l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مطالب فقط برای امروز
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

معنای زندگی من چیست؟
بدون شک معنای زندگی در طول زندگی تغییر می کند و این کاملا خوب است. نکته مهم این است که همیشه با معنای زندگی و ارزش هایمان در ارتباط باشیم.
سوالاتی که می توان از خود پرسید:
چرا اینجا هستم؟
چه چیزی برایم مهم است؟
دوست دارم به خاطر چه ویژگی هایی به خاطردیگران  سپرده شوم؟
چه چیزی به زندگی من معنی می دهد؟
چه کاری دوست دارم برای دیگران انجام دهم؟
یاد بگیریم:
 باهم باشیم ؛
 بدون تصاحب یکدیگر
همنوا باشیم ؛
 بدون تصرف اندیشه یکدیگر
 همکار باشیم ؛
 بدون دخالت در کار یکدیگر
همدل باشیم ؛
بدون راهیابی به راز یکدیگر
 همنشین باشیم ؛
 بدون تجاور به مرزهای یکدیگر
این چهار اصل در زندگی خیلی مهم هستند :
صادق باش هنگامی که فقیری!!؛ 
ساده باش وقتی که ثروتمندی!!!! 
مودب باش وقتی که قدرتمندی!!!!
و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی....!!!!!!!
الماس از تراش؛ 
و انسان از تلاش می درخشد.
‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز روز سپاسگزاری از خداوند است.
او که عشق را آفرید و عاشقی را به ما آموخت،
تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن.
ایمان بیاوریم:
به پرواز یک پرنده
به طلوع آفتاب
به تغییر یک فصل
به آواز یک پرنده
به لmyahyas
 رهگذر
به گرمای یک دست
به حضور یک دوست
و ایمان بیاوریم به عشق
و به خدایی که همیشه با ماست ..:: مرتبط با: گفتگو با خدا , فقط برای امروز , چگونگی عملکرد , قدم های دوازده گانه ,
:: لینک های مرتبط: معنای زندگی چیست , کمک و رهایی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 11 آبان 1397
شهامت تغییر
«خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم،  شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانم و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم.»

دعای آرامش
بهبودی مستلزم تغییر است و تغییر به معنای متفاوت انجام دادن کارهاست. مسئله این است که بسیاری از ما در برابر انجام کارها به شکلی متفاوت مقاومت میکنیم؛ کاری که انجام میدهیم ممکن است مؤثر نباشد، اما حداقل با آن آشنا هستیم. قدم نهادن به اقلیم ناشناختهها، شهامت میطلبد. چگونه این شهامت را به دست آوریم؟  
میتوانیم در جلسات NA به اطراف خود نگاه کنیم. مشاهده میکنیم افرادی که به نیاز خود به تغییر پی بردهاند، چه کاری انجام دادهاند و چه کسی این کار را به طور موفقیتآمیز انجام داده است. این کار نه تنها ترس ما را از اینکه هر نوع تغییری منجر به فاجعه میشود، کاهش میدهد، بلکه ما را از تجربه آنها درباره اینکه چه کاری مؤثر است، بهرهمند میسازد و ما میتوانیم از این تجربه، استفاده کنیم.   
به تجربه بهبودی خود نیز میتوانیم نگاه کنیم. حتی اگر این تجربه تاکنون به قطع مصرف مواد محدود شده است، تا اینجا هم تغییرات مفید بسیاری در زندگی خود ایجاد کردهایم. در هر جنبهای از زندگی خود که قدمها را به کار گرفتهایم، همواره تسلیم را بهتر از انکار و بهبودی را ارجحتر از اعتیاد یافتهایم.   
تجربه خود ما و تجربه دیگران در NA به ما میگوید که "تغییر آنچه که میتوانم" بخش بزرگی از کل فرآیند بهبودی است. قدمها و تمرین و به کارگیری آنها جهت و شهامت لازم برای تغییر را در اختیار ما قرار میدهد. چیزی نیست که از آن بترسیم.

فقط برای امروز:  از تغییر استقبال میکنم. با کمک نیروی برتر خود، شهامت لازم برای تغییر چیزهایی را که میتوانم، به دست میآورم. 
فروتنی وروشن بینی دریچه بسته
افکارمان را گوشوده وما را
آموزش پذیر می سازد به دیگران 
اجازه می دهیم تجربیات 
ارزشمند خود را در اختیارما
قرار دهند
باید مراقب باشیم که اشتباهاً و ناخودآگاه به دنبال انطباق خواست نیروی‌برتر با خواست خود نباشیم. 
مثل زمان‌هایی که با افرادی مشورت می‌کنیم که همان چیزی را بشنویم که منتظر آن هستیم. این اتفاق معمولاً آهسته و نامحسوس ایجاد می‌شود. بدون اینکه متوجه شویم، دوباره در ورطه خودمحوری و سوءاستفاده برای رسیدن به مقاصد خود قرار می‌گیریم. 
وقتی برای مجاب کردن دیگران بیش از حد تلاش می‌کنیم، بر خواسته خود اصرار داریم، مشورت نمی‌کنیم و برای منطقی نشان دادن اعمال خود از توجیه و بهانه استفاده می‌کنیم در حال تطبیق اراده خداوند با اراده خود هستیم.

ما هر شب قبل از خواب جزئیات آن روز را مرور و بررسی میکنیم:

۱- آیا خشمگین، خودخواه، نادرست و یا وحشتزده بوده ایم؟

۲- آیا معذرتی بدهکاریم؟

۳- آیا مطلب ناگفته ای داریم که باید با شخص دیگری درمیان بگذاریم؟

۴- آیا با همه مهربان و با محبت بوده ایم؟

۵- آیا کاری بود که بهتر می توانستیم انجامش دهیم؟

۶- آیا فکرمان در بیشتر مدت روز به خودمان مشغول بوده است؟

۷- آیا در فکر کمک به دیگران و خدمت به زندگی بوده ایم؟

ما در عین حال باید مراقب باشیم که به ورطه نگرانی، پشیمانی و خاطرات بیماری نیفتیم، زیرا باعث خنثی شدن تاثیر ما در کمک به دیگران خواهد شد، پس از مرور جریانات روز از خدا طلب بخشش می کنیم و در مورد تصحیح اقدامات خود جویای راهنمایی می شویم.
:: مرتبط با: اصول روحانی , فقط برای امروز ,
:: برچسب‌ها: شهامت تغییر و صبر , ورطه خودمحوری و سوءاستفاده , فروتنی وروشن بینی , انکار و بهبودی , آموزش پذیر , تصحیح اقدامات , خنثی شدن ,
:: لینک های مرتبط: کمک و رهایی کانال تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 29 شهریور 1396

رابطه ما با نیروی برترمان ،در دوران اعتیاد بدترین خسارات را دیده است و یکی از سخت ترین رابطه ها جهت اصلاح است.
راهنما لزوماً یک دوست نیست، 
اما شاید فردی باشد که به او اطمینان میکنیم. میتوانیم مسائلی را که از ابراز آن در جلسه احساس خوبی نداریم، با راهنما در میان بگذاریم...
ما میتوانیم برداشتهاى متفاوتى از
نیروى برتر براى خود داشته باشیم ،
درك ما ازنیروى برتر مى تواند 
اصول روحانى یا نیروى موجود در
انجمن NA باشد ویا یك راه مستقیم
و درست و یا هرچیز دیگرى كه امكان
پذیر باشد و براى ما كار كند.
تا جایى كه این نیروی مهربان ،
بخشنده وبزرگتر از خودمان باشد،
مشكلى نیست..!!
چه باید کرد؟
 آﺷﻨﺎﯾﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﭘﺮورش ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪاوﻧﺪى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣ ﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻰ و دﯾﺪ ﺧﻮدﻧﯿﺰ ﻣ ﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻗﺪ مﻫﺎى اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮ هﺑﺮدارى ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺑﮑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 فقط برای امروز
 #پنجم_خرداد 
 نیروی موجود در گروه
✅ شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد....
میتوانیم آن را گروه یا برنامه بنامیم و یا آن را خداوند بنامیم
 کتاب پایه
 بسیاری از ما تا وقتی عمق عجز خود در برابر اعتیاد را کاملاً نپذیریم، در شناخت نیرویی برتر مشکل خواهیم داشت. اما وقتی این مسئله را بپذیریم، اکثر ما حداقل تمایل داریم به درخواست کمک از نیرویی برتر از بیماری خود توجه کنیم. اولین تماس عملی ما با این نیرو در گروه NA است. احتمالاً اینجاست که باید شروع به گسترش شناخت خود از خداوند کنیم. 
⏺ عشق بی چون و چرایی که اعضای NA در هنگام کمک به یکدیگر بدون انتظار پاداش ابراز میکنند، گواه بر وجود این نیرو در گروه است. تجربه جمعی گروه در بهبودی، خود نیرویی برتر از ماست، چراکه گروه از چیزهای مؤثر و غیر مؤثر دانش تجربی دارد. این حقیقت که معتادان هر روز شرکت در جلسات NA را ادامه میدهند، نشانه ای از حضور نیرویی برتر است، نیروی جذاب و مهربانی که به پاک ماندن و رشد معتادان کمک میکند.  
 همه این مسائل گواه بر وجود نیرویی است که در گروههای NA پیدا میشود. وقتی با ذهنی باز به اطراف نگاه میکنیم، هر یک از ما قادر به تشخیص نشانه های دیگری از این نیرو خواهیم بود. تا وقتی راهی را برای شرکت دادن این نیرو در زندگی روزانه خود پیدا میکنیم، فرقی نمیکند آن را خداوند، نیرویی برتر یا چیز دیگری بنامیم.
 فقط برای امروز : 
█ چشم و ذهن خود را
█ بر نشانه های نیرویی که
 در گروه NA من وجود دارد،
█ باز میکنم.
 از این نیرو برای پاک ماندن
█ کمک میخواهم.
بهبودی حقیقی از اعتیاد،زمانی به وجود می آید که ما اجازه حضور بیماری مان را در هیچ بخشی از زندگی مان ندهیم،نه در افکارمان و نه در اعمالمان.
@myahyasکانال کمک و رهایی لینک گروه https://t.me/joinchat/AAAAAA439UW9QjBD3dg5gQکانال گروه کمک و رهایی  بی کلام اینجا باش
                فقط باش.. ارتباط با ادمین⬅️@Myahya20 بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.. (https://telegram.me/myahyas@myahyas

کمک و رهایی
داداش خسته نباشی  در صورت  امکان  لینک ما رو هم  در اختیار دوستان همدرد بزار ممنون می شویم کانال کمک و رهایی

:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
:: برچسب‌ها: ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪاوﻧﺪى , درك ما ازنیروى برتر , رابطه ما با نیروی برترمان , شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد , گروه کمک و رهایی در تلگرام , ﻓﮑﺮﺑﮑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن , ﭘﺮورش ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪاوﻧﺪى ,
:: لینک های مرتبط: گروه کمک و رهایی , کانال کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 5 خرداد 1396
داداش خسته نباشی  در صورت  امکان  لینک ما رو هم  در اختیار دوستان همدرد بزار ممنون می شویم  
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat

ادامه مطلب

:: مرتبط با: فقط برای امروز , اصول روحانی , دیدگاه , قدم های دوازده گانه ,
:: برچسب‌ها: قدم های دوازده گانه , کتاب اندروید apk , فقط برای امروز , اصول روحانی , کمک و رهایی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 16 فروردین 1396
تو می توانی دست های خدا باشی
برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت …
خنثی نباش !
بی تفاوت نباش !
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی،
سکوت نکن …
اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن…
معجزه زندگی دیگران باش!
این قانون کائنات است
معجزه زندگی دیگران که باشی ،
بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود
مرگ بزرگترین خسران زندگی نیست...
بزرگترین خسران زندگی، این است که امید در شما می میرد هنگامی که هنوز زنده اید...
بعضی افراد می‌خواهند که به موفقیت برسند...
 بعضی افراد آرزو می‌کنند که به موفقیت برسند...
 اما دیگرانی هستند که موفقیت را می‌سازند!!!
زمانی که رک و صادق هستیم، دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. زمانی که فروتن هستیم، افراد دیگر و همین طور خودمان آن را احساس می کنیم.
:: مرتبط با: گفتگو با خدا , فقط برای امروز ,
:: برچسب‌ها: موفقیت را می‌سازند , رویای انسان , دست های خدا باشی , رک و صادق , فروتن هستیم , معجزه زندگی , قانون کائنات ,
:: لینک های مرتبط: تلگرام , دست خدا باش ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 5 مهر 1395
دعای قدم یک 

خداوندا ؛‌‌
اقرار میکنم در مقابل اعتیاد عاجزم ‌    اقرار میکنم هر زمان قصد کنترل آن را دارم زمام امور زندگی از دستم خارج میشود.
کمکم کن؛ امروز معنای عجز را درک کنم.
و هرگونه فکری در رابطه با اعتیاد را از من بگیر.

امروز به خاطر بیماریم طلب کمک میکنم.
افکار اجازه نمیدهند بفهمم تا چه حد عاجزم
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat:: مرتبط با: قدم های دوازده گانه , پیام های دوستان همدرد , فقط برای امروز , چگونگی عملکرد , گفتگو با خدا ,
:: برچسب‌ها: عشق وشکیبایی جبران خسارت مسئولیت همنوعانم اشتباهاتم پیروی از خواست تومعنای عجز , بیماریم , اقرار میکنم , رابطه با اعتیاد , کسب و کار , منبع حقوقی ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 21 شهریور 1395:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 13 دی 1394

11 آبان                           تحمل مشکلات حل نشده

«داشتن دوستانی که در مواقع صدمه دیدن از ما مراقبت میکنند، مؤثر است.»


راه حل اکثر مشکلات ما ساده است. با راهنما تماس میگیریم، دعا میکنیم، قدمها را کار میکنیم یا به جلسهای میرویم. اما درباره موقعیتهایی که مشکلات ما همچنان ادامه دارد و راه حلی پیش روی ما نیست، چطور؟

اکثر ما میدانیم زندگی در موقعیتی دردناکمشکلی که صرفاً قرار نیست برطرف شودچگونه است. برای برخی از ما این مشکل، یک بیماری مهلک و لاعلاج است. برخی از ما صاحب فرزندان اصلاحناپذیری هستیم. برخی از ما متوجه میشویم که درآمد ما صرفاً جوابگوی هزینههای زندگی نیست. برخی از ما از دوست یا عضوی از خانواده که به بیماری مزمنی مبتلاست، مراقبت میکنیم.  

افرادی در بین ما که تا به حال مجبور به تحمل مشکلی حلنشده بودهاند، از آرامشی که در نتیجه صحبت درباره مشکل خود با دوستان در حال بهبودی حاصل میشود، مطلع هستند. شاید در نتیجه شوخی وخنده کمی آرامش پیدا کنیم. شاید دوستان در غم ما شریک شوند و با ما همدردی کنند. آنها با هر کاری که انجام میدهند، بار مشکلات ما را سبک میکنند. آنها شاید قادر به حل مشکل یا رفع احساسات دردناک ما نباشند، اما صرفاً دانستن اینکه مورد عشق و توجه قرار گرفتهایم، مشکلات ما را قابل تحمل میسازد. هرگز دوباره مجبور نیستیم با درد خود تنها بمانیم.         


فقط برای امروز:  مشکلاتی که قادر به حل آنها نیستم از طریق صحبت با یک دوست قابل تحمل میشوند. 
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
:: لینک های مرتبط: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 11 آبان 1394

Narazılıq və bağışlanma

"Bir səhv edilir zaman, proqram bağışlanma ruhunu öyrədir."NA Myknym ətrafında dünya ilə kommunikasiyaya başlayıb. Nmyknym təcrid yaşayır. Amma təcrid kurtulmanın öz qiyməti var: daha öz hüquqları Myshvym hücum başqaları daha çox xəbərdar başqaları ilə əlaqə. Belə olan halda, tez-tez Myyd var inciklik olunur.

Nə Tvjyhshdh Rnjshha və ya deyil, bizim davamlı inkişaf üçün təhlükəlidir. daha Rnjshha nəzərə Tlkhtr Myshvnd saxlamaq və nəticədə Myknnd bizə zəhər. Təmiz qalmaq üçün biz Rnjshha qabiliyyəti go bağışlamaq imkan lazımdır. Birincisi, qabiliyyəti səkkizinci və doqquzuncu addımlar Myvrym və sonra Mydarym canlı baxmaq müntəzəm addım bunu işləmək üçün.

Bəzən bağışlanma arzu, biz də Myknym gün bağışlamaq üçün başqa bir şəxs tapmaq lazımdır ki, yadda olmalıdır. O dərin Shdhaym peşman Ndadhaym ki, zaman biz bütün etməliyəm? Və səmimi üzr Mypzyrnd digər Andaz · hay Nkrdhaym şəfa zaman?

Biz bütün yaxşı Mydhym nə Myvrym kimi, bağışlanma bir ruhu bir az Santr edir təşviq. Bir zamanlar biz

bağışlamaq lazımdır.
رنجش و بخشش
«هر وقت خطایی صورت گرفته باشد، برنامه روحیه بخشش را به ما میآموزد.»در NA شروع به برقراری ارتباط با دنیای اطراف خود میکنیم. دیگر در انزوا زندگی نمیکنیم. اما رهایی از انزوا بهای خود را دارد: هر چه بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم، بیشتر متوجه تجاوز دیگران به حقوق خود میشویم. اغلب در چنین شرایطی رنجش به وجود میآید.  

رنجشها چه توجیهشده باشند یا خیر، برای بهبودی مداوم ما خطرناک هستند. هر چه بیشتر رنجشها را در دل نگاه داریم، تلختر میشوند و سرانجام ما را مسموم میکنند. برای پاک ماندن، باید جهت رهایی از رنجشها توانایی بخشش پیدا کنیم. ابتدا این توانایی را با کارکرد قدمهای هشتم و نهم به دست میآوریم و سپس آن را با انجام منظم قدم دهم سرزنده نگاه میداریم.   

گاهی اوقات وقتی برای بخشش تمایل نداریم، باید به یاد بیاوریم که خود ما نیز روزی به بخشش فردی دیگر احتیاج پیدا میکنیم. آیا همه ما در مواقعی کاری را انجام ندادهایم که از انجام آن عمیقاً پشیمان شدهایم؟ و آیا وقتی دیگران عذرخواهی صادقانه ما را میپذیرند، تا اندازهای التیام پیدا نکردهایم؟

وقتی به خاطر میآوریم که همه ما حداکثر تلاش خود را انجام میدهیم، پرورش روحیه بخشش کمی آسانتر است. روزی هم ما به بخشش نیاز داریم.  
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : دوشنبه 16 شهریور 1394

                         تحت هدایت نیروی برتر

«تمرین روزانه برنامه دوازده قدمی ما را قادر میسازد از آنچه بودیم به افرادی تبدیل شویم که از سوی نیرویی برتر هدایت میشوند.»


چه کسی بودهایم و به چه کسی تبدیل شدهایم؟ چند راه برای پاسخ دادن به این پرسش وجود دارد. یکی از این راهها بسیار ساده است: به عنوان معتادانی که اعتیادمان داشت ما را از بین میبرد به معتادان گمنام آمدیم . در NA از وسوسه مواد مخدر و اجبار به مصرف رهایی یافتهایم. زندگی ما تغییر کرده است.     

اما این فقط نمونه کوچکی از مشکلات بزرگتر و پنهان است. واقعاً چه کسی بودهایم؟ در گذشته، افرادی بودیم که از قدرت یا راهنمایی برخوردار نبودیم. احساس میکردیم هدف یا دلیلی برای زندگی نداریم. معنایی که زندگی ما برای ما داشت از معنایی که این زندگی برای خانوادهها، دوستان یا همسایگان ما داشت، فراتر نمیرفت.  

واقعاً به چه افرادی تبدیل میشویم؟ امروز، صرفاً معتادانی پاک نیستیم، بلکه افرادی هستیم که از احساس هدفمندی، اراده و نیرویی برتر از خود برخوردار هستیم. از طریق تمرین روزانه قدمهای دوزادهگانه شروع به درک این موضوع کردهایم که اعتیاد چگونه احساسات، انگیزهها و رفتار ما را منحرف کرده است. به تدریج نیروی مخرب بیماری ما با نیروی حیاتبخش نیروی برتر جایگزین شده است.   

بهبودی معنایی فراتر از پاک ماندن دارد و به معنای افزایش قدرت است. ما کارهایی فراتر از ترک عادتهای بد انجام دادهایم؛ به افراد جدیدی تبدیل میشویم که تحت هدایت نیرویی برتر هستیم. 


فقط برای امروز:  راهنمایی مورد نیاز برای تبدیل شدن به فردی جدید در دسترس ماست. امروز، از بیهدفی گذشته خود دورتر شده و به نیروی برتر خود نزدیکتر میشوم.
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 11 شهریور 1394
"جب تم جاؤ گے؟" 27 جولائی ...............................

"جس طرح سے وصولی کو ترجیح دے، معاشرے کا ایک مفید رکن کے طور پر رہنے کے لئے."

بنیادی کتاب

V

ہائر ملاقاتوں Bvdhand! دیگر عادی افراد کے ساتھ ہر رات Yafthaym تجربے، طاقت میں شراکت اور ایک دوسرے کے ساتھ Shdhaym امید. ہر روز وہ Grfthaym، Myknym استعمال کرتے ملاقاتوں میں سیکھا ہے کی وصولی کے لئے جاری رکھنے کے لئے.

اس دوران میں، زندگی جا رہی ہے. کام، خاندان، دوستوں، اسکول، کھیل، تفریح، Falythay اجتماعی، شہری مشغولیت سب میں وقت لگتا ہے. کبھی کبھی ہم ایک روز مرہ زندگی کے حالات سوال Mydard بنانے: "جب آپ کے اجلاسوں میں جائیں گے"

کی اس مسئلے کے بارے میں سوچنے دو. NA آنے سے پہلے، Mytvanstym اکیلے ایسا صاف رہنے؟ کیا اب ہم ایسا کرنے کے قابل ہیں کہ یقین کرنے کی طرف جاتا ہے؟ اس کے بعد، آپ کو بیماری دائمی خود غرضی، ترس غور کرنے کی ضرورت، زندگی کے بابیکاری رویے پیٹرن بہت Zmynhhay Mydhnd میں خود کو ظاہر کرتا ہے. ان کی بیماری کے علاج کے بغیر زندہ Mytvanym کرو اور اس سے لطف اندوز؟ نہیں.

"عام" ان مسائل کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، لیکن ہم "عام" ہم نہیں عادی ہیں کے ہیں. وہ متاثر ہیں کیونکہ Nmytvanym، مہلک مرض Pyshrvndhay اور نہیں دکھاوا. شاید اس کی وجہ کام، اسکول، خاندان، یا نہیں استحکام میں کسی بھی چیز کی ضروریات کے بارے میں خدشات کا پروگرام، بغیر. NA ملاقاتوں کی حمایت اور وہ لت سے نمٹنے کے لئے کی ضرورت رہنمائی ہمیں ایک پیداواری زندگی کرنے Mydhnd کرنے کی اجازت دے ہمیں اور Mydhnd.

V

Mykhvahm زندگی ہے اور میں اس سے لطف اندوز: بس آج کے لئے. ، آپ کی وصولی Mydhm ترجیح ایسا کرنے کے لئے.

"Zaman gedəcək?" 27 Jul ...............................

"Yol Bərpa olunması üçün prioritet verilməsi, cəmiyyətin faydalı üzvü kimi qalır."

Əsas kitab

v

Ali görüşlər Bvdhand! Digər bağımlılarla ilə hər gecə Yafthaym təcrübə, güc yardım və birlikdə Shdhaym ümid edirik. Hər gün onlar Grfthaym, Myknym istifadə görüşlər öyrəndiklərini bərpa davam edir.

Bu vaxt, həyat davam edir. İş, ailə, dostlar, məktəb, idman, əyləncə, Falythay kollektiv, vətəndaş nişan bütün zaman alır. Bəzən biz gündəlik həyat hallarda sual Mydard etmək: "Siz görüşlər gedəcək"

Bu məsələ barədə düşünək. NA gəlmədən əvvəl, Mytvanstym tək təmiz qalmaq? Biz indi bunu edə bilərlər ki, iman gətirib çıxarır? Daha sonra, xəstəlik xroniki eqoizm, özlem hesab etmək lazımdır, həyat kompulsif davranış nümunələri çox Zmynhhay Mydhnd özünü göstərir. Onların xəstəlik müalicə olmadan canlı Mytvanym etmək və zövq? No.

"Normal" bu məsələlər barədə narahat ola bilər, lakin biz "tipik"-biz asılılığı var. Onlar yoluxmuş çünki Nmytvanym, ölümcül xəstəlik Pyshrvndhay və iddia. Bəlkə də, çünki iş, məktəb, ailə, və ya davamlılıq başqa bir şey tələbləri haqqında qayğıları proqramı olmadan. NA görüşlər dəstək və onlar bağımlılığı bərpa etmək lazımdır rəhbərlik bizə məhsuldar həyat Mydhnd üçün imkan bizə və Mydhnd.

v

Mykhvahm həyat və mən zövq: yalnız bu gün üçün. , Bərpa Mydhm prioritet Bunu etmək üçün.
«تا کی باید بروم؟»   ...............................   27 مرداد

«راه باقی ماندن به عنوان عضو مفید و کارآمد جامعه، اولویت دادن به بهبودی است.»

کتاب پایه

v

جلسات عالی بودهاند! هر شبی که حضور یافتهایم، با سایر معتادان برای مشارکت تجربه، نیرو و امید دور هم جمع شدهایم. هر روز برای ادامه بهبودی خود آنچه را در جلسات یاد گرفتهایم، استفاده میکنیم. 

در این میان، زندگی جریان دارد. کار، خانواده، دوستان، مدرسه، ورزش، سرگرمی، فعالیتهای جمعی، تعهدات مدنی—همگی مستلزم صرف وقت است. مقتضیات زندگی روزانه گاهی اوقات ما را به این پرسش وا میدارد: «تا کی باید به جلسات بروم؟»

بیایید درباره این مسئله فکر کنیم. قبل از آمدن به معتادان گمنام، آیا میتوانستیم به تنهایی پاک بمانیم؟ چه چیزی ما را به این فکر انداخته که اکنون قادر به انجام این کار هستیم؟ بعد باید خود بیماری را در نظر بگیریم—خودمحوری مزمن، وسوسه، الگوهای رفتاری ناشی از اجبار که خود را در بسیاری از زمینههای زندگی نشان میدهند. آیا میتوانیم بدون درمان مؤثر بیماری خود زندگی کنیم و از آن لذت ببریم؟ خیر.

افراد "معمولی" ممکن است مجبور به نگرانی درباره این مسائل نباشند، اما ما افراد "معمولی" نیستیم—ما معتاد هستیم. نمیتوانیم تظاهر کنیم بیماری کشنده و پیشروندهای نداریم، چرا که به این بیماری مبتلا هستیم. بدون داشتن برنامه، شاید به خاطر نگرانی درباره الزامات کار، مدرسه، خانواده یا هر چیز دیگر دوام نیاوریم. جلسات NA پشتیبانی و راهنمایی مورد نیاز برای بهبودی از اعتیاد را به ما ارائه میدهند و به ما این امکان را میدهند تا پربارترین زندگی را داشته باشیم.  

v

فقط برای امروز:  میخواهم زندگی کنم و از آن لذت ببرم. برای انجام این کار، بهبودی خود را در اولویت قرار میدهم.
کسب درآمد" alt="" />
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : سه شنبه 27 مرداد 1394

بینش بدون محدودیت 

«شاید برای اولین بار چشماندازی

 از زندگی جدید خود را مشاهده میکنیم.»


در دوران اعتیاد، بینش ما نسبت به خود بسیار محدود بود. هر روز به اموری تکراری میپرداختیم: به دست آوردن، مصرف کردن و یافتن راهها و روشهایی برای به دست آوردن بیشتر. این تنها انتظار معقولی بود که میتوانستیم در طول زندگی خود داشته باشیم. نیروی بالقوه ما محدود بود. 

امروز، دیدگاههای ما تغییر کرده است. بهبودی بینش جدیدی را نسبت به خود و زندگی در اختیار ما گذاشته است. دیگر اسیر امور تکراری تاریک و بیپایان اعتیاد نیستیم. برای در پیش گرفتن رویههای جدید و امتحان عقاید و فعالیتهای جدید آزاد هستیم. با انجام این کار، میتوانیم بینش جدیدی نسبت به خود پیدا کنیم. نیروی بالقوه ما فقط با قدرت نیروی برتری که از ما مراقبت میکند، محدود شده است و این قدرت هیچ محدودیتی ندارد.

در دوران بهبودی به نظر میرسد زندگی و هر چیزی که در آن است، پذیرای ماست. تحت هدایت اصول روحانی و نیرویی که خداوندی که درک میکنیم در اختیار ما گذاشته، افقهای ما نامحدود هستند. 


فقط برای امروز:  چشمهای خود را بر روی امکاناتی که در مقابلم قرار دارد، باز میکنم. نیروی بالقوه من به اندازه خداوندی که درک میکنم، قدرتمند است.

"Perhaps for the first time Chshmandazy


  Find Myknym of your new life. "
In addiction, our vision was very limited. Myprdakhtym repetitive tasks every day: to acquire, use and find ways to get Rahha and more. It was only reasonable to expect that Mytvanstym have in their lifetime. We had limited potential.


Today, we have changed Dydgahhay. Improve their lives and give us new insights to the left. Duplicate of another captive dark Bypayan not addictive. Rvyhhay to adopt new ideas and try new Falythay are free. By doing so, we find Mytvanym new insights about themselves. We just put the potential power of our Myknd care is limited and this power has no limits.


During recovery to Myrsd life and everything in it, welcome us. Under the guidance of spiritual principles and the power that God gave us to understand Myknym, our horizons are unlimited.
Just for today: your Chshmhay the means at my door is open Myknm. I understand Myknm potential as God is strong.
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 12 آذر 1393

برنامههایی که به بهترین شکل طرحریزیشده 

«اعمال ما مهم هستند. نتایج را به نیروی برتر خود میسپاریم.»


ضربالمثلی قدیمی وجود دارد که گاهی اوقات در جلسات خود میشنویم: «اگر میخواهید خداوند خندهاش بگیرد، برنامهریزی کنید.» وقتی این را میشنویم، معمولاً ما هم میخندیم، اما خنده ما توأم با نگرانی است. اگر همه برنامههای به دقت طرحریزیشده ما با شکست مواجه شود، متعجب میشویم. اگر برای رویدادی بزرگ نظیر جشن عروسی، بازگشت به مدرسه یا شاید تغییر شغل برنامهریزی میکنیم، متحیریم از اینکه آیا برنامههای ما مانند برنامههای نیروی برتر است یا خیر. میتوانیم بر سر این مسئله خود را دچار چنان نگرانی جنونآمیزی کنیم که اصلاً از انجام هر گونه برنامهریزی خودداری کنیم.    

اما حقیقت ساده این است که واقعاً نمیدانیم برنامههای نیروی برتر برای زندگی ما از قبل طراحی شده یا خیر. اکثر ما درباره سرنوشت و تقدیر عقایدی داریم، اما چه به این فرضیات اعتقاد داشته باشیم یا خیر، هنوز در قبال زندگی خود بر اساس عقاید و دیدگاههای شخصی و برنامهریزی برای آینده مسئولیت داریم. اگر از پذیرفتن مسئولیت زندگی خود امتناع کنیم، باز هم برنامهریزی میکنیم، اما برای یک زندگی کسلکننده و ضعیف.   

در بهبودی برنامهها را طرحریزی میکنیم، نه نتایج را. تا وقتی ازدواج، تحصیلات یا شغل جدید را امتحان نکنیم، هرگز نمیدانیم به موفقیت میانجامد یا خیر. صرفاً بهترین قضاوت خود را انجام میدهیم، آن را با کمک راهنما بررسی میکنیم، دعا میکنیم، از همه اطلاعاتی که در دسترس است استفاده میکنیم و تا حد توان معقولانهترین برنامهها را طرحریزی میکنیم. برای مابقی کار، به مراقبت صمیمانه خداوندی که درک میکنیم، اعتماد میکنیم و میدانیم مسئولانه عمل کردهایم. 


فقط برای امروز:  برنامهریزی میکنم، اما نتایج را طرحریزی نمیکنم. به مراقبت صمیمانه نیروی برتر خود اعتماد میکنم.
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 18 آبان 1393
Freedom from lack of sanity

"Do you think if I go to someone and say," Would you please arrange to give me a heart attack or a fatal accident? "Krdham Ahmqanhay work? "Shnydhaym that Mygvynd if not love, Nmytvanym feel love for us. Mytvan same thing about the lack of sanity said: When it is released, we thought maybe we forget how much we really Mytvand absurd fancy. But thanks for the mental health of the NA open Yafthaym, only to remember that just how Byql Bvdhaym.

  Today, you might say something stupid like: "Would you please arrange to give me a heart attack or a fatal accident?" Is difficult. If you have a healthy mind, would never ask such things Nmyknd the point is this. During active addiction, our mind is not healthy. Every day he spends his addiction Mykrdym expected effects of the deadly disease, humiliation, abuse, poverty, imprisonment, death by violence and even death due to Mykshydym folly. In this situation, the demand of a heart attack or a fatal accident Nmyrsd seem too farfetched, but also shows how Byql Bvdhaym Mydhd.
کسب درآمد" alt="" />
Program, forum, superior force together Krdhand miracle. The second step is a vain hope, but a reality. Given the lack of mental health with the Bvdhaym, Mytvanym Mjz·hsayy force that has had more than our sanity is returned to give thanks. Because, really grateful.Just for today: Take time to remember your sanity during the period of absence does Mydhm addiction. Then, the force due to their superior mental health returned to my life, Myknm

Thanksgiving.
正気の欠如からの自由

"あなたは私が誰かに行けばと思うと言ってください、「あなたは私の心臓発作や死亡事故を与えるために手配していただけますか?」 KrdhamAhmqanhayは動作しますか?」それをShnydhaymMygvynd愛していない場合には、Nmytvanymは私たちのために愛を感じる。正気の欠如についてMytvan同じことは言った:それが解放されたとき、我々は多分、我々は本当に不条理空想をMytvandどのくらい忘れると思った。しかし、おかげで、NAオープンYafthaymの精神的健康のために、唯一いかにByqlBvdhaymことを覚えておく。

 今日は、あなたのような愚かな何かを言うことがあります。「あなたが私に心臓発作や死亡事故を与えるために手配してくださいますか?」が難しい。あなたが健全な心を持っている場合ポイントはこれですNmyknd、そのようなことを尋ねることはない。アクティブ中毒時には、私たちの心は健全ではありません。毎日彼は致命的な病気、屈辱、虐待、貧困、懲役、暴力による死と愚かさをMykshydymによる死さえ彼の中毒Mykrdym期待される効果を費やしている。この状況では、心臓発作や死亡事故Nmyrsdの需要があまりにもこじつけに見えるだけでなく、どのようにByqlBvdhaymMydhdを示している。

プログラム、フォーラム、一緒に優れた力Krdhandの奇跡。第二段階は、無駄な希望が、現実である。 Bvdhaymとメンタルヘルスの欠如を考えると、私たちの正気以上のものを持っていMytvanymMjz·hsayy力が感謝を与えるために返されます。本当に感謝してからである。今日だけ:不在の期間中にあなたの正気を覚えて時間をかけてすることはMydhm中毒を行います。すると、その優れたメンタルヘルスによる力が私の人生、Myknm感謝祭に戻った。
رهایی از عدم سلامت عقل

«آیا معتقدم اگر نزد فردی بروم و بگویم، "ممکن است لطفاً ترتیب یک سکته قلبی یا تصادف مرگبار را برای من بدهید؟" کار احمقانهای کردهام؟»شنیدهایم که میگویند اگر عاشق نباشیم، نمیتوانیم احساس عاشق بودن را به خاطر آوریم. همین را میتوان درباره عدم سلامت عقل گفت: وقتی از آن رها باشیم، شاید فراموش کنیم فکر نامعقول ما واقعاً چقدر میتواند عجیب باشد. اما برای سپاسگزاری از میزان سلامت عقلی که در معتادان گمنام باز یافتهایم، صرفاً باید به خاطر بسپاریم که واقعاً چقدر بیعقل بودهایم.

 امروز، شاید گفتن چیزی احمقانه مانند: «ممکن است لطفاً ترتیب یک سکته قلبی یا تصادف مرگبار را برای من بدهید؟» دشوار باشد. اگر کسی ذهن سالمی داشته باشد، هرگز تقاضای چنین چیزهایی را نمیکند و نکته همین جاست. در دوران اعتیاد فعال، ذهن ما سالم نبود. هر روزی که اعتیاد خود را سپری میکردیم، انتظار تأثیرات بیماری مرگبار، تحقیر، سوء استفاده، فقر و فلاکت، حبس، مرگ در اثر خشونت و حتی مرگ در اثر حماقت محض را میکشیدیم. در این شرایط، تقاضای سکته قلبی یا تصادف مرگبار خیلی هم دور از انتظار به نظر نمیرسد، بلکه نشان میدهد چقدر بیعقل بودهایم.  

برنامه، انجمن، نیروی برتر همگی در کنار هم معجزه کردهاند. قدم دوم امیدی بیهوده نیست، بلکه واقعیت است. با دانستن میزان عدم سلامت عقلی که دچار آن بودهایم، میتوانیم هر چه بیشتر از نیروی معجزهآسایی که تا به حال سلامت عقل را به ما باز گردانده است، سپاسگزاری کنیم. به این خاطر، واقعاً سپاسگزاریم. فقط برای امروز:  زمانی را برای به یاد آوردن میزان عدم سلامت عقل خود در دوران اعتیاد اختصاص میدهم. سپس، از نیروی برتر خود به خاطر سلامت عقلی که به زندگی من باز گردانده شده، شکرگزاری میکنم.
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : شنبه 17 آبان 1393

                              ابراز و دریافت عشق

«...ابراز عشق میکنیم، زیرا این عشق به رایگان به ما بخشیده شده است. وقتی نحوه ابراز عشق را یاد میگیریم، مرزهای جدیدی به روی ما باز میشود. عشق میتواند جریان انرژی زندگی از فردی به فرد دیگر باشد.»


ابراز و دریافت عشق، اساس زندگی است. این امر وجه مشترکی همگانی است که ما را با اطرافیان خود مرتبط میسازد. اعتیاد ما را از این ارتباط محروم کرد و ما را در خود محبوس نگاه داشت.   

عشقی که در برنامه NA پیدا میکنیم، دنیا را دوباره به روی ما میگشاید. قفس اعتیاد را که زمانی در آن محبوس بودیم، باز میکند. از طریق دریافت عشق از اعضای NA شاید برای اولین بار متوجه شویم عشق چیست و چه کار میتواند انجام دهد. از اعضای انجمن میشنویم که درباره مشارکت کردن عشق صحبت میکنند و استحکامی را که این امر به زندگی آنها میبخشد، احساس میکنیم.    

کم کم میپنداریم اگر ابراز و دریافت عشق معنای زیادی برای دیگران دارد، میتواند به زندگی ما نیز معنا دهد. احساس میکنیم در آستانه کشف بزرگی هستیم، اما با این وجود، احساس میکنیم اگر عشق خود را در میان نگذاریم، معنای عشق را کاملاً درک نمیکنیم. این کار را امتحان میکنیم و ارتباط گمشده میان خود و دنیا را کشف میکنیم. 

امروز، متوجه میشویم آنچه آنها میگفتند، درست بود: «ما فقط با مشارکت کردن آنچه كه داریم می‌توانیم آن را حفظ كنیم.»

فقط برای امروز:  زندگی مرز جدیدی برای من است و وسیلهای که برای جستجوی آن استفاده میکنم، عشق است. عشقی را که دریافت کرده به رایگان ابراز میکنم.

 "... Myknym love, because this love is given to us for free. When Mygyrym learn how to express love, we open new frontiers in the Myshvd. Mytvand love the life energy from one person to another. "
Express and receive love, on life. This is what we have in common with their environment-related public Mysazd. Addiction deprives us of the connection we have to look at themselves trapped. 


Myknym find love in the NA program, visit us again Mygshayd. We were trapped in the cage of addiction once again Myknd. Through the love of NA members may first notice what is love and what do Mytvand. Board members Myshnvym talk about sharing the love and strength that this life Myknnd Mybkhshd feel Myknym. 


If it means a lot to express and receive love little Mypndarym others, Mytvand to give our lives meaning. Myknym feel are on the verge of a great discovery, however, feels the limit Myknym if his love, fully understand the meaning of love Nmyknym. Myknym try it and lost relationship between himself and the world discovered Myknym. 


Today, discover what they Mygftnd Myshvym, was right: "We're just sharing what we can save it." 


 
Just for today: a new frontier for my life and use it to search Vsylhay Myknm, love. Myknm express the love we have received for free.


:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : سه شنبه 13 آبان 1393

                         تحمل مشکلات حل نشده

«داشتن دوستانی که در مواقع صدمه دیدن از ما مراقبت میکنند، مؤثر است.»


راه حل اکثر مشکلات ما ساده است. با راهنما تماس میگیریم، دعا میکنیم، قدمها را کار میکنیم یا به جلسهای میرویم. اما درباره موقعیتهایی که مشکلات ما همچنان ادامه دارد و راه حلی پیش روی ما نیست، چطور؟

اکثر ما میدانیم زندگی در موقعیتی دردناکمشکلی که صرفاً قرار نیست برطرف شودچگونه است. برای برخی از ما این مشکل، یک بیماری مهلک و لاعلاج است. برخی از ما صاحب فرزندان اصلاحناپذیری هستیم. برخی از ما متوجه میشویم که درآمد ما صرفاً جوابگوی هزینههای زندگی نیست. برخی از ما از دوست یا عضوی از خانواده که به بیماری مزمنی مبتلاست، مراقبت میکنیم.  

افرادی در بین ما که تا به حال مجبور به تحمل مشکلی حلنشده بودهاند، از آرامشی که در نتیجه صحبت درباره مشکل خود با دوستان در حال بهبودی حاصل میشود، مطلع هستند. شاید در نتیجه شوخی وخنده کمی آرامش پیدا کنیم. شاید دوستان در غم ما شریک شوند و با ما همدردی کنند. آنها با هر کاری که انجام میدهند، بار مشکلات ما را سبک میکنند. آنها شاید قادر به حل مشکل یا رفع احساسات دردناک ما نباشند، اما صرفاً دانستن اینکه مورد عشق و توجه قرار گرفتهایم، مشکلات ما را قابل تحمل میسازد. هرگز دوباره مجبور نیستیم با درد خود تنها بمانیم.         


فقط برای امروز:  مشکلاتی که قادر به حل آنها نیستم از طریق صحبت با یک دوست قابل تحمل میشوند. 


Tolerance unsolved problems 


"We have friends that often damage the Myknnd care, is effective." 
Most of our problems have simple solutions. Help Contact with Mygyrym, pray Myknym steps or Jls·hay Myrvym Myknym work. But we continue Mvqythayy the problems and solutions facing us is, how? 


Most of us live in Mydanym painful situation-problem-how is simply not going to be resolved. For some of us this problem, a fatal and incurable disease. Some of us are the children Aslahnapzyry. Some of us realize that our revenues are accounted for as Hzynhhay Myshvym life. Some of us have a friend or family member who has a chronic illness has a Myknym care. 


Those among us who has ever had to endure Hlnshdh Bvdhand problems of peace as a result of talking about their problems with friends are Myshvd improvement, informed. Humor and laughter may thus find little comfort. We share our grief and sympathy may be friend. They do whatever Mydhnd, burden us Myknnd style. They may not be able to solve our problems or resolve painful emotions, but merely knowing that the love and attention Grfthaym, Mysazd our problems bearable. Never again do not have to stay alone with his pain. 
Just for today: I can solve problems by talking to a friend of reform onto tolerated.
:: مرتبط با: فقط برای امروز , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 11 آبان 1393
                                   شهامت

«ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت عمل میکند.»معتادان گمنام جای ترس نیست! رویارویی با زندگی آن طور که هست، بدون مصرف مواد همواره آسان نیست. بهبودی مستلزم چیزی فراتر از فعالیت سخت است؛ مستلزم میزان زیادی شهامت است. 

با این وجود، شهامت چیست؟ نگاهی سریع به فرهنگ لغت به ما خواهد گفت. وقتی به جای عقبنشینی از هر چیزی که فکر میکنیم مشکل، خطرناک یا دردناک است، با آن روبرو میشویم، شهامت داریم. شهامت به معنای دلیر بودن، هدف داشتن و روحیه داشتن است. پس شهامت واقعاً چیست؟ شهامت یک نگرش است، نگرشی حاکی از استقامت.    

استقامت چیزی است که یک معتاد در بهبودی واقعاً بدان نیاز دارد. تعهد میدهیم تا صرف نظر از هر چه که اتفاق میافتد به برنامه خود پایبند باشیم و از مصرف دوری کنیم. یک معتاد شجاع فردی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی مصرف نمیکند.  

چه چیزی به ما شهامت میدهد؟ برقراری رابطه با نیرویی برتر قدرت و شهامت لازم برای پاک ماندن را در اختیار ما قرار میدهد. میدانیم که تا وقتی در پناه مراقبت خداوند هستیم، قدرت مورد نیاز برای رویارویی با زندگی آن طور که هست را در اختیار داریم.


فقط برای امروز:  نیرویی برتر دارم که در همه شرایط از من مراقبت میکند. امروز با دانستن این موضوع، برای به دست آوردن روحیه شهامت تلاش میکنمDare 

"Our newfound faith in the future as a strong basis for Myknd fearless." Narcotics Anonymous is not a place of fear! Deal with life as it is, without the use of drugs is not always easy. Recovery requires more than just hard work, requires a lot of courage. 

However, what is courage? A quick look at the dictionary will tell us. When Qbnshyny rather than anything else Myknym difficult, dangerous or painful, Myshvym face it, we have courage. Courage means being courageous, having the intent and spirit. So really, what is courage? Courage is an attitude, an attitude indicative of endurance. 

Endurance is something that really needs an addict in recovery. Regardless of whatever happens Myaftd Mydhym commitment to adhere to your plan and we're taking away. An addict is someone who is brave and never under any circumstances use Nmyknd. 

What gives us courage Mydhd? Relationship with the superior force of strength and courage it takes to clean your stay with us Mydhd.میدانیم که تا وقتی در پناه مراقبت خداوند هستیم، قدرت مورد نیاز برای رویارویی با زندگی آن طور که هست را در اختیار داریم. 


Just for today: I will always take care of me Myknd superior force. Knowing this, today, to gain the moral courage to attempt Myknm
:: مرتبط با: فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 8 آبان 1393

                         راهی به سوی خویشتنپذیری

«مؤثرترین راه دستیابی به خویشتنپذیری،کارکرد قدمهای دوازدهگانه بهبودی است.»


اعتیاد برای بسیاری از ما مایه خجالت بوده است. خود را از دیگران پنهان کردهایم و مطمئن بودیم اگر کسی متوجه هویت واقعی ما شود، ما را طرد خواهد کرد. NA به ما کمک میکند خویشتنپذیری را یاد بگیریم.

بسیاری از ما صرفاً با حضور در جلسات آرامش زیادی به دست میآوریم، به شرح حال دیگرانگوش میدهیم و متوجه میشویم آن ها هم همان احساسی را دارند که ما نسبت به خود داشتهایم. وقتی دیگران صادقانه در مورد واقعیت وجود خود با ما صادقانه مشارکت میکنند، ما نیز در انجام همین کار احساس راحتی میکنیم. وقتی یاد میگیریم که درباره خود حقیقت را به دیگران بگوییم، یاد میگیریم خود را بپذیریم.   

اما تمایل به آشکار کردن اطلاعاتی درباره خود برای دیگران تنها آغاز کار است. وقتی چیزهایی را که موجب ناراحتی ما در زندگی میشوند با دیگران در میان گذاشتیم، به یافتن راهی متفاوت برای زندگی نیاز داریم و در اینجاست که قدمها به کمک ما میآیند. درکی از نیروی برتر به دست میآوریم. زندگی خود را به تفصیل ارزیابی میکنیم و درباره ارزیابی خود با راهنما بحث میکنیم. از خداوندی که درک میکنیم، درخواست میکنیم نواقص شخصیتی ما – کمبودهایی که عامل مشکلات ما هستند - را برطرف نماید. مسئولیت کارهایی را که انجام دادهایم، میپذیریم و خسارات ناشی از آنها را جبران میکنیم. همه این مقررات را در زندگی روزمره خود به کار میگیریم و "این اصول را در همه امور خود اجرا میکنیم." 

از طریق کارکرد قدمها، میتوانیم مایه افتخار خود شویم. میتوانیم آزادانه حقیقت را درباره خود بگوییم، چراکه چیزی برای پنهان کردن نداریم. 


فقط برای امروز:  در مسیر دستیابی به خویشتنپذیری حرکت میکنم. در صحنه حاضر میشوم، حقیقت را میگویم و قدمها را کارمی‌کنم. 


"The most effective way to achieve Khvyshtnpzyry, Dvazdhganh step function improvement." 
Addiction is an embarrassment to many of us. Krdhaym hide their real identity and were sure if anyone noticed us, we will reject. NA Myknd Khvyshtnpzyry help us learn. 


Many of us are very comfortable with attending meetings of the Myvrym, the history Dygrangvsh Myshvym Mydhym and noticed they also have the same feeling that we have to Dashthaym. When people are honest about their true partnership with us candid Myknnd, we also do the same Myknym comfortable. When I learned about his Mygyrym tell the truth to others, learn to accept your Mygyrym. 


But the willingness to disclose information about themselves to others is just the beginning. When things in life that cause us discomfort reform onto shared with others, we need to find a different way of life and here to help us Myynd steps. Understanding of the Myvrym superior force. Myknym detailed evaluation and self-assessment of its life with Help Myknym discussion. Myknym understanding of God, our character defects Myknym request - deficiencies that cause our problems - to solve. What responsibilities do Dadhaym, Mypzyrym and damages to compensate them Myknym. All these rules in your daily life and work Mygyrym "these principles in all our affairs Myknym run." 


By working the steps, we Mytvanym his honor. Mytvanym freely tell the truth about themselves, because they have nothing to hide.

:: مرتبط با: فقط برای امروز , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 4 آبان 1393

لگوی جدید زندگی

«اگر از چیزی که داریم استفاده نکنیم، آن را ازدست خواهیم داد.»


اعتیاد به زندگی ما الگو و به همراه آن معنایی بیشک بیمارگونه و تاریک داد. ولی به هر حال یک معنا داد. برنامه بهبودی معتادان گمنام به ما الگوی جدیدی برای زندگی ارائه میکند تا آن را با برنامههای قدیمی خود جایگزین کنیم. با این الگوی جدید، معنای جدیدی حاکی از روشنی و امید وارد زندگی ما میشود.    

این الگوی جدید زندگی چیست؟ به جای انزوا، مصاحبت به دست میآوریم. به جای زندگی کورکورانه و تکرار مداوم اشتباهات گذشته، مرتب خود را بررسی میکنیم و برای حفظ رشد چیزهایی که به ما کمک میکند و کنار گذاشتن چیزهایی که به ما کمک نمیکند، از آزادی برخورداریم. به جای تلاش مداوم برای گذران زندگی با تکیه بر نیروی محدود خود، رابطهای آگاهانه را با نیرویی مهربان و برتر از خود برقرار میکنیم. 

زندگی ما باید الگویی داشته باشد. برای حفظ بهبودی باید الگوهای جدیدی را که برنامه به ما آموخته، حفظ کنیم. از طریق توجه منظم به این الگوها، رهایی خود از بیماری کشنده اعتیاد را تداوم میبخشیم و معنایی را که بهبودی در زندگی ما به وجود آورده، حفظ میکنیم.


فقط برای امروز:  الگوی جدیدی را در زندگی خود شروع میکنم: مراقبت منظم از بهبودی خود.New model live 


"If we do not use it, we lose it." 
Addiction to model our lives, and with it the sense Byshk sick and dark. However, there was a sense. Narcotics Anonymous recovery program, we provide a new paradigm for life Myknd to replace it with your old Brnamhhay. With this new model, suggests a new sense of light and hope into our lives Myshvd. 


What is the new pattern of life? Instead of isolation, the Myvrym companionship. Instead of living blindly and repeat past mistakes, and to keep a regular check Myknym things that help us grow and put aside the things that help us Nmyknd Myknd, enjoy freedom. Instead of constantly trying to make a living by relying on their limited resources, and best of its kind established Rabthay informed by strength Myknym. 


Our life should be a pattern. To keep the model's recovery plan should have taught us, protect us. Through regular attention to these patterns, their escape from the deadly disease of addiction Mybkhshym continuity and meaning in life, we have created the recovery, preservation Myknym. 
Just for today: a new pattern in your life, start Myknm: regular care of your recovery.:: مرتبط با: قدم های دوازده گانه , فقط برای امروز ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : چهارشنبه 16 مهر 1393

               

«قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نمیسازد.»


نشان دادن اشتباهات دیگران چقدر آسان است! این امر علتی دارد: نواقصی که به راحتترین شکل ممکن در دیگران شناسایی میکنیم، اغلب نواقصی هستند که در شخصیت خود بیشترین آشنایی را با آنها داریم. شاید متوجه تمایل بهترین دوستان خود به خرج کردن پول زیاد شویم، اما اگر عادتهای خرج کردن خود را بررسی کنیم، احتمالاً متوجه همین افراط شویم. شاید به این نتیجه برسیم که راهنمای ما در خدمت شرکت بسیار فعال دارد، اما متوجه میشویم به خاطر مسئولیتهای خدماترسانی پیدرپی خود، در سه هفته گذشته حتی یک روز تعطیل را هم با خانواده خود سپری نکردهایم. 

چیزهایی که درباره اعضای انجمن خود از آنها متنفریم اغلب همان چیزهایی هستند که درباره خود به شدت از آنها متنفریم. میتوانیم از این مشاهده به سود روحانیت خود استفاده کنیم. وقتی با تمایل ناگهانی به قضاوت درباره فردی دیگر تحریک میشویم، میتوانیم این تمایل را طوری هدایت کنیم که منجر به شناخت بهتر ما از نواقص خود گردد. آنچه مشاهده میکنیم، اعمال ما را به سوی بهبودی هدایت میکند و به ما کمک میکند سلامت عاطفی خود را به دست آوریم و به افرادی خوشبخت تبدیل شویم.    


فقط برای امروز:  با مشاهده نواقص شخصیتی دیگران، نواقص خود را شناسایی میکنم.

By observing other character defects , identify its shortcomings Myknm:: مرتبط با: فقط برای امروز , قدم های دوازده گانه ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : جمعه 4 مهر 1393
 

 


 
< ><>