نوشته های چاپ شده در باره معتادان گمنام را در جامعه پخش نمایند. در مفهوم یازدهم در مورد استفاده از پول برای به ثمر رساندن هدف اصلی ما بیشتر صحبت شده است. اگرچه پیام مفهوم دوم نیز در مورد پول ساده است: از آنجا كه گروه ها ساختار خدماتی را جهت انجام وظایف بخصوصی به وجود می آورند ، خود گروه ها نیز مسئول اند كه بودجه لازم را فراهم آورند.
تا اینجا به آنچه مفهوم دوم خطاب به گروهها می گوید پرداختیم. این مفهوم با ساختار خدماتی نیز سخن می گوید. گروه ها مستقیم یا غیر مستقیم تك تك هیئتها و كمیته های خدماتی را به وجود آورده اند.گروه های NA مستقیم یا غیر مستقیم منابع مالی مورد استفاده این هیئتها و كمیته های خدماتی را نیز فراهم كرده اند . گروه ها این ساختار خدماتی را سازمان داده اند ، تا از طریق آن و به همراه یكدیگر بهتر به هدف اصلی انجمن ما دست یابند. بنابراین ساختار خدماتی باید در همه امور و توسط همه اجزای تشكیل دهنده ، احتیاجات و خواته های گروه ها را در نظر بگیرد. مفهوم دوم را می توان به عنوان راهی برای گفتن این سخن از سوی گروهها به ساختار خدماتی در NA به حساب آورد كه « با منابع روحانی ، شخصی و مالی كه ما برای شما فراهم كرده ایم مسئولانه برخورد كنید، خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید. » گروههای NA اختیاردار همه امور خدماتی در انجمن ما هستند و باید به طور مداوم در مورد مسائلی كه بر آن ها اثر می گذارد مورد مشورت قرار گیرند. برای مثال ، پیشنهادات در مورد تغییر دوازده قدم NA ، دوازده سنت ، نام ، ماهیت و یا هدف انجمن باید مستقیما از طرف گروه ها تایید شود . و بر عكس ، اگر اتفاقی یا اشتباهی در ساختار خدماتی رخ دهد ، گروههای NA مسئولند كه قدم هایی سازنده جهت رفع مشكل بردارند. تجربه به ما نشان داده است كه انجام عجولانه اعمال بنیادی و اساسی نه به ما و نه به گروه ها نفعی نمی رساند . از آنجا كه تغییرات به ندرت یك شبه اتفاق می افتد ، حوصله و پذیرش را باید رعایت كرد و در نظر گرفت. با این حال ، اعمال اختیار نهایی در مورد خدمات NA كه قسمتی حیاتی از نظام خدمات سازمان یافته در انجمن ماست ، هم حق گروه ها می باشد و هم مسئولیت آنان. 
مفهوم دوم از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ 1385 
.: مسئولیت واختیار نهائی برای خدمات در NA با گروه های NA میباشد :. 

مفهوم دوم را می توان به عنوان راهی برای گفتن این سخن از سوی گروهها به ساختار خدماتی در NA به حساب آورد كه « با منابع روحانی ، شخصی و مالی كه ما برای شما فراهم كرده ایم مسئولانه برخورد كنید، خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید. » گروههای NA اختیاردار همه امور خدماتی در انجمن ما هستند و باید به طور مداوم در مورد مسائلی كه بر آن ها اثر می گذارد مورد مشورت قرار گیرند .( راهنمای خدمات محلی مفهوم دوم ) 
ساختار خدماتی باید در همه امور و توسط همه اجزای تشكیل دهنده ، احتیاجات و خواته های گروه ها را در نظر بگیرد. مفهوم دوم را می توان به عنوان راهی برای گفتن این سخن از سوی گروهها به ساختار خدماتی در NA به حساب آورد كه « با منابع روحانی ، شخصی و مالی كه ما برای شما فراهم كرده ایم مسئولانه برخورد كنید، خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید. » (کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

مسئولیت ساختار در قبال گروه چیست؟ 
مسئولیت ساختار خدماتی در هر سطحی از انجمن این است که نیازهای گروهها را برای بهتر انجام شدن تنها هدف اصلی توسط نمایندۀ بین گروه شناسائی کند و منابع تمرکز یافتۀ گروهها را در جهت بهتر انجام شدن هدف اصلی بکار گیرد و با برنامه ریزی درست و اصولی از به هدر رفتن آن منابع جلوگیری کند و در کل اهم مسئولیت ساختار خدماتی در مقابل گروه ، خدمت صادقانه و بی منّت است... 
گروههای NA اختیاردار همه امور خدماتی در انجمن ما هستند و باید به طور مداوم در مورد مسائلی كه بر آن ها اثر می گذارد مورد مشورت قرار گیرند. برای مثال ، پیشنهادات در مورد تغییر دوازده قدم NA ، دوازده سنت ، نام ، ماهیت و یا هدف انجمن باید مستقیما از طرف گروه ها تایید شود . و بر عكس ، اگر اتفاقی یا اشتباهی در ساختار خدماتی رخ دهد ، گروههای NA مسئولند كه قدم هایی سازنده جهت رفع مشكل بردارند. تجربه به ما نشان داده است كه انجام عجولانه اعمال بنیادی و اساسی نه به ما و نه به گروه ها نفعی نمی رساند . از آنجا كه تغییرات به ندرت یك شبه اتفاق می افتد ، حوصله و پذیرش را باید رعایت كرد و در نظر گرفت. با این حال ، اعمال اختیار نهایی در مورد خدمات NA كه قسمتی حیاتی از نظام خدمات سازمان یافته در انجمن ماست ، هم حق گروه ها می باشد و هم مسئولیت آنان. 
(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی) 

گروهها در چه مسائلی به طور مستقیم مورد مشورت قرار میگیرند؟آیا این کار باعث اتلاف منابع و زمان نمیشود؟
1.گزارش واقعی و کامل از فعالیتهای خود در گروه
2. استفاده کردن از اصول برنامه انجمن معتادان گمنام
3.پایداری بر اصول و منافع مشترک بدون ناسازگاری
4.صرف وقت و انرژی در راه خدمت فعال در انجمن و منابعNAدر کل
5. استفاده کردن از سه اصل ضروری برنامه ( صداقت،روشن بینی و تمایل) در تمام امور خصوصا" در راه خدمت و پیام رسانی 
برای انجام خدمات NA به پول نیز نیاز هست. بدون آن ، خطوط تلفن ما قطع می شود ، فهرست جلسات چاپ نخواهد شد ، نشریات NA برای توزیع موجود نخواهد بود ، پانل ها ی بیمارستان و زندان ما جزوات لازم را نخواهد داشت و كارمندان اطلاع رسانی ما قادر نخواهند بود نوشته های چاپ شده در باره معتادان گمنام را در جامعه پخش نمایند. در مفهوم یازدهم در مورد استفاده از پول برای به ثمر رساندن هدف اصلی ما بیشتر صحبت شده است. اگرچه پیام مفهوم دوم نیز در مورد پول ساده است: از آنجا كه گروه ها ساختار خدماتی را جهت انجام وظایف بخصوصی به وجود می آورند ، خود گروه ها نیز مسئول اند كه بودجه لازم را فراهم آورند.
(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

پیام مفهوم دوم در مورد پول چیست؟ 
منابعی که توسط گرو هها بوجود می آید وجدان،ایده،نفر و پول است حال در این میان پول و نیاز مان در این راستا ساختار را کمک می کند. خطوط تلفنی/چاپ نشریات و کتاب ها /چاپ فهرست آدرس جلسات و جزوات / تامین منابع مالی ساختار در جهت پشبرد هدف اصلی برنامه/ احتیاجات و خواسته های گروههاودر کل حمایت روحانی جهت خدمت و کار های خدماتی 

مسئولیت و اختیار دو روی یك سكه است و تمرین و انجام هر یك, تمرین و انجام دیگری نیز هست. وقتی كه گروههای ما منابعی ( وجدان ، ایده ، افراد و پول ) را فراهم می كنند كه جهت خدمات رسانی معتادان گمنام مورد نیاز است، آن ها در همان حال و به همان وسیله, ساختار خدماتی را نیز راهنمایی می كنند و آن را هدایت می كنند. حال به چند مثال در مورد چگونگی عملكرد این اصل نگاه می كنیم.(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

مسئولیت گروهها در قبال ساختار چیست؟ 
برگزاری منظم جلسات بهبودی که به نوعی پاردوکس وجدان،ایده،افرادو پول را جهت خدمت رسانی و رساندن پیام در چرخه فراهم سازند تا ساختار هم حمایت شود

در میان گذاشتن تجارب گروهها با یکدیگر
فراهم آوردن ابزاری که گروهها بهتر به وظایف خودشان عمل کنند
جذب اعضاء به جلسات و انتقال پیام اصلی انجمن
بر طرف کردن نیاز های مشترک گرو هها
ایجاد ساختار در جهت هدف اصلی برنامه 
مهمترین منبعی كه توسط یك گروه به ساختار خدماتی اهدا می گردد ، صرفا یك حمایت روحانی است كه شامل ایده ها و وجدان آن گروه می باشد. بدون نظر گروه ها, ممكن است یك ساختار خدماتی نداند كه چگونه خدمتی مورد نیاز است یا این كه آن خدمتی كه ارائه می كند همان است كه گروهها می خواهند یا نه . گروهها ایده ها و راهنماییهای را كه ساختار خدماتی برای انجام مسئولیت های خود به آن نیاز دارد فراهم می كتتد. گروه ها با اعلام احتیاجات و اهم مسائل خود ، اقتدار خود را بر ساختار خدماتی كه به وجود آورند ، اعمال می كنند.(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

آیا این موضوع که" مسئولیت و اختیار نهایی با گروههاست" خلاقیت و آزادی عمل را در ساختاراز بین نمیبرد؟ 

اصل مشورت در مفهوم دوم به ساختار کمک می کند تا با هماهنگی سایر گروه ها از راهنمایی ها و ایده ها برای انجام مسئولیت ها هم استقبال شود وبا داشتن یک هدف گام به سوی پیام اصلی بهبودی با دیگر گروه ها ی انجمن داشته باشند 
هیئت ها و كمیته های خدماتی در انجمن ما ایجاد شده اند تا كمك كنند گروهها تجارب خود را با یكدیگر در میان بگذارند; ابزاری را فراهم آورند كه گروهها بهتر بتوانند به وظایف خود عمل كنند; اعضای جدید را جذب جلسات بهبودی گروه ها كرده و پیام بهبودی معتادان گمنام را وسیع تر از آنچه یك گروه به تنهایی می تواند, انتقال دهند.(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

به نظر شما نیاز مشترک گروهها چیست؟ 
مسلما هرساختاری رو گروه هایی شکل میدهندکه از نظراجتماعی فرهنگی،بعدمسافت وبرخی مشکلات بهم نزدیکند.یک گروه مثلا شهرستان آباده اگربه شورای شهرستان لاروصل شوددرآب وهوانیزمشترک نیستندوخیلی موارددیگر.شهرستان شهرضااگربه ناحیه 7وصل باشدبسیارهماهنگ تراست تا مثلا ناحیه12
این نقاط اشتراک مسلما نیازهای مشترک نیزمیطلبد
وکمترین پاردوکس رادرتصمیم گیری ها ایجادمیکند.
ولی بطورکلی نیازهارا رای وجدان گروه هادرتشکیل ساختارتوسط رابطین بین گروهی تشخیص میدهد.یک سری نیازها کلی است وتقریبا همه نیازمنداین خدمتندمثل اطلاع رسانی،کارگاه،نشریات،ولی یک سری نیازهاباتوجه به شرایط شکل میگیرند،مثل کمیته H&Iیا کمیته کمک رسانی.
بهرحال نیازهای گروه هابارای وجدان گروهی انجام میگیرد تا گروه بتواندبراحتی جلسه خودرابرگزارنماید
مسئولیت گروه ها در قبال ساختار خدماتی این است كه نماینده خدماتی گروهی ( نماینده گروه ) را انتخاب كنند كه بتواند به بهترین وجه از منافع گروه خود و كل انجمن NA حمایت كند. با دقت در انتخاب نماینده گروه و حمایت كردن و راهنمایی مداوم او ، گروه توانائی خود را در تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر روی خدمات معتادان گمنام اعمال می كند. گروه با انتخاب یك نماینده حائز شرایط و فرستادن او برای خدمت از طرف خود ، قسمت اعظمی از مسئولیت و اختیار خود را برای خدمات در NA به انجام می رساند.(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

نقش نماینده خدماتی گروه در اجرای صحیح مفهوم دوم چیست؟
وقتی گروه ها با دقت نظر و رای وجدان گروه نماینده ای را انتخاب می کنند لازم است نماینده گروه در ساختار خدماتی منافع گروه خود و کل انجمن را در کل NA در نظر داشته باشند به نوعی با دقت نظر اعضای گروه در مورد نقاط ضعف و قوت گروه آگاهی لازم را داشته باشد تا در رد وبدل کردن تجربه در ساختار خدماتی ایده های جدیدی را به گروه انتقال دهد و بهتر هدف اصلی برنامه را در گروه داشته باشد 

اختیار نهایی خدمت در گروه با کیست؟ چرا؟
وجدان گروه در جلسات اداری یا اضطراری اختیار دار نهایی گروه است . چون گروه است که تصمیم میگیرد اساسنامه تنظیم میکند شرح وظایف تعیین میکند و شرح وظایف را اضافه یا کم میکند وتمام این مسایل به خاطر سنت پنجم گروه میباشد و هر منابعی از دل گروه در می آید و به خدمت گزاران و کمیته ها تزریق میشود .

گروه ها مستقیم یا غیر مستقیم تك تك هیئتها و كمیته های خدماتی را به وجود آورده اند.گروه های NA مستقیم یا غیر مستقیم منابع مالی مورد استفاده این هیئتها و كمیته های خدماتی را نیز فراهم كرده اند . گروه ها این ساختار خدماتی را سازمان داده اند ، تا از طریق آن و به همراه یكدیگر بهتر به هدف اصلی انجمن ما دست یابند.(کتابچه دوازده مفهوم خدماتی)

گروه چگونه میتواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر روی خدمات معتادان گمنام تاثیر بگذارد؟ 
گروه ها بافرستادن اعانه مالی به شورای خود،رابط بین گروهی درروندشکل گیری جلسه شوراونیزروندتصمیم گیری،وپاسخ گویی ازخدمت گزاران خود،ایده وتزهای جدیدوتربیت خدمتگزارصادق وفعال بصورت مستقیم برساختارخوداعمال نظروتاثیرگزارند.
ازطرفی همین روال به ساختاربالاترانتقال می یابدودراصل گروه ها بصورت غیرمستقیم دراین زمینه فعالند.اگرساختارمثلاناحیه ای باچالشهایی مواجه است این مسائل را بایددردل گرو های آن ساختارجستجوکرد.
هزینه کمیته های فرعی،خدمتگزاران ودیگرنیازهای ساختاررا گروه ها بایدتامین کنند.
ازطرفی ساختارنیزبه همین روال مسائل خودرادرچهارچوب کارگاه ها،تشکیل مجامع رابطین،فرم های نظرخواهی به گرو ها منتقل ودرخدمت نظرات آنها هستند:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 21 مهر 1391

.: برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما,گروه های NA, گرد هم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه , هماهنگی و تامین خدمات NA در کل گردد :. 
هدف اصلی انجمن ما رساندن این پیام است كه یك معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف كند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا كند . یكی از اصلی ترین راههای رساندن این پیام , جلسات ما و از طریق کمک یك معتاد به معتاد دیگر است. این جلسات بهبودی كه هر روز در سراسر دنیا توسط هزاران گروه معتادان گمنام برقرارمی شود ، مهم ترین خدمتی است كه انجمن ما ارائه می كند.
اگر چه جلسات بهبودی مهم ترین خدمت NA است ، ولی تنها راه تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما نیست. خدمات دیگر NA هم موجب جذب معتادانی كه هنوز در عذابند به جلسات ما می شوند; خدماتی چون رساندن پیام به معتادان در زندان ها ، در دسترس قرار دادن نشریات بهبودی و فراهم آوردن شرایط مناسب تا گروهها بتوانند تجارب خود را با یكدیگر در میان بگذارند. هیچ یك از این خدمات به تنهائی، از لحاظ ارزش پیام رسانی به هیچ وجه با جلسات بهبودی قابل مقایسه نیستند. اگر چه هر یك در مجموعه برنامه ای كه انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند. ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهائی قادر به انجام آن نیستیم. این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما. در جوامع نوپای NA گروهها اغلب در كنار جلسات ، خدمات اساسی نیز ارائه می دهند. اما انجام دادن مجموعه كامل خدمات NA – خدمات تلفنی ، پانل های بیمارستان و زندان ، اطلاع رسانی عمومی ، كمك رسانی ( به معتادان ) و باقی خدمات - معمولا به افراد و امكانات مالی ، بیش از آنچه كه یك گروه می تواند به تنهایی فراهم كند ، نیاز دارد.
ابعاد سازمان دهی لازم جهت انجام این گونه مسئولیت ها ، باعث انحراف اكثر گروه ها از رساندن پیام بهبودی NA در جلسات خود می شود و كمبود هماهنگی بین گروهها در ارائه انواع خدمات به تنهایی، می تواند سبب دوباره كاری ، سردرگمی و به هدر رفتن منابع گردد. به همین دلیل ، اكثر گروهها ، اینگونه مسئولیت ها را به تنهایی تقبل نمی كنند.
پس چگونه گروههای NA می توانند از انجام این گونه خدمات مطمئن شوند ؟ آنها این كار را با ادغام منابع خود و ملحق شدن به یكدیگر برای خلق ساختاری انجام می دهند كه موجب توسعه ، هماهنگی و حمایت از این گونه خدمات می شود و گروهها را برای انجام مسئولیت اصلی خود آزاد می گذارد. 
متن کامل مفهوم اول از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ سال 1385 
ابعاد سازمان دهی لازم جهت انجام این گونه مسئولیت ها ، باعث انحراف اكثر گروه ها از رساندن پیام بهبودی NA در جلسات خود می شود و كمبود هماهنگی بین گروهها در ارائه انواع خدمات به تنهایی، می تواند سبب دوباره كاری ، سردرگمی و به هدر رفتن منابع گردد. به همین دلیل ، اكثر گروهها ، اینگونه مسئولیت ها را به تنهایی تقبل نمی كنند.
پس چگونه گروههای NA می توانند از انجام این گونه خدمات مطمئن شوند ؟ آنها این كار را با ادغام منابع خود و ملحق شدن به یكدیگر برای خلق ساختاری انجام می دهند كه موجب توسعه ، هماهنگی و حمایت از این گونه خدمات می شود و گروهها را برای انجام مسئولیت اصلی خود آزاد می گذارد. (کتابچه مفاهیم.مفهوم 1)
نقش مفهوم یکم در هماهنگی خدمات چیست؟ 
هدف اصلی برنامه معتادان گمنام رساندن پیام است و این امر توسط گروه ها در جلسات بهبودی در تمام نقاط دنیا کاملا" به وضوح از طریق کمک درمانی یک معتاد به معتاد دیگر مهیا می شود که بهترین و مهم ترین خدمت است حال در این میان مفهوم اول این امر را گسترده تر می کند که گروه ها نمی توانند تمام خدمات را انجام دهند و نیاز به ساختار خدماتی دارند تا شرایطی را عهد دار شوند در راه پیام رسانی ( سنت پنجم) و دراین راه با هماهنگی سایر گروه ها نیاز به منابع دارند ( وجدان/ایده/ افراد / پول ) تا موجب توسعه، هماهنگی و حمایت قرار گیرند .

آیا گروه شما جلسات اداری منظم برپا می‌کند؟ 

این جلسات اداری است که جلسات منظم بهبودی را فعال میکند و خدمتگذاران انجام و ظیفه و تعهد را برای کمک درمانی به معتادان می رسانند. 

اگر چه هر یك در مجموعه برنامه ای كه انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما در جوامع نو پای naگروه ها اغلب در كنار جلسات خدمات اساسی نیز ارائه می دهند اما انجام دادن مجموعه كامل خدماتna خدمات تلفنی .پانل های بیمارستان وزندان .اطلاع رسانی عمومی . كمك رسانی ( به معتادان ) و باقی خدمات معمولا" به افراد و امكانات مالی بیش از آنچه كه یك گروه می تواند به تنهایی فراهم كند نیاز دارد. ( راهنمای خدمات محلی مفهوم اول ).......................................................................... وقتی گروه ها شكل می گیرند وبا رعایت سنت های دوازده گانه واصول بهبودی (قدم ها ) در راستای هدف اصلی حركت می كنند انتقال دهنده پیام هستند ولی به تنهایی از از عهده همه مسئولیت برنمی آیند حال به سبب خفظ اتحاد و وحدت از ساختار خدماتی كمك می گیرند تا در جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی از هدر رفتن منابع دور نشوند و با ملحق شدن به ساختار از منابعی چون وجدان . ایده . افراد و پول به خوبی در جهت هدف اصلی رساندن پیام به معتادی كه در عذاب است استفاده میكنند تا ماهیت روحانی برنامه را حفظ كنند 


هدف اصلی انجمن ما رساندن این پیام است كه یك معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف كند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا كند . یكی از اصلی ترین راههای رساندن این پیام , جلسات ما و از طریق کمک یك معتاد به معتاد دیگر است. این جلسات بهبودی كه هر روز در سراسر دنیا توسط هزاران گروه معتادان گمنام برقرارمی شود ، مهم ترین خدمتی است كه انجمن ما ارائه می كند.(کتابچه 12 مفهم خدماتی .مفهوم 1)
آیا مفهوم 1 با هدف اصلی انجمن مغایرتی دارد؟ 

خیر هیچ مغایرتی ندارد با این درک که مفهوم اول برای تحقق بخشیدن و دنبال کردن هدف اصلی انجمن ، ادغام و تقسیم شدن ساختار خدماتی را انجام می دهد تا با هماهنگی و حمایت منابع ، خدمات انجمن همان هدف اصلی را برای جذب و ورود معتادانی که هنوز در عذابند را بوجود آورند چرا که ما این نکته را از یاد نمی بریم که به تنهایی کاری را نمی توانیم از پیش ببریم
ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهائی قادر به انجام آن نیستیم. این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما. در جوامع نوپای NA گروهها اغلب در كنار جلسات ، خدمات اساسی نیز ارائه می دهند. اما انجام دادن مجموعه كامل خدمات NA – خدمات تلفنی ، پانل های بیمارستان و زندان ، اطلاع رسانی عمومی ، كمك رسانی ( به معتادان ) و باقی خدمات - معمولا به افراد و امكانات مالی ، بیش از آنچه كه یك گروه می تواند به تنهایی فراهم كند ، نیاز دارد.(کتابچه 12 مفهوم خدماتی.مفهوم1)
منظور از تامین خدمات در مفهوم1 چیست؟ 

این مفاهیم از روی تجربه ما طراحی شده اند و نباید آنها را به عنوان قانون جهت خدمت در معتادن گمنام شناخت بلکه خیلی ساده ، اصولی جهت راهنمائی هستند . ما وقتی که آگاهانه این مفاهیم را به کارمی گیریم ، در می یابیم که خدمت کردن ما ثبات بیشتری دارد . هم چنان که قدم ها باعث ثبات زندگی ما و سنت ها باعث ثبات گروه های ما گردیده است ،مفاهیم دوازده گانه به خدمت کردن ما سمت و سو می دهد و در دسترس بودن پیام معتادان گمنام برای هر معتادی که تمایل به قطع مصرف دارد را تضمین می کند تا آن ها نیز بتوانند تمرین زندگی را به شیوه ما شروع کنند. ( دوازده مفهوم خدماتی ) :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 21 مهر 1391

مفهوم ششم 
وجدان گروه یك توانائی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ما است . دركی درونی است كه هر یك از ما ممكن است در تفكرات شخصی خود با آن در مورد بهترین راه مشورت كنیم. در كتاب اصلی ما از وجدان به عنوان « ویژگی والای روحی و احساسی » كه « عمیقا تحت تاثیر مصرف مواد مخدر قرار گرفته بود » صحبت شده است. با به كارگیری قدم ها ، ما خواهان احیای وجدان و فرا گرفتن استفاده از آن می شویم. به همان نسبت تصمیمات و اعمال ما كمتر تحت تاثیر علائق شخصی بوده و بیشتر تحت تاثیر چیزی كه وجدان مان می گوید درست است قرار می گیریم.
وقتی معتادانی كه وجدان شخصی آنها از طریق كاركرد قدم ها بیدار شده ، چه در گروه های معتادان گمنام و چه در جلسات كمیته های خدماتی ، گرد هم بیایند تا مسائل مربوط به خدمت را بررسی كنند ، آنها آماده اند تا در به وجود آوردن یك وجدان گروهی نقش داشته باشند. به كار گرفتن وجدان گروهی ، عملی است كه اعضای ما بیداری روحانی حاصل از کارکرد دوازده قدم را مستقیما در حل مسائلی كه بر NA اثر می گذارد ، دخالت می دهند و به همین دلیل موضوعی است كه باید بیشترین تاثیر را بر ملاحظات دقیق ما داشته باشد.
اگر چه وجدان گروهی ، خود به تنهایی ابزار تصمیم گیری نیست ، پدید آوردن یك وجدان گروهی ، جزئی ضروری در فرآیند تصمیم گیری معتادان گمنام است. برای تشخیص تفاوت این دو باید نگاهی به زندگی شخصی خود داشته باشیم. مردمانی كه زندگی انان با روحانیت آمیخته است ، اصولا قبل از گرفتن تصمیمات مهم ، دعا و مراقبه می كنند . نخست ، به منبع نیروی روحانی و دانش خود توجه می كنیم و سپس برای راهی که در پیش داریم طرح ریزی می نمائیم . این احمقانه است كه ادعا كنیم خداوند بطور خودكار ما را در همه تصمیم گیری ها راهنمائی می كند و فرقی هم نمیكند كه قبل از تصمیم گیری از او خواسته باشیم تا بر تصمیمات ما اثر بگذارد یا نه. این موضوع در مورد وجدان گروهی و تصمیم گیری جمعی نیز صادق است . پدیدآوردن یك وجدان گروهی جمعی ، باعث دست یابی ما به راهنمائی روحانی برای تصمیم گیری در مورد خدمات می شود . ما با هم دعا یا مراقبه می كنیم. مشاركت می نمائیم و با یكدیگر سنتها را بررسی می كنیم و از نیروی برتر درخواست راهنمائی می كنیم. گروهها ، هیئتهای خدماتی و كمیته های ما اغلب از رای گیری به عنوان ابزاری خشن برای ترجمه راهنمائی روحانی ، به تصمیم و كلام استفاده می كنند . اگر چه برخی مواقع ، به رای گیری نیازی نیست و با پیگیری یك بحث فعالانه و متفكرانه كاملا آشكار می گردد كه وجدان گروهی جمعی از ما انتظار چه كاری را در ان موقعیت خاص خدماتی دارد. همان طور كه ما خواهان قوی ترین اتحاد روحانی در معتادان گمنام هستیم . در تصمیم گیری ها نیز خواهان قوی ترین اتحاد در معتادان گمنام هستیم در تصمیم گیری ها نیز خواهان هم رایی و اتفاق آرا هستیم و نه صرفا رای اكثریت ، هر چقدر در بررسی نظرات خود دقت بیشتری كنیم ، احتمال رسیدن به اتفاق آرا بیشتر می شود و به رای گیری جهت كمك برای ترجمه وجدان گروهی به تصمیمی جامع نیاز نمی افتد. 
وقتی در حال تصمیم گیری برای خدمات خاصی هستیم ، رای گیری و توافق ممكن است برای وجدان گروه میزان باشد . اگر چه ، وجدان گروهی می تواند نه صرفا در هنگام تصمیم گیریها بلكه در همه امور انجمن ما به چشم آید. فرآیند ترازنامه نویسی گروهی نمونه خوبی برای این مورد است. وقتی اعضا یك گروه N.A. گرد هم می آیند تا تاثیرات و اقدامات گروه خود را در انجام هدف اصلی اش بررسی كنند ، هر یك از آنها به مشاوره با وجدان خود می پردازد تا نقش شخصی خود را در حیات گروه ببیند . و به همین طریق نیازها و نگرانی های گروه خود را در كل در نظر گیرد. در این گونه نشست های ترازنامه نویسی ممكن است هیچ گونه تصمیم خاصی گرفته نشود. اما یك ارتقا آگاهی روحانی در بین اعضا گروه ، در مورد نیازهای معتادانی كه هنوز در عذابند و همین طور نیازهای اعضای گروه به وجود می اید.
نمونه ای دیگر از وجدان گروهی كه بدون ارتباط با مسائل خدماتی شكل می گیرد و هر یك از ما به راحتی می توانیم آن را درك كنیم ، هر روز در جلسات بهبودی ما پیدا می شود . برای مثال خیلی از مواقع ، ما با مشكلات شخصی ، در جلسات NA شركت می كنیم و از تجربیات معتادان در حال بهبودی . آسایش حمایت وراهنمایی مورد نیاز را دریافت می کنیم. اعضای ما هر یک با شخصیت ها سوابق و نیازهایی متفاوت با یكدیگر و با ما در مورد بیداری روحانی كه از طریق بکار گیری قدم های دوازده گانه در زندگی خود پیدا كرده اند صحبت می كنند . از تنوع موجود در گروه یك پیام مشترك برمی خیزد ، پیامی كه می توانیم در زندگی خود به كار بندیم: پیام بهبودی . در این پیام ما به « ارزش درمانی كمك یك معتاد به معتاد دیگر » پی می بریم. در ضمن این پیام وجدان گروهی را نه فقط در مورد مسائل خدماتی ، بلكه در مورد رشد روحانی نیز بیان می کند.
وجدان گروهی وسیله ای برای دعوت جمعی از راهنمایی جاری نیروی برتر برای تاثیرگذاری بر تصمیم هایمان است. زمانی كه بهبودی شخصی خود را با جدیت پیگیری می كنیم و خواهان آن می شویم كه بیداری روحانی جاری امكان به كارگیری اصول برنامه را در همه امور همین طور در امور خدماتی برای مان بیشتر سازد ، در حال به كارگیری مفهوم ششم هستیم . وقتی كه نه فقط به كلمات بلكه به روح نهفته در پس جملات اعضا ی دیگر گوش می دهیم . مفهوم ششم را به كار گرفته ایم. در تصمیم گیری خدماتی وقتی خواهان انجام اراده خدا می شویم نه اراده خود و خواهان خدمت به دیگران می شویم و نه خدمت به خود ، مفهوم ششم را به كار گرفته ایم. در گروهها ، هیئتهای خدماتی و كمیته های خود وقتی از خداوند مهربان دعوت می كنیم كه بر تصمیم گیری های مان در ارتباط با خدمت تاثیر بگذارد مفهوم ششم را به كار گرفته ایم
متن کامل مفهوم ششم از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ سال 1385 Heart  
وجدان گروهی وسیله ای برای دعوت جمعی از راهنمایی جاری نیروی برتر برای تاثیرگذاری بر تصمیم هایمان است. زمانی كه بهبودی شخصی خود را با جدیت پیگیری می كنیم و خواهان آن می شویم كه بیداری روحانی جاری امكان به كارگیری اصول برنامه را در همه امور همین طور در امور خدماتی برای مان بیشتر سازد ، در حال به كارگیری مفهوم ششم هستیم . وقتی كه نه فقط به كلمات بلكه به روح نهفته در پس جملات اعضا ی دیگر گوش می دهیم . مفهوم ششم را به كار گرفته ایم. در تصمیم گیری خدماتی وقتی خواهان انجام اراده خدا می شویم نه اراده خود و خواهان خدمت به دیگران می شویم و نه خدمت به خود ، مفهوم ششم را به كار گرفته ایم. در گروهها ، هیئتهای خدماتی و كمیته های خود وقتی از خداوند مهربان دعوت می كنیم كه بر تصمیم گیری های مان در ارتباط با خدمت تاثیر بگذارد مفهوم ششم را به كار گرفته ایم . ( یكی از پاراگرف های مفهوم ششم از راهنمای خدمت محلی )
دوازده مفهوم خدماتی جهت كامل نمودن سنت های دوازده گانه na به وجود آمده و هدایت كننده ای دقیق است برای ساختار خدماتی كه در باره اش صحبت كنیم تقدم گروه ها در na توسط تفویض اختیارات لازم به ساختار خدماتی متعادل گشته و اهمیت رهبری تو سط داشتن ارتباط و جواب گویی متعادل گردیده است همین طور ایمان ما به وجدان گروهی توسط احترام به تك تك اعضاء تعادل یافته است دوازده مفهوم در كل همیشه یادآور این است كه ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز حكومتی نمی باشد ( پیش گفتار راهنمای خدمات محلی )  
: وجدان گروه وسیله ای روحانی است, برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد :.
در بعضی از مواقع بین وجدان گروهی و عقیده گروه ما تحت تاثیر شخصیت ها می شویم و شاید بعضی از حرفهای شخصیت های در انجمن به ما دیکته و تحمیل شود ، بهر حال ما باید تفاوت این موضوع را درک کنیم در رای گیریها شرکت داشته وبه وجدان گروهی برسیم با اعضا مشورت کرده و به نظرات موافق ،مخالف و تنها گوش داده تا به فهم مشترک رسیده و فضایی روحانی داشته و با پیام رسانی موفق در گروه هدف اصلی را دنبال کنیم  
وجدان گروه بیدار و آگاه از دل گروهی آگاه و بیدار سرچشمه میگیره و این کار میسر نیست بجز کارکرد اعضا و آشنایی کامل اعضا به قدمها و سنتها و مفاهیم خدماتی و وقتی که من بعنوان یک عضو که در روند شکل گیری وجدان گروهی به مفاهیم خدماتی و سنتهای انجمن معتادان گمنام آشنایی داشته و نسبت به آنها آگاهی داشته باشم میتوانم به شکل بهتر و کاملتری آن وجدان را از روی آگاهی تشکیل دهم و این خود کمک زیادی به روحانیت و دعوت از خداوند به کمک برای ما خواهد شد و در وجدانی که از خداوند دعوت شده باشد تصمیمات بهتر و موثرتری شکل گرفته و در روند سنت پنجم به ما کمک میکند . :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه , سنت های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 3 مهر 1391
.: همه اعضای یک کمیته خدماتی, مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات ان کمیته به عهده دارند, پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت کنند :. 
مفهوم هفتم راهی برای به كار بردن اصل وجدان گروه در حوزه خدماتی است، این مفهوم پیشنهاد می كند كه هر كمیته خدماتی بابیست همه اعضای خود را به شركت در تصمیم گیری های آن كمیته تشویق كند . چون با گردهم اوردن نظرات متفاوت انها ، به كمیته خدماتی مان فرصت می دهیم تا وجدان گروهی كاملا آگاه و متعادل به وجود آورد و ما را به تصمیمات حساس و منطقی رهنمون سازد .
هیئتهای خدماتی و كمیته های ما . نشانگر تلاقی نظرات و تجارب در معتادان كمنام هستند . آنچه هر یك از اعضا وقف تصمیم گیری ها می كنند ، مهم است . نحوه شركت و حضور در سطح گروه كاملا ساده است : اگر شما عضو یك گروه هستید ، می توانید كاملا در تصمیم گیریهای گروه شركت كنید . نحوه شركت و حضور در تصمیم گیریهای هیئت های خدماتی و كمیته ها به درگیری بیشتری نیاز دارد ، اما همین اصول نیز در آن جا كاربرد دارد . بیان آگاهانه و آزادانه وجدان شخصی ، جزئی ضروری در وجدان گروهی در هر سطحی است.
خدمات در NA كوششی گروهی است . نمایندگان خدماتی ما و نیز دیگر خدمت گزاران مورد اعتماد ما همگی ، در برابر انجمن NA در کل مسئول هستند. شركت و حضور هر یك از اعضا ارزش بسیاری دارد ، چون ما خواستار بیان وجدان گروهی جامع در كل هستیم .
مقررات خاصی برای به كارگیری مفهوم شركت و حضور ، در شرایط مختلف وجود ندارد . در یك فضای آكنده از عشق ، احترام متقابل ، مباحثه رک و باز هرعضو از كمیته خدماتی بر روی هر یک از این مسائل به راحتی تصمیم می گیرد . در موارد مهم كه بر گروه ها اثر می گذارد ، كمیته خدماتی مستقیما از گروهها درخواست راهنمائی می كند . اگر جه در اكثر موارد كمیته خدماتی از اختیار واگذار شده جهت انجام مسئولیت های محوله از طرف گروه ، استفاده می كند و مسائل را در جلسات خدماتی به نحوه معمول رتق و فتق می كند .
اصل روحانی گمنامی در NA اساس و بنیاد مفهوم هفتم است . این اصل انجمن ما را به سوئی سوق می دهد كه برای فعالیت هر عضو در خدمات NA اهمیت قائل شویم . مفهوم هفتم با اصرار بر هم سنگ بودن نظرات هر عضو اصل گمنامی را اعمال می كند . اگرچه ممكن است ما در همه تصمیم گیری ها یی كه در انجمن می شود شركت نكنیم ، ولی همه ما حق شركت كامل و برابر در تصمیم گیری های كمیته ای كه در آن عضو هستیم را داریم. 
متن کامل مفهوم هفتم از کتاب خدمات محلی چاپ سال 1385 Heart  

:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 19 شهریور 1391
استقلال گروه‌ها، لازمه بقای ماست. در لغت‌نامه، مفهوم مستقل این است: "داشتن حق و قدرت حکومت بر خود چه مستقیم و چه با تحویل گرفتن از دیگری و بدون کنترل خارجی." بدین ترتیب که گروه‌های ما بر خود حاکم هستند و تحت هیچ کنترلی از خارج نیستند.
ممکن است کسی سؤال کند: "آیا ما واقعا مستقل هستیم؟ مگر ما در NA کمیته‌های خدماتی، دفاتر و مراکز، کمیته‌های اجرایی، سرویس‌های تلفن اضطراری و فعالیت‎های دیگر نداریم؟" ما از این خدمات برای بهبودی خود و پیشبرد هدف اصلی گروه استفاده می‌کنیم.معتادان گمنام، انجمن زنان و مردان معتادی است که به صورت گروه، دور هم جمع می‌شوند و از مجموعه‌ای از اصول روحانی برای رهایی از اعتیاد و یافتن یک روال تازه در زندگی، استفاده می‌کنند. خدماتی که ذکر شد، حاصل کار اعضایی است که با آغوش باز تجربه و کمک خود را برای آسان‌تر کردن راه ما عرضه می‌کنند.
مفهوم استقلال در سنت چهارم یعنی رشد و توسعه و سر زندگی NA در همه جوامع با زبان های مختلف،خدمات موثر و پیام رسانی سنت پنجم، حفظ همبستگی و اتحاد و ابتکار عمل در قالب گروه های انجمن معتادان گمنام، استفاده کردن از قدم ها و سنت های دوازده گانه NA :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 17 شهریور 1391

رهبری لایق در NA یک رشته از خواص شخصیتی را که در رابطه با بیداری روحانی باشد به نمایش می گذارد . 
روحیه ی متواضعانه خدمت به دیگران پایه و اساس مفهوم چهارم و رهبری را در NA تشکیل می دهد.
تمایل و درک روحانی خدمتگذار مورد اعتماد نشانه هایی قوی از رهبری است که ارزش والایی در معتادان گمنام دارد. 
 رهبری موثر در naارزشی والا دارد ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرد .‹‹ مفهوم چهارم خدماتی ›› با تمرین اصل روشن بینی روحیه خوش بینی نسبت به دیگران را در خو د پرورش داده ودر نتیجه تمایل پیدا می كنیم در خدمات خود منافع مشترك را به خاطر داشته باشیم تنها با ذهنی باز موفق خواهیم شد راهنمایی های نیروی برتر مهربان را تشخیص دهیم . در ارتباط با هدف ما تنها یك مرجع نهایی وجود دارد خداوندی مهربان كه به گونه ای ممكن خود را در وجدان گروه بیان كند . رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند آنها حكومت نمی كنند. :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 14 مرداد 1391
مفهوم دوم را می توان به عنوان راهی برای گفتن این سخن از سوی گروهها به ساختار خدماتی در NA به حساب آورد كه « با منابع روحانی ، شخصی و مالی كه ما برای شما فراهم كرده ایم مسئولانه برخورد كنید، خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید. » گروههای NA اختیاردار همه امور خدماتی در انجمن ما هستند و باید به طور مداوم در مورد مسائلی كه بر آن ها اثر می گذارد مورد مشورت قرار گیرند .( راهنمای خدمات محلی مفهوم دوم ) :: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 16 تیر 1391
 تمایل یعنی حفظ اشتیاق به قطع مصزف توجه NA بر (نکات زیر)فقط برای امروز
 عضویت
 در NA یک تصمیم است.
تنها تعیین کنند ی عضویت خود فرد است.
 تمایل به آزادی از اعتیاد فعال تاز وارد/تمایل چیزی نیست که معیاری برای سنجش به کار برد/اعتیاد تبعیض قائل نمی شود/ خود بیماری اعتیاد نه ماده ای خاص/ باز بودن درب جلسات بر روی همه معتادین/ تمایل اعضاتنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 9 تیر 1391
 
موضوع :جلسه اداری و اهمیت آن
فقط برای امروز: میزان صداقت را در زندگی خود بررسی میكنم تا بفهمم آیا با آن راحت هستم یا خیر

1به طور  منظم شركت كردن به خاطر رفع نواقص
2.گرفتن تصمیمات برای برگزاری
3.نتیجه گیری خدمات و تصمیمات
4.جلسه ای برای به چالش كشیدن موضوعات مهم
5.كلا" باعث می شود كه ما به هدف اصلی برسیم
6.جلسه ای كه نتیجه آن رساندن پیام باشد
سئوال:چطور جلسه اداری را برگزار كنیم؟
1.طبق اساسنامه گروه حركت كردن 
2.رأی وجدان گروه -  شركت تمام اعضاء
3.شنیدن ندای موافق و مخالف
4.آگاه كردن وجدان گروه
5.صحبت كردن در مورد یك موضوع تا بیداری وجدان گروه
6.دست برداشتن از عقاید شخصی،ساز مخالف نزدن
7. شخصیت پردازی نكردن ،پذیرش اشتباه از سوی اعضاء
8.داشتن یك گرداننده قوی،دعوت از نیروی برتر
9. احترام به عقاید دیگران ، رعایت سنت یك
10. محیطی برای شناسایی نقاط ضعف
سئوال: اگر جلسه اداری نبود چه می شد؟
1.مشكلات پیدا نمی شد
2.هرج و مرج می شد
3.درگیری بین اعضاء
4.ساز مخالف زدن
5پیام رسانی كامل نبود
6.گروه بهبودی وجود نداشت
7.فرصت خدمت دیگران گرفته می شد
سئوال:نقش من در جلسه اداری چیست؟
1.پذیرفتن اشتباهات
2.بیان نظرات مخالف و موافق
3.شركت به عنوان عضو به صورت فعال
4.پاسخ گو بودن به اعضاء گروه
5.گوش كردن به همه نظرات
6.شركت به صورت مداوم در همه جلسات
7.خود محوری نكردن،كمك گرفتن از نیروی برتر
8.اصول گرا بودن ،شخصیت پردازی نكردن
9.هماهنگ بودن با با بقیه،تحمیل نكردن عقاید،سپاسگذاری و حمایت
سئوال :در مورد برگزاری جلسه اداری چه كار كنم تا آگاه شوم؟
1.مطالعه نشریات انجمن 2.شركت در جلسات اداری و اضطراری 3. روشن بینی
4.تجربه گرفتن از راهنما و دوستان با تجربه5.رسیدن به فهم مشترك با بحث و گفتگو
6. كار كرد قدم ها و سنت ها7.خدمت كردن در گروه8. مشاركت صادقانه و تعهد 
سئوال: سهم من در گروه چیست؟   

1.نظر دادن و پیشنهاد2. فروتنی داشتن و پذیرفتن خود3. سكوت كردن و حمایت سبد سنت هفتم4.مطالعه نشریات5. بیرون آمدن از حاشیه و شركت در جلسات 
 تعریف جلسه اداری
1.محیطی برای اداره و هماهنگی مسائل به شكل گروهی در رساندن موفق پیام
2. محیطی برای استفاده از خلاقیت همه اعضاءدر رساندن پیام موثرو موفق   
3.محیطی برای ایجاد امنیت گروه و جذب تازه واردین
4.محیطی برای شكل گیری وجدان گروهی    


:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 7 تیر 1391
 مفهوم سوم 

گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهائی ساختار خدماتی هستند كه خود آن را بوجود آورده اند . اما با این حال اگر بخواهند خود را مستقیم درگیر تصمیم گیری برای تمام هیئت ها و كمیته های خدماتی بكنند، وقت و انرژی كمی برای جلسات پیام بهبودی خواهند داشت. به همین دلیل گروه ها اختیار را به ساختار خدماتی واگذار می كنند تا برای انجام وظایف محوله تصمیم بگیرند.
واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی آزادی عمل بیشتری بدهد. تصمیم های خدماتی كه بر روی گروه ها تاثیر مستقیم ندارد می تواند سریعا گرفته شود: مثل خطوط تلفن ، پانل بیمارستان و زندان ، كوشش در اطلاع رسانی عمومی و برنامه های توسعه نشریات كه می توانند به سرعت پیشرفت كنند تا در خدمت اصلی NA باشند. و گروه های ما هم كه نیاز به تصویب تمام تصمیماتی را كه از طرف آن ها در امور خدماتی گرفته می شود ندارند ، آزاد خواهند بود تا تمام توجه خود را معطوف به رساندن پیام NA در جلسات خود نمایند .
ما اغلب طرح ها و دستورالعمل هایی را مورد استفاده قرار می دهیم كه به ما كمك كنند مفهوم سوم را بكار بندیم. ما به دقت موضوع كاری را كه می خواهیم انجام شود و همین طور حدود اختیارات را به كسانی كه قرار است آن وظیفه را انجام دهند توضیح می دهیم. اگر چه حتی ، كاملترین و جامع ترین دستورالعمل ها هم تمی توانند همه احتمالات را به حساب آورند. خدمت گزاران مورد اعتماد ما وقتی می توانند به بهترین وجه به ما خدمت كنند كه ما بدان ها در بكارگیری بهترین قضاوت شان برای انجام مسئولیت هایشان آزادی بدهیم. ساختار خدماتی باید همیشه مستقیم در برابر كسانی كه بدانها خدمت می كند جواب گو باشد ، اما در همان حال باید به آن در حدی معقول ، اختیار به انجام رساندن وظایفش را دارد. یک گروه هیت خدماتی ویا کمیته باید با وجدان گروه جمعی خود مشورت کند تا بهترین راه بکار گیری این مفهوم خدماتی دست یابد.
بعضی مواقع ما میترسیم از این واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد. اما مفاهیم اول , دوم وسوم طراحی شده اند تا بی ان که دستان خدمت گزاران مورد اعتماد خود را ببندیم. کمک کنند مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم. مفهوم سوم گروه های ما را تشویق می کند که بر روی مسئولیت خود تمرکز کنند در حالی که از دادن اختیار لازم به ساختار خدماتی جهت ارائه خدمات مورد نیاز NA اطمینان حاصل نمایند. مفاهیم دوازده گانه ما از گروهها نمی خواهد كه از اختیارات خود استعفا كنند یا آن را بدانگونه تفویض كنند ، كه به ساختار خدماتی اجازه داده شود تا هر كاری كه دوست دارد انجام دهد . گروهها بهر حال ساختار خدماتی را سازمان داده اند كه از طرف آنها و با راهنمائی آنها عمل كند. و هر زمانی هم كه گروهها احتیاج دارند اختیار نهایی خود را در مورد مسائل خدماتی اعمال كند‌،‌آنها را تشویق می كنیم كه این كار را بكنند . اگر چه در مسائل روز مره . گروه ها به هیئت ها و كمیته های خدماتی ما . اختیار اجرایی لازم را داده اند تا كار محوله را انجام دهند .
دادن اختیار می تواند یك مسئله ریسكی باشد, مگر این که وظایف مسئولانه انجام شود برای موثر واقع شدن مفهوم سوم ، مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا درآیند . مهم تر از همه این است كه ما باید در انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد و امین دقتی خاص بكنیم . ما نمی توانیم مسئولانه این اختیار را به كسانی واگذار كنیم كه اساسا و ذاتا ظرفیت مدیریت این اختیار را ندارند و یا تمایلی به پاسخگوئی كامل در مورد اعمال خود ندارند . اما ، اگر رهبران خود را به دقت انخاب كنیم ، و كسانی را برگزنیم كه می شود اطمینان كرد كه اختیار واگذار شده به خود را بطور مسئولانه جهت انجام وظایف محوله بكار می گیرند ، آن وقت می توانیم در مورد مفهوم واگذاری و تفویض ( دادن نمایندگی و وكالت ) احساس اطمینان و آسایش بنمائیم.
وقتی انجام كاری را از خدمتگزاران مورد اعتماد خود می خواهیم، باید به طور كامل و كافی موضوع آن را برایشان توضیح دهیم و باید حمایت مورد نیازشان را فراهم آوریم . پس از راهنمائی و حمایت ، باید اختیار لازم را نیز جهت تصمیم گیری در مورد انجام وظیفه ای كه به عهده شان گذارده ایم به آنها بدهیم . وقتی گروه ها اختیار كافی به ساختار سازمانی بدهند ، دیگر نیازی نیست در مورد هر تقاضای خدماتی در سطوح مختلف تصمیم گیری نمایند و هدف اصلی انجمن ما به بهترین وجه می تواند مورد توجه قرار گیرد . با قرار گرفتن مفهوم سوم در جای درست خود ، گروه های ما ازاد خواهند بود كه جلسات بهبودی را برگزار كنند و پیام NA را مستقیم به معتادانی كه هنوز در عذابند برسانند و در همان حال مطمئن باشند كه ساختار خدماتی كه بوجود آورده اند ، دارای اختیار لازم جهت گرفتن تصمیمات مربوط به انجام مسئولیت هایش می باشند.متن کامل مفهوم سوم از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ سال 1385 Angel 
دادن اختیار می تواند یك مسئله ریسكی باشد مگر این كه وظایف مسئولانه انجام شود و برای موثر واقع شدن مفهوم سوم مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا در آیند . مهم تر از همه این است كه ما باید در انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد و امین دقتی خاص بكنیم . ( دوازده مفهوم خدماتی .م. سوم. ص 7 ) 
مفهوم سوم در کل توجه و حرکت در راستای پیشبرد بهتر هدف اصلی است که با همکاری و هماهنگی گروه ها و ساختار خدماتی شکل می گیرد ،تا گروههای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار کنند.
گروه های NA >>حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ساختار خدماتی هستند که خودشان آن را به وجودآورده اند.
واگذاری اختیار>> همراه داشتن آزادی در عمل هم برای گروه ها و هم برای ساختار خدماتی که می تواند یک ریسک باشد.
واگذاری اختیار به معنی>> استعفای گروه ها از اختیارات خود نیست / تفویض جهت انجام هر کاری هم نیست 
اشاره کمی به موضوع دادن اختیار و یک ریسک می کنم .
خدمتگزار خودش نقطه پاسخگو در مود اعمالش باشد ،وظایف مسئولانه ای انجام دهد به نوعی تعهد خدمتی داشته باشد،به کار گیری قدم ها در زندگی و استفاده از سنت ها و مفاهیم در گروه و خدمات،هماهنگی و ارتباط با اعضاء و گروه های دیگر،
مشخص نمودن وظایف با توضیح کامل و کافی، انتخاب خدمتگذار مورد اعتماد و امین و غیره........................:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 27 خرداد 1391
 گروه قوی ترین جایی است كه می توانیم پیام بهبودی را برسانیم؟ ما از ابزاری كه معتادان در حال بهبودی به كمك آن زندگی بدون مصرف مواد مخدر را در na آموخته اند استفاده می كنیم قدم های دوازده گانه ابزار مثبتی هستند كه بهبودی ما را ممكن ساخته اند هدف اصلی ما پاك ماندن و رساندن پیام بهبودی به معتاد ی است كه هنوز در عذاب است ( كتاب پایه فصل دوم پاراگراف 4 )
1 بخاطر فضای امن بهبودی در جلسات 2 بخاطر شخصیت سازی نه شخصیت پردازی خلاف سنت 5
3 بخاطر پیام واحد و اتحاد گروهی 4 بخاطر مسئولیت پذیری وتعهد به كاركرد قدمها 5 بخاطر از خود گذشتگی وپایمال كردن خود پرستی ومحبت به دیگران وعشق 6 بخاطر تمركز بر روی هویت مشترك و هدف اصلی 7 بخاطر به كار گیری اصول در تمام رفتار=اعمال=كردار=گفتار در زندگی روزانه ،  بخاطر ارزش كمك درمانی یك معتاد به معتاد دیگر و همدردی وهمسانی كه بیماری اعتیاد داریم .  : قویترین وسیله پیام‌رسانی

ما بسیار خوشبختیم كه این برنامه را داریم وقتی در دوران بهبودی درد را تامل می كنیم تا رشد و تغییر را در زندگی تمرین كنیم بهترین حاملان پیام را در جلسه می بینیم و با تمایل به گوش دادن مشاركت آنها از نیت خیر و هدف اصلی اعضای انجمن رشد روحانی خود را آزمایش می كنیم و به قولی ما حكم چشم و گوش یكدیگر را در گروه داریم تا به راه راست گام برداریم.  


:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 22 خرداد 1391
اگر چه هر یك در مجموعه برنامه ای كه انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما در جوامع نو پای naگروه ها اغلب در كنار جلسات خدمات اساسی نیز ارائه می دهند اما انجام دادن مجموعه كامل خدماتna خدمات تلفنی .پانل های بیمارستان وزندان .اطلاع رسانی عمومی . كمك رسانی ( به معتادان ) و باقی خدمات معمولا" به افراد و امكانات مالی بیش از آنچه كه یك گروه می تواند به تنهایی فراهم كند نیاز دارد. ( راهنمای خدمات محلی مفهوم اول ). وقتی گروه ها شكل می گیرند وبا رعایت سنت های دوازده گانه واصول بهبودی (قدم ها ) در راستای هدف اصلی حركت می كنند انتقال دهنده پیام هستند ولی به تنهایی از از عهده همه مسئولیت برنمی آیند حال به سبب خفظ اتحاد و وحدت از ساختار خدماتی كمك می گیرند تا در جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی از هدر رفتن منابع دور نشوند و با ملحق شدن به ساختار از منابعی چون وجدان . ایده . افراد و پول به خوبی در جهت هدف اصلی رساندن پیام به معتادی كه در عذاب است استفاده میكنند تا ماهیت روحانی برنامه را حفظ كنند 
هدف اصلی انجمن ما رساندن این پیام است كه یك معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف كند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا كند . یكی از اصلی ترین راههای رساندن این پیام , جلسات ما و از طریق کمک یك معتاد به معتاد دیگر است. این جلسات بهبودی كه هر روز در سراسر دنیا توسط هزاران گروه معتادان گمنام برقرارمی شود ، مهم ترین خدمتی است كه انجمن ما ارائه می كند.
اگر چه جلسات بهبودی مهم ترین خدمت NA است ، ولی تنها راه تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما نیست. خدمات دیگر NA هم موجب جذب معتادانی كه هنوز در عذابند به جلسات ما می شوند; خدماتی چون رساندن پیام به معتادان در زندان ها ، در دسترس قرار دادن نشریات بهبودی و فراهم آوردن شرایط مناسب تا گروهها بتوانند تجارب خود را با یكدیگر در میان بگذارند. هیچ یك از این خدمات به تنهائی، از لحاظ ارزش پیام رسانی به هیچ وجه با جلسات بهبودی قابل مقایسه نیستند. اگر چه هر یك در مجموعه برنامه ای كه انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند. ما با كمك یكدیگر می توانیم كاری انجام دهیم كه به تنهائی قادر به انجام آن نیستیم. این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می كند و هم در مورد خدمت كردن ما. در جوامع نوپای NA گروهها اغلب در كنار جلسات ، خدمات اساسی نیز ارائه می دهند. اما انجام دادن مجموعه كامل خدمات NA – خدمات تلفنی ، پانل های بیمارستان و زندان ، اطلاع رسانی عمومی ، كمك رسانی ( به معتادان ) و باقی خدمات - معمولا به افراد و امكانات مالی ، بیش از آنچه كه یك گروه می تواند به تنهایی فراهم كند ، نیاز دارد.
ابعاد سازمان دهی لازم جهت انجام این گونه مسئولیت ها ، باعث انحراف اكثر گروه ها از رساندن پیام بهبودی NA در جلسات خود می شود و كمبود هماهنگی بین گروهها در ارائه انواع خدمات به تنهایی، می تواند سبب دوباره كاری ، سردرگمی و به هدر رفتن منابع گردد. به همین دلیل ، اكثر گروهها ، اینگونه مسئولیت ها را به تنهایی تقبل نمی كنند.
پس چگونه گروههای NA می توانند از انجام این گونه خدمات مطمئن شوند ؟ آنها این كار را با ادغام منابع خود و ملحق شدن به یكدیگر برای خلق ساختاری انجام می دهند كه موجب توسعه ، هماهنگی و حمایت از این گونه خدمات می شود و گروهها را برای انجام مسئولیت اصلی خود آزاد می گذارد.  متن کامل مفهوم اول از کتاب راهنمای خدمات محلی چاپ سال 1385 

:: مرتبط با: مفاهیم دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 21 خرداد 1391
 
< ><>