تبلیغات
l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - رهایی از....
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

درطول زندگی با خودمشغولی مثل

ترس ؛ عصبانیت و رنجش

دست به گریبان خواهیم بود این نقصی

نیست کـه بتوانیم بـه یـک باره آن را

رها کنیم وبارهاوبارها فعـال می شود

هرچه ناتوانی مان را بیشتر

می پذیریم، قدرت عمیق تری

را برای اقدام بعمل در زندگی

مان پیدا می کنیم..!!!

رکود : ترس و تردید به بار می‌آورد ، و عمل اعتمادبه‌نفس : شجاعت می‌آفریند.

بیماری اعتیاد شبانه روز تلاش میکند تا ما را متقاعد کند که درمان شده ایم و میتوانیم از پس هر کاری بر بیائیم!!!

رشد در بهبودے ، آنچه که باید بدانیم

ﺍﺯ آﻫﺴﺘﻪ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ،

ﺍﺯ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﮐﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺘﺮﺱ !

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

اﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎیے.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﯿﺪﻥ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

منفیها ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺑﺎﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻥ.

بهبودے یعنے:

ﺑﺎ إﺣﺴﺎﺳﺎﺕِ ﻭﺍقعےِ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻥ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے یعنے:

ﺗﺮﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ.

ﺑﻬﺒﻮﺩے ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺍﺳﺖ.

پاکے یک اقدام است مانندِ تمایل تا اقدام و تمایل نباشد بهبودے شروع نمےشود.

لازمهِ بهبودے پاکے میباشد و لازمهِ پاکے پرهـــــیز.

پاکے را خودمان مےبینیم،

ولے بهبودے را دیگران.

بهبودے مثلِ عطر میماند که به خودت میزنے،خودت بوےِ عطرش را حس نمکنے دیگران حس مےکنند.

تمرین کردن اصولی از جمـــــله

صـــــداقت، شهـــــامت و ایـــــمان،

دریچه امکاناتی از جمله عشق،

پذیـــــرش و اعتـــــماد را به روی

زندگی مان می گشاید!!!

‍ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﺡ :

۱ . ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ .

۲ . ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ .

۳ . ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺭﺍﺩﯼ .

۴ . ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ .

۵ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ .

۶ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ .

۷ . ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ .

۸ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ .

۹ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

۱۰ . ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

١١ . ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻨﺪ .

١٢ . ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻭﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺁﻓﺮﯾﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﭼﻬﺮﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .

@myahyas

https://telegram.me/myahyas


ن : محمد یحیی (ص )
ت : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
< ><>