l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - سئوالات از قدم یک تا دوازده
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه


الف) ما اقرار كردیم كه در برابر اعتیادمان عاجز بودیم..............

1-   مفهوم عاجز چیست ؟

2- پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل مواد مخدّر بزنید.

3-مفهم وسوسه چیست ؟

4-درمورد وسوسة فكری پس از ترك كه منجر به شروع مجدد شده است پنج مثال زنده بیاورید.

5-مفهوم انحراف فكری معتاد گونه چیست ؟

6-چرا برخلاف تمام قول و قرار ها و دلایل خوبی كه برای درحالت ترك باقی ماندن وجود دارد این فكر احمقانة همه دلایل خوب را كنار می زند ؟

7-چرا نمی توانیم از تجربة درد آور تركهای قبلی برای خودداری از شروع مجدد استفاده كنیم ؟

8-آیا هرگز به عواقب اولین بار مصرف بعد از ترك فكر كرده اید؟‌( در گذشته و حال )

9-درمورد توجیه ( بهانة ) لغزش های خود پنج مثال زنده بزنید .

10-آیا در مورد مواد مخدّر حق انتخاب دارید ؟ اگر دارید توضیح دهید و اگر ندارید چگونه ودر چه نقطه ای آنرا از دست داده اید ؟

11-آیا پس از لغزش هایتان فكر می كردید كه این بار با دفعات دیگر تفاوت خواهد داشت ؟
12-آیا فكر می كنید كه با افراد عادی تفاوت دارید؟ توضیح دهید؟
‌13-آیا فكر می كنید كه دیگر نمی توانید مواد مخدر مصرف كنید ؟ اگر این طور است چرا؟

14-آیا لغزش یكباره اتفاق می افتد؟

15-چه حائلی بین شما و لغزش وجود دارد ؟

16-آیا تنها شرط عضویت در این برنامه كه تمایل به قطع مصرف است ، برای پاك نگه داشتن شما كافی است ؟

17-اقرار كردن با پذیرفتن چه فرقی دارد؟

18-درچه صورت می توانید بگویید كه قسمت اول قدم یك را درابطه با مواد مخدر برداشته اید؟

19- چرا در قدم اول از فعل گذشته عاجز بودیم استفاده شده است؟

20-آیا شما در مقابل اعتیاد عاجز بودید یا عاجز هستید ؟ توضیح دهید .

ب) ........................... و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود .

1-مفهوم از دست دادن اختیار زندگی چیست ؟

2-پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختیار امور زندگی بنویسید .

توضیح دهید كه اختیار چه چیزهایی در زندگی از دستتان خارج شده بود ؟ مثلاً مكان و محیط خانه و خانواده ، كار و حرفه ، پول ، روابط اجتماعی و جنسی ، احساسات و عواطف افكار معنویات و .... ( در مورد هركدام یك مثال زنده بزنید)

مابه این رسیدیم كه یك قدرت مافوق میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

1-آیا قبل از آشنائی با معتادان گمنام اعتقاد داشتید كه فكرتان قدرتمند است و قادرید به كمك آن تمام مشكلات خود را حل كنید ؟

2-آیا اعتقاد مذهبی دارید یا خیر ؟ توضیح دهید .

3-آیا تاكنون مذهب شناخته ای را رد كرده اید ؟‌

4-آیا اعتقاد دارید كه قدرتی مافوق قدرت شما وجود دارد ؟ اگر جواب مثبت است نشانه های آن چیست ودر زندگی شما چه نقشی دارد ؟

5-تصویر ذهنی خود را از خدا بیان كنید .

6-آیا در زندگیتان ترسی دارید ؟ مانند ، ترس از مردم ، عدم امنیت اجتماعی ، اقتصادی و...

7-آیا می توانید خود محوری های خود را در زندگی تشخیص دهید ؟ لطفآً مثال بزنید .

8-در چه بخشی از زندگیتان احساس می كنید كه كنترل كم و یا اصلاً نداشتید ؟

9-كدامیك از احساسات و رفتار ذیل شمارا به درد سر انداخته است؟ خشم، انتقام ، حسادت ، غرور،  ‌سرزنش دیگران ، افسوس و تأسف خوردن به حال خود .

10-آیا خود را فرد مثبتی می دانید ؟ در كدام قسمت از زندگیتان مثبت بوده اید ؟

11-آیا خورا فرد منفی میدانید ، در كدام قسمت از زندگیتان منفی بوده اید ؟

12-عقیده شما در مورد شخصیت كاذب چیست ؟ ( كاراكتر بیماری كه كنترل زندگی شمارا  بدست می گیرد .)

13-شخصیت واقعی ودرونی خود را تشریح كنید .

14-آیا فكرمی كنید كه قدرت مافوق می تواند سلامت عقل را به شما باز گرداند ؟ چگونه؟  

۱5-بی عقلانه ترین كارهایی كه قبل از آشنا شدن با معتادان گمنام انجام داده اید بنویسید . پنج مورد مثال بزنید .

16-بی عقلانه ترین كارهایی كه بعد از آشنا شدن با معتادان گمنام انجام داده اید بنویسید . پنج مورد مثال بزنید .

17-در مورد رفتار عاقلانه خود پس از آشنا یی با معتادان گمنام چند مثال زنده بزنید .

18-چه اقداماتی برای بهبود شما لازم است ؟

ما تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگیمان را به خداوند ، بدانگونه كه اورا در ك

 میكردیم ، بسپاریم .

1-آیا می دانید كه مصرف مواد مخدّر و مشكلاتی كه در زندگیتان داشته اید ، همگی زاییده فكر بكر خودتان بوده است ؟ توضیح دهید .

2-  برای برداشتن قدم سوم چه حركتی از جانب شما لازم است ؟

3-  آیا خداوند را در زندگی خود كنار گذاشته اید یا گذاشته بودید ؟ مثال بزنید .

4-  در حال حاضر در ك شما از خداوند چیست ؟

5-  مفهوم هوای نفس از نظر شما چیست ؟

6-  در مورد میل و اراده شخصی (هوای نفس) كه باعث تباهی و بروز مشكلات در زندگیتان شده است چند مثال زنده بزنید .

7-  مفهوم واقعی وابستگی به خدا ، آزادی و بی نیازی است . ازنظر شما متكی بودن به خدا مفهومش چیست ؟

8-  مفهوم دعای آرامش از نظر شما چیست؟ توضیح دهید .

9-  آیا قدم اول و دوم شما را برای قدم سوم آماده كرده اند ؟ توضیح دهید.

10-آیا احساس می كنید كه حقیقتاً تمایل دارید زندگی خود را به خدا بسپارید ؟ توضیح دهید .

11-قدم سوم چه احساسی را در شما بر می انگیزد ؟ توضیح دهید .

12-آیا برداشتن این قدم برایتان مشكل است ؟ چرا؟‌

13-از نظر شما مفهوم تصمیم گیری در قدم سوم چیست ؟

14-مفهوم سپردن به خدا چیست ؟

15-چه حركت و اقدامی از جانب شما لازم است تا بتوانید بگوئید در قدم سوم زندگی می كنید ؟

16 – لیست چیزهایی را كه نمی خواهید به خدا بسپارید ، را بنویسید .


مایک ترازنامه اخلاقی بی باکانه وجستجوگرانه ازخودتهیه کردیم

طریقه صحیح كاركردن قدم چهارم

1- دعاكردن و زانوزدن .

2- صحبت كردن با دیگران (اعضائی كه این قدم را گزرانده اند).

3- صحبت و مشاركت كردن در داخل جلسه ( مسائلی كه گفتن آن لطمه ای به خوتان و یا كسی نمی زند) 

4- داشتن دفترچه یادداشت(یادآوری خاطرات ویادداشت مواردآن).

5-   نوشتن مداوم. 

6-   نوشتن درزمان معین(نوشتن ترازنامه جزیی از برنامه روزانه باشد).

7-   نوشتن در مكان مطهر و حالت روحانی .

8-   ترازنامه در جای امنی نگهداری شود .


قدم پنج

 

 ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، و به خودمان و یک انسان دیگر اقرار کردیم .


ما آمادگی كامل پیدا كردیم كه پروردگار كلیه نواقص شخصیتی ما را بر طرف كند .

1- لیست كلیه ضعفهای اخلاقی خود را كه در ترازنامه نوشته اید و همچنین آنهایی را كه پس از نوشتن ترازنامه كشف كرده اید را بنویسید.

2-آیا حاضرید كه خداوند نواقص اخلاقی را كه در لیست نوشته اید را بر طرف كند ؟ توضیح دهید .

3-آیا فكر می كنید كه خداوند می تواند نواقص اخلاقی را از شما بگیرد ؟ اگر می تواندچطور؟ نقش شما در این میان چیست ؟

4-آیا فكر می كنید كه خداوند شماراهمین طور كه هستید می پذیرد یا اینكه باید در شما تغییراتی بوجود بیاید تا شما را بپذیرد ؟ توضیح دهید .

5-در صورتی كه حاضر نیستسد خداوند بعضی از نواقص شمارا بگیرد . لیست نواقص و رفتار های خود را بنویسید.

6-اگر هنوز حاضر نیستید كه از بعضی نواقص خوددست بردارید ،‌آماده اید كه برای پیدا كردن تمایل دعا كنید . توضیح دهید .


ما با فرو تنی ازاو خواستیم كمبود های اخلاقی مارا مرتفع سازد .

1-مفهوم كمبود های اخلاقی چیست ؟

 

2- لیست كمبود های اخلاقی خود را بنویسید و در مورد هر كدام از آنها یك مثال بزنید.


قدم هشتم

 ما فهرستی از تمام كسانی كه به آنها صدمه زده بودیم تهیه كردیم و خواستار شدیم جبران خسارت از همة آنها كنیم

 ما بطور مستقیم در هر جا که امکان داشت از افرادی که به آنها آزار رسانده بودیم جیران خسارت نمودین مگر مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد نماید.

 قدم ده

« ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقرار کردیم »


ما از راه دعا و مراقبه سعی كردیم خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدانگونه كه او را درك می كردیم ،‌شده و فقط جویای آگاهی از ارادة او برای خود و قدرت اجرایش شدیم .

1-مفهوم دعا از نظر شما چیست و برایتان چه كاربردی دارد ؟

2- خداوندی كه خود درك می كنید چگونه است و چه رابطه ای با اودارید ؟‌

3- چگونه از راه دعا و مراقبه به پروردگار نزدیكتر می شوید ؟

4- مفهوم « فقط طالب آگاهی از راه اراده او برای خود و قدرتی كه آنرا به انجام برسانیم » چیست ؟

با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ،ما كوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوریم .

1-تفسیر شما از قدم دوازدهم چیست و چه كاربردی در زندگی شما دارد ؟
 
< ><>