l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مطالب فروردین 1399
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی چیست؟

بسیاری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می آوریم ، در واقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستیم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ ... ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می زنیم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می گیرﯾﻢ .

ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ :

١ - ﺧﻮﺍﺏ

٢ - غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ

٣ - ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

٤ - ﺗﻔﺮﯾﺢ

٥ - ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ

٦ - ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ میکنیم از دیگران، ﺩﺯﺩﯼِ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻨﯿﻢ .

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل می شود :

١ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ :

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهدید و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮساندن دیگران ﻭ رفتارهای پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ میگیرﻧﺪ .

٢ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ :

ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎی خود ، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ می كنند و در پایان می گویند : ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ . هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زیرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮچه بگویید ، آنها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند كرد و فقط می خوﺍهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊی خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ كنند .

٣ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ :

ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می كنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظیر ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسیار است.

٤ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ :

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊی هستند ﻭ معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﻣﯿﺘﻮانند ﺑﺰنند. ﻗﻬﺮ می کنند ﻭ سكوت می كنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ می خواهند ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

ای خداوند ـ ای ترنم همیشگی و دلربا!

ای که وجود عظیم تو همه شادی ها را ارزانی ام میکند.

ای که به ناگهان تکان دادی همه ی پنجره های غفلت من را ...

ای تنهاترین صدای آرامش..

ای همیشه تازه...

ای خیر مطلق...

امروز همه چیز را به دستان مهربان تو میسپارم و پنجره ی دلم را به روی نیکی ها و شادیها میگشایم تا شامه ام لبریز از بوی یار شود...

و از این عطر آکنده از عشق و آرامش که هر لحظه در هوا جاریست لذت میبرم....

@myahyas

@mysyahyabot

#memyahyas

#کمکورهایی کمک و رهایی

https://t.me/Myahys

https://telegram.me/myahyas

http://sam226y.mihanblog.com

https://www.instagram.com/p/B-thIIVJR_o/?igshid=13...
ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 21 فروردین 1399

 • قــرار نیست در زندگی مان همیشه درگیر مشکلات باشیم. قرار نیست نتوانیم به رؤیاهایمان دست پیدا کنیم یا نتوانیم به دیگران کمک کنیم. کمبود، سرنوشت نـهایی ما نیست.
 • شما خلق شده اید تا در فـراوانی زندگی کنید. اما اگر خودتـان را همیشه درگیر مشکلات بکنید، به راحتی باور کمبود در شما گسترش می یابد. باورهایی مثل:

 • من هیچوقت تـوان مالی برای خرید یک خانه زیبا را نـدارم
 • من هیچوقت نمی توانم خـانواده ام را از لحاظ مالی تأمین کنم.
 • تا زمـانی که به کمبود فکر کنی هیچوقت به «ثروت بیش از حد» دست نمی یابی.

  شما باید باور کمبود را در خود از بین ببرید و باور فـراوانی را در خود به وجود آورید. خداوند از راه هایی می تواند فراوانی را وارد زندگی شـما بکند که شما هیچوقت فکرش را هم نمی تـوانید بکنید.

  او برای این کار، هیچ محدودیتی بـرای شما به خاطر شغل تان، تحصیلات تان یا خانـواده ای که در آن بزرگ شده اید، قائل نیست. اگر شما به او اعتماد کنید، او چیزی فـراتر از درآمد و حقوقتان و همچنین فراتـر از هرآنچه که تا به حال هر کسی در خـانواده تان دیده است، نصیب تان می کند.

  هیچ وقت برای خدا تعیین تکلیف نکنید.

  چه بسا خدا خیر بیشتری رو براتون بخواد و شما با اصرار و دعا مانع بشید.

  خیلی ها راضی نیستن به داشته هاشون و همیشه ناراحتن

  اما واقعا از رنگ خدا چه رنگی قشنگتره تو دنیا، اینکه همیشه کنارته اونم ابرقدرت جهان که همه جهان رو آفریده و چشم ازت برنمیداره، این قشنگ نیست؟؟

  دعا کن از خدا بخواه

  اما اگه داد یا نداد، رابطتتو باهش خراب نکن، چون اون چیزایی میدونه که تو هیچ وقت شاید متوجه نشی .

  خوبه انسان بی ادب نباشه و با خدا همیشه رفیق باشه

  و شاید بزرگترین هنر انسان هم همینه که تو امتحان و شرایط سخت از ادب و اخلاق با مردم و دوستی با خدا جدا نشه

  @myahyas

  @mysyahyabot

  #memyahyas

  #کمکورهایی کمک و رهایی

  https://t.me/Myahys

  https://telegram.me/myahyas

  http://sam226y.mihanblog.com

  https://www.instagram.com/p/B-kqfCGJM-w/?igshid=v9...
  ن : محمد یحیی (ص )
  ت : یکشنبه 17 فروردین 1399

  پذیرش ، جایگزین رنجش ، عشق جایگزین عصبانیت و ایمان ، جایگزین ترس می شود .

  خوش اقبالی در آن است که برای ما فقط یک راه وجود دارد ، آخرین فرصت : ما باید مثلث خود مشغولی را متلاشی کنیم . ما باید یا رشد کنیم و یا خواهیم مرد .

  واکنش ما در مقابل مردم ، مکان ها و یا چیزها ، به این گونه است :

  منفی--->رنجش،عصبانیت،ترس

  آینده حال گذشته

  مثبت--->پذیرش،عشق،ایمان

  http://sam226y.mihanblog.com/

  @myahyas

  @mysyahyabot

  #memyahyas

  #کمکورهایی کمک و رهایی

  https://telegram.me/myahyas

  http://sam226y.mihanblog.com

  روزیکه مردم بفهمند

  هیچ چیز عیب نیست

  جز قضاوت ومسخره کردن دیگران.

  هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس.

  هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران.

  هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت.

  هیچ دینی با ارزشتر از انسانیت نیست.....

  هیچ چیز جاودانه نمیماند جز عشق…

  هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی و بدی....

  هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست....

  هیچ دشمنی خطرناکتر از جهل نیست...

  زمین تبدیل میشد به بهشتی سراسر عشق ومهربانی.....
  ن : محمد یحیی (ص )
  ت : دوشنبه 11 فروردین 1399

  فکرشو میکردین دلتون برای رفتن تا سر کوچه تنگ بشه؟

  یا برای خوردن بی دغدغه یه تیکه نون سالم؟ برای بغل کردن بچه هاتون بدون نگرانی از انتقال ویروس؟ برای ملاقات و گفتگوی ساده با پدر و مادر؟

  آدم فکر میکنه اینها که همیشه هستند، ولی وقتی این چیزا رو از دست میدیم و یا برامون سخت میشه تازه میفهمیم که زندگی بدون این چیزا رو دوست نداریم.

  خیابون بدون ترافیک رو دوست نداریم وقتی میدونیم بقیه از هراس بیماری توی خونه موندن.

  خیلی هامون بغض کردیم با دیدن خیابونهای خلوت شب عید، مغازه های خالی و...

  شاید کرونا یادمون بندازه که انسانیم!

  شاید یادمون بندازه که در برابر حال همدیگه مسئولیم!

  یادمون بندازه که حالِ بدِ تو باید دغدغه من هم باشه، چون ممکنه فردا به من هم سرایت کنه!

  شاید دوباره یادمون بندازه که انسانیم و آفریده شدیم برای مهربانی کردن، برای لذت بردن، برای ساختن و جلو رفتن و تبدیل کردن دنیا به جایی بهتر برای زندگی.

  روزگار جالبی نیست، ولی زمان خوبیه که یه کمی بیشتر، به جایگاه و شأن انسانی فکر کنیم....

  این روزها بیشتر از آنکه برای من روزهای ترس و اضطراب باشد، روزهای تعجب و شگفتی است.

  از کسانی که

  به خاطر تفریح و لذت زودگذر و چند روزه جان خودشان و دیگران را به خطر می اندازند.

  تا کسانی که

  با بی خوابی و ایثار و تحمل دوری از خانواده و یا دوختن ماسک و کارهای جهادی از جان خودشان می گذرند تا به دیگران حیات ببخشند.

  دنیای شگفتی ها شده

  همین حوالی درهای حرم را می شکنند تا امام را احترام کنند!!!!!!!

  و از آن طرف عده ای از آن سر دنیا دست به دامن خداوند شده اند تا راه نجاتشان را بجویند.

  عده ای لوازم مورد نیاز مردم را انبار میکنند،به امید فشار بر مردم و سود بیشتر...

  عده ای اجاره بهای خود را می بخشند.

  آری، دنیای شگفتی هاست..

  انگار خداوند دقیقا بهشت و جهنم را در زمین برانگیخته تا همگان انتخاب کنند کدام را می خواهند؟؟

  و کسانی که در همین جهنم می سوزند و ابدی می‌شوند

  و بعضی دیگر سیاوش وار سپیدتر و پاکتر بیرون می آیند و به دارالسلام و بهشت جاویدان می رسند.

  فارغ از هر دین و مذهب امیدوارم بتوانیم به سلامتی از دل آتش حرص، خودخواهی، بدبینی، ناامیدی و ترس... بیرون بیاییم.

  ایمان دارم بهشت در همین نزدیکی است.

  کافیست دستمان در دستان خدا و دوستانش بگذاریم بدون شک سالم به مقصد میرسیم.

  ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...

  ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻡ

  ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ

  ما اگر مانده ز راه

  خسته و درمانده شدیم

  پشت پرچین بلندِ غمِ تو

  روی زخم دل ناباور من

  ﺩﺭ پسِ ﭘﺮﺩۀ ﺍشک ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

  مأﻣﻦ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ...

  ﺍﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ

  ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

  در پسِ هر نفسی

  که فرو می‌رود و می‌آید

  در پسِ ضربۀ نبضی‌ست که در گردن ماست

  ما اگر تنهاییم ،

  من و تو گمشده‌ایم !

  او همینجاست کنار من و تو

  ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ...

  ﺗﺎ ﺑه سویش ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ

  ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺠﺰ

  ﻭ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ

  ﻣﻮنس ﻭﺍقعیِ ﺧﻠﻮت ﻣﺎﺳﺖ ...

  @myahyas

  @mysyahyabot

  #memyahyas

  #کمکورهایی کمک و رهایی

  https://telegram.me/myahyas

  http://sam226y.mihanblog.com
  ن : محمد یحیی (ص )
  ت : یکشنبه 10 فروردین 1399

  #نیاز_مبرم و حیاتی ما و عزیزانمون، تبسم و سپاسِ سبز ما هست. خودت و اونها رو از تبسم زیبا و سپاس گرمت محروم نکن!

  شخصیت و روحیه ات رو با تبسم و سپاسگزاری، لطافت و وُسعت ببخش! .

  این دو، تو را شاد و شکوفا می کند. ثمره و بهره ات رو از زندگی تصاعدی بالا می برد.

  #لبخند بزن و خدا رو عمیقا شاکر باش برای همه نعمتهایش.

  برای #خانواده ات هنگامی که دور هم جمع شده اید، برای نگاه مادرت، #چهره ی پدرت، #نجابت همسرت، شادی فرزندانت. برای دورهم نشستن بر سر #سفره ای که غذایش توسط عزیزترین هایت طبخ گردیده!

  برای زمانی که سر کار میری، برای صحت و سلامتت، برای فرصتِ حیات و جبران گذشته ... و برای همه نعمتهایی که نمیتوانیم اونها رو شمارش کنیم.

  دوست عزیزتر از جانم!

  سخاوتمندانه لبخند بزن و شکر نما،

  بخند و شاد باش که تو، #خدا رو داری و در برابر او سجده میکنی! خدایی که کم میخواهد و زود راضی می شود.

  خدا شادی و تبسم تو را دوست دارد این را باور کن!

  عزیزانت به تبسم و سپاست عمیقا احتیاج دارند این را بفهم و از آن بُخل نورز،

  دوست خوبم، امسال را برای خودت #سال_تبسم_و_سپاس، نام گذاری کن، اگر آخر سال بد دیدی، هرچه خواستی بر من بگو!

  پروردگارت را با این دو خصلت زیبا #عبادت کن!

  در مسیر زندگی بجای شناور بـودن، #شناگر_باش...

  این فقط یک جمله نیست، دیدگاهى بزرگ است...

  افکار از چنان قــدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند...

  بنابراین باید بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در اهداف خود به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بــزرگی دست یابیم...

  می‌بایست حركت كــرد، اگر بخواهیم جایى در انتظار معجزهاى بایستیم و صبر كنیم هرگز موفق نخواهیم شد...

  معجزه روحیه پیروزمندانه‌ی ماست،

  معجزه افكار مثبت و رو به رشد مـاست،

  معجزه برنامه ریزى ذهنى براى رسیدن به اهداف كوچک یا بـزرگ ماست!!

  "پس باید حركت كرد و شناگــر بود.

  @myahyas

  @mysyahyabot

  #memyahyas

  #کمکورهایی کمک و رهایی

  https://telegram.me/myahyas

  http://sam226y.mihanblog.com


  https://www.instagram.com/p/B-Fwu0vpVZG/?igshid=1n54ee1jsbodo
  ن : محمد یحیی (ص )
  ت : چهارشنبه 6 فروردین 1399
   
  < ><>