l

کمک و رهایی هنوز دیر نیست - کارگاه آموزشی
لطفا" در صورت امکان نظرات خودتان را در یک نظر سنجی راجع به مطالب وب بدهید

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

محصولات ویژه

خداوندا،دانشی عطا فرماتا بتوانیم کلمات را مطابق با احکام الهیت به رشته تحریر درآوریم.غریزه فهم عزم عزیزت را در ما بکار،ما رابه خدمت اراده خود در آورده و سند از خود گذشتگی  مان را صادرکن،تا این کلمات در حقیقت از آن تو باشد نه از آن ما. شاید بدین وسلیه دیگر لازم نشود که هیچ معتادی در هیچ جا از درد اعتیاد هلاک شود . آمین

بهبودی،چیزی است که در جلسات ما جریان دارد و مسئله مرگ و زندگی است.

ما متوجه شدیم این برنامه وقتی کار می کند که بهبودی را در الویت قرار دهیم.

در اینجا ما با سه واقعیت هشدار دهنده روبرو شدیم:

1>>> ما در مقابل اعتیاد عاجزیم و زندگی مانغیر قابل اداره است.

2>>> با آن که ما مسئول بیماری خود نیستیم،اما مسئول بهبودی خود هستیم.

3>>>ما دیگر نمی توانیم مردم،جاها و چیزها را مسئول اعتیاد خود بدانیم و باید با مشکلات و احساسات خود روبرو شویم.

موضوع : جلسه کارگاهی اصل روحانی صداقت وقدم یک

<<<ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود>>>

همه ما به عنوان یک فرد معتاد،تنهایی،درد و نا امیدی ناشی از اعتیاد را تجربه کرده ایم

فرد معتاد»»گوشه گیر، تنها ودرد کشیده از مصرف مواد مخدر، نا امید

مشخصات بیماری اعتیاد»»سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»پیش رونده

از نظر روانی»»»»»»»»لاعلاج و مرموز

از نظر روحی»»»»»»»»کشنده

وضعیت فرد معتاد در برابراعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»اجبار به مصرف مواد مخدر

از نظر روانی»»»»»»»»وسوسه و اشتغال فکری

از نظر روحی»»»»»»»»انکار،توجیه و بهانه

عوارض بیماری اعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»برده اعتیاد

از نظر روانی»»»»»»»»زندانی افکارو احساسات

از نظر روحی»»»»»»»»محکوم به احساس گناه خویشتن

حالتهای فرد معتاد در برابربیماری اعتیاد با سه جنبه 1 (روانی) 2 (جسمی) 3 (روحانی)

از نظر جسمی»»»»»»»»ناتوان

از نظر روانی»»»»»»»»نادان

از نظر روحی»»»»»»»»نگران

عاقبت بیماری اعتیاد>>> زندان ،تیمارستان،آوارگی و یا مرگ است

هسته مرکزی اعتیاد»»باورهای نادرست،ناقص،کهنه و پوچ،خرافاتی،دور از ارزش

ریشه بیماری اعتیاد»»ترس خود محوارنه

اساس بیماری اعتیاد»»توجیه و انکار

ساختمان  بیماری اعتیاد»»وسوسه و اجبار

نتیجه دنبال کردن زندگی به روال برنامه و بهبودی

از نظر جسمی»»»»»»»»مسئول (بهبودی نه بیماری اعتیاد،خدامحوری نه خود محوری)

از نظر روانی»»»»»»»»سازنده (دنبال کردن گوهر گرانبهای بهبودی،اختیار مندی و پیدا کردن حقیقت )

از نظر روحی»»»»»»»»قابل قبول (پذیرش بیماری اعتیاد،سلامتی و سر زنده گی بدون مصرف مواد)

پذیرش بیماری اعتیاد و پذیرش بهبودی و پاکی

پذیرش سه اصل روحانی قدم یک 1 (صداقت)2 (پذیرش)3 (تسلیم)

دستاورد شرکت در جلسات

آرامش داشتن/تجربه گرفتن/عاجز بودن/استفاده از اصول/مشارکت کردن/تمرین و تکرار استفاده از حسنها و توانایی ها/ خواندن و مطالعه نشریات/گوش کردن و صبور بودن/ احساس همدردی در جمع / باور داشتن خود و نیروی برتر/ تمرین اصول برنامه و غیره...................................

دستاورد کارکرد قدم های دوازده گانه

اعتماد و باوربه خود باوری/تسلیم اصول برنامه و راهنما/تمرین ایجاد ارتباط/صادق بودن با خود و دیگران/فراموش نکردن عجزهای گذشته/دوری از لذت جویی ها/تعادل و تناسب داشتن/تراز گرفتن از خود/سپاس گذار و مراقبه/ امید واری و غیره.........................................................

دستاورد زندگی به روال برنامه فقط برای امروز به خودت بگو

افکارم را بر روی بهبودیم متمرکزخواهم کرد،زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدر روز خوبی خواهم داشت.

به کسی درNA اعتماد خواهم کرد ،کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند.

برنامه ای خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

به کمکNA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم.

ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند،فکر خواهم کرده. مادامی که این راه رادنبال کنم،از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.

..........................................................................................................................................

«اگر پس از گذشت مدتی با بهبودی خود مشکل پیدا کنیم، احتمالاً از انجام یک یا چند کاری که در مراحل اولیه بهبودی به ما کمک کرد، دست کشیدهایم.»  

تسلیم فقط مخصوص تازهواردهاست، درست است؟  نه اشتباه است!

پس از گذشت مدتی از بهبودی، برخی از ما تسلیم شرایط خاص افراد باتجربه میشویم. فکر میکنیم چیزهایی را درباره بهبودی، خداوند، NA و خود میدانیم و قطعاً هم همین طور است. اما مسئله این است که فکر میکنیم به قدر کافی میدانیم و تصور میکنیم دانستن صِرف کافیست. اما آنچه پس از تصور دانستن آن میآموزیم و انجام میدهیم، واقعاً تأثیر دارد.    

خودپسندی و از خود خشنودی میتواند ما را در مخمصه بزرگی بیندازد. وقتی درمییابیم "به کارگیری اصول" با قدرت شخصی خود مؤثر نیست، میتوانیم آنچه در آغاز برای ما مؤثر بوده را انجام دهیم: تسلیم. وقتی درمییابیم هنوز عاجز هستیم و زندگی ما دوباره غیر قابل اداره شده، باید مراقبت نیرویی برتر از خود را جستجو کنیم. وقتی متوجه میشویم خود درمانی چندان هم درمانبخش نیست، باید از "ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر" بهره گیریم.   

v

فقط برای امروز:  به راهنمایی، پشتیبانی و نیرویی فراتر از نیروی خود نیاز دارم. به جلسهای میروم، به سراغ تازهواردی میروم، با راهنمای خود تماس میگیرم، خطاب به نیروی برتر خود دعا میکنمکاری انجام میدهم که بیان کند «من تسلیم شدهام.»

....................................................................................................

فقط برای امروز:  نیروی برتر به من کمک کن آنچه را در زندگیام اهمیت دارد، کشف کنم. کمکم کن صبر را یاد بگیرم تا قابلیتهای خود را به مهمترین چیزها اختصاص دهم.

فقط برای امروز:  در حالی که به رشد خود در بهبودی ادامه میدهم، به دنبال شیوههای جدیدی برای انجام برنامه خود میگردم.

فقط برای امروز:  میخواهم به لذت بردن از زندگی جدیدی که در دوران بهبودی پیدا کردهام، ادامه دهم. امروز، قدمها را برای حفظ اساس زندگی خود کار میکنم.

با تشکر از همه دوستانی که در این کارگاه آموزشی با تبادل تجربه به یکدیگر و جامعه معتادن گمنام کمک و یاری رساندن تا هدیه ای باشد در راستای هدف اصلی ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر

هشتم مهر ماه هزارسیصدونودویک  8/ 7/1391 ...................... محمد یحیی ص 

سنت سوم تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است


 تمایل یعنی حفظ اشتیاق به قطع مصزف توجه NA بر (نکات زیر)فقط برای امروز
 عضویت
 در NA یک تصمیم است.
تنها تعیین کنند ی عضویت خود فرد است.
 تمایل به آزادی از اعتیاد فعال تاز وارد/تمایل چیزی نیست که معیاری برای سنجش به کار برد/اعتیاد تبعیض قائل نمی شود/ خود بیماری اعتیاد نه ماده ای خاص/ باز بودن درب جلسات بر روی همه معتادین/ تمایل اعضاتنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است
 
< ><>