تبلیغات
l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - نشانه های بیداری روحانی
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

12نشانه بیداری

ﻛﻤﻚ و ﺭﻫﺎﻳﻲ

 ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭحانی

.۱ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ .

.۲ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ .

.۳ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺭﺍﺩﯼ .

.۴ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ .

.۵ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ .

.۶ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ

.۷ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ .

.۸ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ .

.۹ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .

.۱۰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

.١١ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﯿﺪ .

.١٢ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ :...

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،

ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﺖ

ﻛﻪ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ

ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﻮﺩ ،

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؛

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﻮﻳﺪ ،

ﻫﻤﻪ ﻱ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ

ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻔﺎﯼ ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩ.

کانــال مطاﻟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﻤﻚ و ﺭﻫﺎﻳﻲ. پروردگار!

خود را تقدیم تو می‌دارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی.

از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده‌ات را بهتر توانم.

مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم کرد.

باشد که بر اراده‌ات گردن نهم. (آمین).ﺁﻳﺪﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻤﻚ و ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺭﺩ

https://telegram.me/myahyas ﺁﻳﺪﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻤﻚ و ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ https://telegram.me/myahyas

https://telegram.me/myahyas

کمک و رهایی

داداش خسته نباشی در صورت امکان لینک ما رو هم در اختیار دوستان همدرد بزار ممنون می شویم 

 ربات کمک و رهایی

@mysyahyabo 

https://t.me/mysyahyabot

mysyahyabot@

mysyahyabot

@
:: برچسب‌ها: بیداری روحانی , دشمنان درون , گفتارها و کردارها , راهزنی و تاراج , اندیشه ها , ربات کمک و رهایی ,
:: لینک های مرتبط: تلگرام , اینستاگرام , ربات کمک و رهایی در تلگرام ,
ن : محمد یحیی (ص )
ت : یکشنبه 1 بهمن 1396
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
زیر قابلمه ای hotman